آکاایران: چهل حدیث « دوستی با خدا »

آکاایران: چهل حدیث « دوستی با خدا »

قرآن کریم :

۱ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ بُغاةَ الْعِلْمِ ؛

۲ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الحَیَّى الحَلیمَ العَفیفَ المُتَعَفِّفَ؛

خداوند انسان با حیاىِ بردبارِ با عفّتى را که پاکدامنى مى ورزد،دوست دارد.[کافى، ج۲، ص ۱۱۲، ح۸]

۳ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ ما یُعَجَّلُ؛

خداوند کار خیرى را که به آن شتاب شود دوست دارد.[کافى، ج ۲، ص ۱۴۲، ح۴]

۴ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعینُ عَلَیْهِ؛

خداوند مدارا کردن را دوست دارد و بر آن یارى مى دهد.[کافى، ج۲، ص ۱۲۰، ح ۱۲]

۵ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اِغاثَةَ اللَّهْفانِ؛

خداوند فریاد رسىِ دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.[نهج الفصاحه، ح ۷۵۶]

۶ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ مِنْ عِبادِهِ الْغَیورَ؛

خداوند بندگان غیرتمند خود را دوست دارد.[نهج الفصاحه، ح ۷۵۲]

۷ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ مَعالِىَ الاُْمورِ وَ اَشْرافَها وَ یَکْرَهُ سَفْسافَها؛

خداوند کارهاى والا و شرافتمند را دوست دارد و از کارهاى پست و ناچیز بیزار است.[نهج الفصاحه، ح ۸۰۴]

۸ پیامبر صلی الله علیه و آله :کُنْ بَشّاشا فَاِنَّ اللّه َ یُحِبُّ البَشّاشینَ وَ یُبْغِضُ الْعَبوسَ کَریهَ الْوَجْهِ؛

گشاده رو باش که خداوند انسان هاى گشاده رو را دوست دارد و با اخموى ترش رودشمن است.[الشهاب فى الحکم والآداب، ص ۳۸]

۹ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اَنْ تَعْدِلوا بَیْنَ اَولادِکُمْ حَتّى فِى الْقُبَلِ؛

خداوند دوست دارد که بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید حتى در بوسیدنشان.[نهج الفصاحه، ح ۷۵۴]

۱۰ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الشّابَّ الَّذى یُفْنی شَبابَهُ فى طاعَةِ اللّه ِ؛

خداوند جوانى که جوانیش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.[نهج الفصاحه، ح ۸۰۰]

۱۱ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اِذا عَمِلَ اَحَدُکُمْ عَمَلاً اَنْ یُتْقِنَهُ؛

خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى انجام مى دهد در آن محکم کارى کند.[نهج الفصاحه، ح ۷۲۶]

۱۲ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ السَّهْلَ الطَّلیقَ؛

خداوند انسان آسان گیرِ گشاده رو را دوست دارد.[نهج الفصاحه، ح ۷۴۸]

۱۳ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الاِْنْفاقَ وَ یُبْغِضُ اْلاِقْتارَ، فَاَنـْفِقْ وَ اَطْعِمْ وَ لا تُصَرْصِرْفَیَعْسِرْ عَلَیْکَ الطَّـلَبُ؛

خداوند خرج کردن را دوست دارد و با سخت خرج کردن دشمن است پس انفاق واطعام کن و به ثروت اندوزى مپرداز که کسب ثروت تو را به سختى مى اندازد.[بحارالأنوار، ج۶۴، ص ۲۸۲، ح ۴۳]

۱۴ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْمُلِحّینَ فِى الدُّعاءِ؛

خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد.[بحارالأنوار، ج ۹۳، ص ۳۷۸]

۱۵ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الرَّجُلَ القَوِىَّ المُبْدِئَ الْمُعیدَ عَلَى الْفَرَسِ المُبْدِئَ المُعیدِ؛

خداوند مردِ نیرومندى را که همیشه براى جهاد پا به رکاب است دوست دارد.[بحارالأنوار، ج ۶۴، ص ۱۸۴، ح ۴۰]

۱۶ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ تَعالى یُحِبُّ الاَْتْقیاءَ الاَْبْرارَ الاَْخْفیاءَ الَّذینَ اِذا حَضَروا لَمْ یُعْرَفواوَ اِذا غابوا لَمْ یُفْتَقَدوا، قُلوبُهُمْ مَصابیحُ الْهُدى یَنْجونَ مِنْ کُل غَبْراءَ مُظْلِمَةٍ؛

