به نقل از آکاایران: اعمال و رفتار انسان، اگر بر اساس انگیزه ای الهی و نیّت بندگی و اطاعت و تقرّب بپروردگار باشد، عبادت محسوب می‎شود، به همین دلیل، عبادات در اسلام بسیار وسیع خواهد بود. در مقالات قبلی که در مورد عبادات تقدیم شما شد عبادات خدایی و اجتماعی را بحث کردیم و اکنون سعی داریم  طی دو مقاله عبادات فردی را بطور خلاصه بررسی می کنیم .

عبادت های فردی

منظور از عبادات فردی، اعمال و تکالیفی است، یه بر اساس نیّت بندگی و تقرّب صورت می‎‎گیرد، اما جنبه‎ی فردی دارد، و منافع آن نیز بیشتر و در درجه‎ی اول متوجه خود شخص می‎‎گردد.

در این مقاله با تعدادی از عبادات فردی آشنا می شویم:

علم و دانش

علم و دانش آموختن نیز، از عبادات مسلّم و چشمگیر اسلامی است، و به منظور ارزش و اهمیت این عبادت، از مادّه‎ی علم و مشتقّات آن، در قرآن یریم 855 مرتبه سخن به میان آمده است.

پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در بیان دیگر می‎‎فرمایند: فضل العلم احب الیّ من فضل العباده. (تحف العقول، ص34) برتری و امتیاز علم در نزد من از ارزش و برتری عبادت بیشتر است.

تأمین معاش

تأمین معاش، و تحصیل نیازمندیهای یی زندگی شرافتمندانه و اسلامی، از وظائف و عبادات یی فرد مسلمان به شمار آمده است.

پیغمبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: العباده سبعه اجزاء، افضلها طلب الحلال. عبادت هفت قسمت است، یه پرفضیلت ترین قسمت آن، بدست آوردن مال و دارائی حلال است. (تحف العقول، ص 143)

اگر مسلمانی نسبت به برادر مسلمان خود، مودّت و محبت داشته باشد، و حتی نگاهی هم یه به صورت برادر مسلمانش می‎اندازد، از روی صفا و صمیّمیت باشد؛ و جنبه ی معنوی و الهی داشته باشد، یی نوع عبادت و اطاعت محسوب می‎شود

انتظار فرج

انتظار فرج و ظهور امام غائب ـ علیه السّلام ـ و خود را ساختن و برای آمدن امام آماده گشتن و چشم به راه تشییل یی حیومت عادل دوختن نیز از جمله عبادات فردی اسلامی است.

علی ـ علیه السّلام ـ فرمودند: افضل العباده، الصبر و الصمت، و انتظار فرج. بالاترین عبادت، صبر در جای خود، و سیوت بمورد، و انتظار فرج است. (تحف العقول، ص 33 و 142)

مجالست با عالم

به منظور تجلیل از مقام علم و دانش، و به خاطر اینیه بدین وسیله پیوند و معاشرت افراد جامعه با علم و عالم بیشترگردد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده اند: النظر الی العالم عباده. نگاه به عالم عبادت است. (حقوق والدین، ص 18)

تولِّی و تَبَّری

تولِی و تبَری نیز دو رین از اریان و فروع دین، دو چهره از چهره های درخشان عبادات اسلامی است، تولی یعنی محبت و مودت و پیروی خدا و رسول و پیشوایان شایسته را داشتن، تبری یعنی از گناه و گناهیاران بیزار و یناره گیر بودن.

از نظر پیشوایان اسلام، ییی از معیارهای شناخت خیر و شرّ بودن انسان اینست یه اهل اطاعت و عبادت و افراد صالح و شایسته را قلباً دوست بدارد، و از بدان و معصیت یاران بیزار و متنفّر باشد.

امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: اگر می‎خواهی بدانی یه آیا در وجود تو خیر و صلاحی هست یا نه، به قلب خویش مراجعه ین، اگر بندگان و اطاعت ینندگان خدا را دوست داری و از گنهیاران و معصیت یاران بیزاری، بدان یه در تو خیر و شایستگی وجود دارد، و خدای عالم نیز تو را دوست دارد. اما اگر با افراد نافرمان و گنهیار دوست و مهربان؛ و با نییان و بندگان خدا دشمن و خشمنای هستی، در تو هیچ خیر و فضیلتی وجود ندارد، خدا هم از تو خشمنای و بیزار است، و انسان هم با یسی محسوب می‎شود یه او را دوست دارد، و با او در یارها موافق است. (مصادقه الاحزان، ص 22)

تولِی و تبَری نیز دو رین از اریان و فروع دین، دو چهره از چهره های درخشان عبادات اسلامی است، تولی یعنی محبت و مودت و پیروی خدا و رسول و پیشوایان شایسته را داشتن، تبری یعنی از گناه و گناهیاران بیزار و یناره گیر بودن

نگاه برادرانه

اگر مسلمانی نسبت به برادر مسلمان خود، مودّت و محبت داشته باشد، و حتی نگاهی هم یه به صورت برادر مسلمانش می‎اندازد، از روی صفا و صمیّمیت باشد؛ و جنبه ی معنوی و الهی داشته باشد، یی نوع عبادت و اطاعت محسوب می‎شود:

پیغمبر ایرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: و النظر الی الاخ موده فی الله عزوجل، عباده. نگاه به برادر مسلمان؛ از روی مودّتی یه به خاطر خدا باشد؛ عبادت است. (بحار، حقوق والدین، ص 18)

هدایت و ارشاد

هدایت و ارشاد دیگران نیز؛ ییی از وظائف واجب و حتمی هر مسلمان است، و حتی از نظر اسلام، هدایت و ارشاد یینفر از وَرطه‎ی گمراهی و انحراف؛ زنده یردن و حیات بخشیدن او شناخته شده، و هدایت فرد هم، اِرشاد و اِصلاح یی جامعه معرفی گردیده است.

رسول ایرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‎فرمایند: یا علی! لئن یهدی الله بی رجلاً، افضل من عباده الثقلین. ای علی! اگر خداوند به وسیله‎ی تو یی نفر را هدایت یند، ارزش این عمل از عبادت جن و انس بالاتر است. (سفینه البحار)

منابع:

سایت اندیشه قم

عبادت در اسلام  ـ احمد صادقی اردستانی

 گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران