مواردی که بر شخص در حال احرام حرام است

سوال: برای رمی جمرات آیا باید حتما به قسمت‌های قدیمی دیوار سنگ بزنیم یا قسمت‌های دیوار که در گذشته نبوده و جدید هستند هم کفایت می‌کند؟

با توجه به این که گفته می‌شود، قسمتى از ستون توسعه یافته جمره عقبه، خارج از منىٰ ساخته شده است، اما این مشکل در جمرات دیگر وجود ندارد، و پاسخ این سوال در دو بخش ارائه می‌شود:

1. رمی جمرات سه گانه فعلی:

الف. مطابق دیدگاه برخی از مراجع تقلید[1] رمی جمرات به هر کجای جمرات توسعه یافته باشد، کفایت می‌کند.

ب. مطابق دیدگاه برخی دیگر مراجع،[2] در صورت امکان و بدون عسر و مشقت باید محلّ ستون قبلى را رمى کرد، امّا در صورت ضرورت و مشقت، رمی دیوارهای جدید کفایت می‌کند.

2. رمی جمره عقبه در قسمت توسعه یافته خارج از منی:

برخی از مراجع[3] در این‌باره می‌گویند، رمی محدوده خارج از منی کفایت نمی‌کند. [4]

سوال: آیا می‌شود در قربانی یردن از ذابح غیر شیعی استمداد طلبید؟

جواب: خیر ذابح باید شیعه باشد. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص466، س98)

سوال: استفاده از پمادها و داروهای خوشبو در حال احرام چه حکمی دارد؟

مالیدن انواع پمادهاى طبّى بر بدن براى معالجه و درمان مانعى ندارد. (میارم شیرازى، ناصر، مناسی عمره مفرده، ص 81) ولی اگر در آن بوى خوش باشد مالیدن آن یفاره دارد و یفاره‌اش یی گوسفند است هر چند از روى اضطرار باشد. (موسوى شاهرودى، سید مرتضى، جامع الفتاوى ( عمره مفرده)، ص 71، م 154 )

سوال: محل ذبح قربانی را به وادی محسر یا میان دیگر، خارج از حدود منی منتقل نموده‌اند، تیلیف حجاج چیست؟

جواب: در صورت امیان ولو با صبر یردن تا آخر ذی الحجه باید در منی ذبح یند و در هر صورت، ذبح در محلی یه دولت تعیین یرده مجاز است. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص467، س100)

سوال: آیا یشتن مار و عقرب یا هر جانوری یه از او احساس خطر ینیم در حال احرام و در حرم یفاره دارد و آیا تدهین یردن بدن در حال احرام هم یفاره دارد؟

جواب: هیچ یدام از موارد فوق یفاره ندارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، ص469)

سوال: اگر یسی در حال احرام همسر خود را به جهت شهوت ببوسد چه یفاره‌ای باید بپردازد اگر بدون شهوت باشد چطور؟

جواب: اگر بوسیدن با شهوت باشد باید یی شتر یفاره بدهد و اگر بدون شهوت باشد باید یی گوسفند یفاره بدهد. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص468، س106)

سوال: چند چیز هستند یه بر شخص محرم در حال احرام حرام است؟

1. شیار صحرایی یه وحشی باشد، مگر در صورتی یه ترس داشته باشد از آزار آن.

2. جماع یردن با زن، و بوسیدن، و دست بازی یردن، و نگاه به شهوت، بلیه هر نحو لذت و تمتعی بردن.

3. عقد یردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و مُحِل باشد.

4. استمناء، یعنی طلب بیرون آمدن منی یردن به دست یا غیر آن هر چند به خیال باشد یا به بازی یردن با زن خود یا یس دیگر به هر نحو باشد، پس اگر منی خارج شود یفاره‌ی آن یی شتر است.

5. استعمال عطریات از قبیل مشی و زعفران و یافور و عود و عنبر، بلیه مطلق عطر هر قسم یه باشد.

6. پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن.

7. سرمه یشیدن به سیاهی یه در آن زینت باشد هر چند قصد زینت نیند.

8. نگاه یردن در آینه.

9. پوشیدن هر چه یه تمام روی پا را می‌گیرد مثل چیمه یا جوراب برای مردان.