خداوند تعالى بندگان پرهیزگارِ نیکوکارِ گمنام را دوست دارد، کسانى که چونحاضرند، شناخته نمى شوند و آنگاه که غایب اند سراغشان را نمى گیرند، قلب هایشانچراغ هاى هدایت است و از هر تیرگى و تاریکى نجات مى یابند.[نثر الدّر، ج ۱، ص ۱۵۶]

۱۷ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْبَصَرَ النّافِذَ عِندَ مَجیى ءِ الشَّهَواتِ، وَالْعَقْلَ الکامِلَعِندَ نُزولِ الشُّبَهاتِ و یُحِبُّ السَّماحَةَ وَ لَوْ عَلى تَمراتٍ وَ یُحِبُّ الشَّجاعَةَ وَ لَوْعَلى قَتْلِ حَیَّةٍ؛

خداوند چشم تیز بین هنگام روى آوردن هوا و هوس ها، و عقل کامل هنگام آمدنشبهه ها را دوست دارد و بخشندگى را هر چند به دانه هاى خرما، دوست دارد و شجاعترا اگر چه به کشتن یک مار دوست دارد.[مسند الشهاب، ج ۲، ص ۱۵۲، ح ۱۰۸۰]

۱۸ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ تعالى یُحِبُّ الْمُداوَمَةَ عَلَى الاِْخاءِ الْقَدیمِ فَداوِمُوا؛

خداوند تداوم دوستى دیرینه را دوست دارد، پس در دوستى مداومتورزید.[نهج الفصاحه، ح ۷۵۱]

۱۹ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ مادامَ مِن عَمَلٍ صالِحٍ وَ اِن کانَ یَسیرا؛

خداوند عمل صالح مداوم را هر چند اندک باشد، دوست دارد.[کنزالعمال، ح ۵۳۴۸]

۲۰ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ مَعالِىَ الاَْخْلاقِ وَ یَکْرَهُ سَفْسافَها؛

خداوند خصلت هاى والاى اخلاقى را دوست دارد و از خصلت هاى پَستبیزار است.[کنزالعمال، ح ۵۱۸۰]

۲۱ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْعَبدَ اَنْ یَکُونَ سَهْلَ الْبَیْعِ وَ سَهْلَ الشِّراءِ وَ سَهْلَ القَضاءِوَ سَهْلَ الاِقْتِضاءِ؛

خداوند بنده اى را که در خرید و فروش و قضاوت و پذیرش قضاوت آسان گیر باشددوست دارد.[دعائم الاسلام، ج ۱، ص ۱۷]

۲۲ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْفالَ الحَسَنَ؛

خداوند فال نیک زدن را دوست دارد.[عوالى اللآلى، ج۱، ص ۲۹۱، ح۱۵۵]

۲۳ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ فِى الصَّلاةِ ما یُحِبُّ فِى الْقِتالِ: «صَفّا کَأَ نَّهُم بُنیانٌمَرصُوصٌ»؛

خداوند آنچه را که در جنگ دوست دارد، در نماز هم دوست دارد و آن صفى (متحدو منظم) همچون بنیانى پولادین و محکم است.[الدرالمنثور، ج ۶، ص ۲۱۳]

۲۴ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اَنْ یُؤخَذَ بِرُخَصِهِ کَما یُحِبُّ اَنْ یُؤخَذَ بِعَزائِمِهِ؛

خداوند دوست دارد از امور مجاز نیز استفاده شود چنانکه دوست دارد به تکالیفعمل شود.[وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۸۱ ، ح۱]

۲۵ پیامبر صلی الله علیه و آله :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اِذا اَنـْعَمَ عَلى عَبْدٍ اَنْ یُرى اَثـَرُ نِعْمَتِهِ عَلَیْهِ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَوَالتَّبَؤُّسَ؛

خداوند دوست دارد وقتى به بنده اى نعمت داد اثرش در او دیده شود و فقر و تظاهربه فقر را دشمن مى دارد.[تحف العقول، ص۵۶]

۲۶ امام على علیه السلام :اِنَّ اللّه َ عزَّوَجَلَّ یُحِبُّ المُحْتَرِفَ الاَْمینَ؛

خداوند انسان شاغل امین را دوست دارد.[کافى، ج ۵، ص ۱۱۳، ح ۱]

۲۷ امام على علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْمُتَواضِعینَ؛

خداوند متواضعان را دوست دارد.[تحف العقول، ص ۱۴۳]

۲۸ امام على علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْعَقْلَ الْقَویمَ وَالْعَمَلَ الْمُسْتَقیمَ؛

