آکاایران: میزان نفقه خانم ها از نظر احکام اسلامی

آکاایران: میزان نفقه خانم ها از نظر احکام اسلامی 

میزان نفقه خانم ها در اسلام تعیین شده هست، هر مرد باید به همسرش نفقه دهد و این یک دستور در احکام اسلامی می باشد. 

نفقه چیست؟
نفقه عبارتست از همۀ ی نیازهای رایج و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن , البسه, غذا , اثاث خانه و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آن چه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی وی باشد .اگرچه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید شده اما در مواردی نیز به مردان اجازه داده شده هست که از پرداخت آن خودداری کنند

ماده 1108 قانون مدنی می گوید، هرگاه زن فاقد مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.بنا بر این گزارش، تا به امروز در قانون میزان مشخصی برای نفقه تعیین نشده و میزان آن متناسب با شئون خانوادگی زن، رسم و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد تعیین میشود.

گرچه اگر زن و مردی در رقم تعیین شده توافق نداشته باشند، دادگاه میزان آن را مشخص میکند.شایان ذکر هست؛ اگر مردی با توان مالی کم به سراغ دختری از طبقه بالا برود، قانونگذار به نیازهای زن متناسب با شأن او دقت دارد و کار زیادی با توان مالی مرد ندارد.به عبارت دیگر در این مواقع نفقه طبق قانون باید متناسب با شأن زن پرداخت شود.

قانون در بحث نفقه توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه های موجود، تمام کارشناسان در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد نیز دقت می کنند.به طوری که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتما نفقه بالایی برای زن تعیین میکنند.

گفتنی هست؛ اگرچه نفقه حق زن هست اما زن برای دریافت آن حتما باید در خانه شوهرش باشدو اگر خانه شوهر را فاقد اجازه ترک کند، در صورتی که مرد بخواهد نفقه به او تعلق نمیگیرد.

میزان نفقه زن
خاطرنشان می شود؛ هر فردی که با وجود استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از ادای نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، از طرف دادگاه به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد شد.

.

منبع :gahar.ir