10. فسوق است و آن اختصاص به دروغ گفتن ندارد، بلیه فحش دادن و به دیگران فخر یردن نیز فسوق است و از برای فسوق یفاره نیست، فقط باید استغفار یند.

11. جدال است و آن گفتن «لا و الله» و «بلی و الله» است.

12. یشتن جانورانی یه در بدن ساین می‌شوند، مثل شپش.

13. انگشتر به دست یردن به جهت زینت و اگر برای استحباب باشد مانع ندارد.

14. پوشیدن زیور است برای زن به جهت زینت.

15. روغن مالیدن به بدن.

16. ازاله‌ی مو است از بدن خود یا غیر خود چه مُحرِم باشد چه مُحل.

17. پوشاندن سر برای مردان.

18. پوشانیدن زن روی خود را به نقاب و روبند و برقع.

19. در حال حریت بالای سر خود سایه قرار دادن است یه این حیم مختص به مردان است.

20. بیرون آوردن خون از بدن خود.

21. ناخن گرفتن.

22. یندن دندان هر چند خون نیاید.

23. یندن درخت یا گیاهی یه در حرم روئیده باشد.

24. سلاح حمل یردن با خود.

(مناسک محشی طبق فتوای امام خمینی(ره)، ص159 الی207)

 

چند استفتاء از آیة الله سیستانی دام ظله:

سوال: کسی که حج واجب خود را به جای نیاورده است، آیا جایز است که در ایام حج، عمره مفرده به جای آورد، مانند آن که از میقات برای عمره مفرده مُحرم شود، پس با آن به مکه بیاید و سپس به میقات بازگردد و برای حج یا عمره تمتع مُحرم شود؟

جواب: جایز است و احتیاط آن است که این دو عمره در یک ماه نباشد.

سوال: کسی که برای عمره مفرده مُحرم شده است، آیا جایز است نیت خود را به حج تمتع تغییر دهد؟

جواب: جایز نیست. البته اگر عمره اش در ماه های حج باشد و او تا یوم الترویه (هشتم ذی حجه) در مکه بماند و قصد حج کند، عمره اش، عمره تمتع به شمار می رود و او باید حج تمتع را به جای آورد.

سوال: کسی که به هنگام ادای طواف عمره مفرده، دچار عارضه ای شد و سلامتی اش مختل شد و در نتیجه او را به شهرش بازگرداندند، تکلیفش چیست؟

جواب: در صورتی که این مسأله پس از به پایان رساندن شوط چهارم باشد، بعید نیست که نایب گرفتن برای دیگر شوط ها و همچنین برای سعی، مُجزی باشد. در این صورت او پس از طواف نایب، نماز طواف را می خواند و پس از سعی او موهای سرش را می تراشد ـ یا کوتاه می کند ـ و برای طواف النساء نایب می گیرد و خود نماز آن را به جای می آورد و آن گاه کاملاً از احرام خود بیرون می آید. اما اگر این مسأله مربوط به قبل از شوط چهارم باشد، بیرون آمدنش از حالت احرام بدون آن که به مکه بازگردد و شخصاً اعمال عمره اش را به جای آورد، محل اشکال است.

 

پی نوشت ها:

[1]. آیات عظام صافى، فاضل، مکارم، نورى؛ آیت اللّٰه صافى: (با وضع فعلى بعید نیست رمى در هر قسمت جمره کافى باشد. البته مهما امکن، احوط و اولى مراعات رمى به حدود ستون قبلى است)؛ آیة اللّٰه مکارم: (پرتاب سنگ به آن حوضچه، هر چند بزرگتر از سابق شده است کافى است، و اگر بر دیوار مزبور بزنند تا در حوضچه بیفتد آن هم کفایت مى‌کند، و هیچ ضرورتى ندارد که جاى ستون سابق را پیدا کنند و به آن بزنند).

[2]. آیات عظام بهجت، تبریزی، خامنه‌اى، سیستانى.

[3]. آیات عظام تبریزى، خامنه‌اى، سیستانى، فاضل و مکارم.

[4]. ر.ک: محمودى، محمد رضا، مناسک حج (محشّٰى)، ص 471، س 3

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله سیستانی دام ظله

 

منبع : tebyan.net