خداوند عقل استوار و کردار معتدل را دوست دارد.[غررالحکم، ح ۳۴۱۰]

۲۹ امام على علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اَنْ تَـکونَ نِیَّةُ الاِْنْسانِ لِلنّاسِ جَمیلَةً، کَما یُحِبُّ اَنْ تَکونَنِیَّتُهُ فى طاعتِهِ قَویَّةً غَیرَ مَدخولَةٍ؛

خداوند دوست دارد که انسان نسبت به دیگران خوش نیت باشد، چنانکه دوستدارد نیتش در اطاعت از او محکم و خالص باشد.[غررالحکم، ح ۳۷۰۳]

۳۰ امام على علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْمَرءَ الْمُسْلِمَ الَّذى یُحِبُّ لأَِخیهِ ما یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُما یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ وَ یُناصِحُهُ الولایةَ وَ یَعرِفُ فَضلى و یَطَأُ عَقِبى وَ یَنظُرُ عاقِبَتى؛

خداوند دوست دارد مسلمانى را که آنچه براى خود مى خواهد، براى برادر دینى اشنیز مى خواهد و آنچه براى خود نمى پسندد، براى برادر دینى اش نیز نمى پسندد و او رابه ولایت ما سفارش مى کند و فضیلت مرا مى شناسد و پا جاى پاى من مى گذارد و درسرانجام کار من مى اندیشد.[محاسن، ج ۱، ص ۷۲]

۳۱ امام سجاد علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ کُلَّ قَلْبٍ حَزینٍ وَ یُحِبُّ کُلَّ عَبْدٍ شَکورٍ؛

خداوند هر قلب محزون و هر بنده شکرگزار را دوست دارد.[کافى، ج ۲، ص ۹۹، ح۳۰]

۳۲ امام باقر علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْمُداعِبَ فِى الْجَماعَةِ بِلا رَفَثٍ؛

خداوند کسى را که در میان جمع شوخى مى کند، به شرط آن که ناسزا نگویددوست دارد.[کافى، ج ۲، ص ۶۶۳، ح۴]

۳۳ امام باقر علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اِبْرادَ الْکَبَدِ الحَرّى؛

خداوند خنک کردن جگر تشنه را دوست دارد.[کافى، ج ۴، ص ۵۸، ح۶]

۳۴ امام باقر علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اِطْعامَ الطَّعامِ وَ اِفشاءَ السَّلامِ؛

خداوند غذا دادن و به همه سلام کردن را دوست دارد.[محاسن، ج ۲، ص ۱۴۳، ح ۱۳۷۱]

۳۵ امام صادق علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ اَنْ یُعْبَدَ فِى السِّرِ کَما یُحِبُّ اَنْ یُعْبَدَ فِى الْعَلانِیَةِ؛

خداوند دوست دارد که در پنهان عبادت شود، چنانکه دوست دارد آشکارا عبادت شود.[کافى، ج ۲، ص ۲۲۳، ح ۸]

۳۶ امام صادق علیه السلام :اِنَّ اللّه َ عزّوَجَلَّ یُحِبُّ اَنْ یُسْاَلَ وَ یُطْلَبَ ما عِنْدَهُ؛

خداوند عزّوجل دوست دارد آنچه نزد اوست درخواست گردد و طلب شود.[کافى، ج ۲، ص ۴۷۵، ح۴]

۳۷ امام صادق علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ التَّوّابَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ ذلِکَ مِنْهُ کانَ اَفْضَلَ؛

خداوند بنده به گناه افتاده توبه کار را دوست دارد ولى کسى که گناه نکند، از اوبرتر است.[کافى، ج ۲، ص ۴۳۵، ح۹]

۳۸ امام صادق علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذى فیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذى فیهِالطَّلاقُ؛

خداوند خانه اى را که در آن عروسى برپا شود دوست دارد و با خانه اى که در آن طلاقصورت گیرد، دشمن است.[کافى، ج ۶، ص ۵۴، ح۳]

۳۹ امام صادق علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْجَمالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ البُؤْسَ وَ التَّباؤُسَ؛

خداوند زیبایى و آراستگى را دوست دارد و با فقر و تظاهر به فقر دشمن است.[کافى، ج ۶، ص ۴۴۰، ح ۱۴]

۴۰ امام صادق علیه السلام :اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْعَدْلَ؛

خداوند عدالت را دوست دارد.[محاسن، ج ۲، ص ۱۰۸، ح ۱۲۹۴]

پدیدآورنده : هادی موحدی
.

منبع : hadith.ir