آکاایران: نماز خواندن با شیئ نجس چه حکمی دارد؟

اگر شی نجسی همراه شما یا در جیب شما بود و فراموش کردید هنگام اقامه نماز آن را کنار بگذارید آیا نماز شما باطل است و اگر از وقت آن گذشته باید قضای آن را به جا آورید؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید و نظر مقام معظم رهبری را در این باره بخوانید.
نماز مهمترین واجب دینی است و احکام مربوط به آن بسیار زیاد و دانستن آنها به هنگام نماز ضروری است. چنانچه
نمازی خوانده شده باشد و به دلیل عدم آگاهی نسبت به احکام آن نماز باطل باشد و قضای آن هم باید خوانده شود.
پس بهتر است در هنگام نماز خواندن حداقل احکام مربوط به آن را بدانیم تا نماز ما مورد قبول در گاه خداوند قرار گیرد.
امروز درباره حکم نماز خواندن با شیئ نجس به سوالات شما در این رابطه پاسخ گفته ایم . با ما همراه باشید.

حکم نماز خواندن با شیئ نجس

در متن زیر به پرسش “همراه داشتن شیئ نجس در هنگام خواندن نماز چه حکمی دارد؟ ” پاسخ داده شده است.

به نقل از کانال تلگرام فتاوای رهبر انقلاب، همراه داشتن شیئ نجس در هنگام خواندن نماز چه حکمی دارد؟
اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده اند، حمل کند و یا در جیب خود بگذارد، آیا نماز او باطل است؟
اگر دستمال به قدرى کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند، همراه بودن آن در نماز اشکال ندارد.

حکم نماز خواندن با شیئ نجس | حکم نماز خواندن با شیئ نجس طبق فتوای مقام معظم رهبریحکم نماز خواندن با شیئ نجس | حکم نماز خواندن با شیئ نجس طبق فتوای مقام معظم رهبری

حکم نماز خواندن با شیئ نجس از نظر رهبر انقلاب

خوب است بدانید حکم نماز خواندن بیماران با لباس نجس

سؤال: بدن برخى از بیماران بسترى در بیمارستان به واسطه خون گیرى و مانند آن نجس است، و بعضى نیز داراى
لباس نجس مى باشند. در صورتى که امکان غسل و دسترسى به لباس پاک نباشد، براى اداى نماز چگونه باید عمل کنند؟
پاسخ:باهمان حال نماز مى خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تیمّم مى کنند.

نماز خواندن با لباس آلوده به خون بواسیر

سؤال: آیا با خون هموروئید (بواسیر) داخلى یا خارجى، مى توان نماز خواند؟
پاسخ:در صورتى که زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است;
ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بیرون آید، نماز خواندن با آن اشکال دارد; مگر در مواردى که عسر و حرج داشته باشد.

تعدد خون کمتر از یک درهم

سؤال: اگر در دو جاى بدن یا لباس، لکّه خونى، که هر کدام به اندازه حدوداً یک درهم است، باشد. آیا نماز خواندن با آن اشکال دارد؟
پاسخ:آرى، اشکال دارد.

حکم نماز خواندن با شیئ نجس | حکم نماز خواندن با شیئ نجس طبق فتوای مقام معظم رهبریحکم نماز خواندن با شیئ نجس | حکم نماز خواندن با شیئ نجس طبق فتوای مقام معظم رهبری

حکم نماز خواندن با شیئ نجس چیست؟

نماز خواندن با لباس نجس بعد از تیمم بدل از غسل

سؤال: آیا اگر با لباس نجس بعد از تیمم بدل از غسل نماز خوانده شود باطل است یا نه اگر باطل است باید اعاده شود یا نه؟
پاسخ:باید نماز های بعد را قضا کنید.

وجود موی گربه در لباس نمازگزار

سؤال: ۱ـ اگر روی لباس نماز گذار مو حیواناتی از قبیل گربه باشد،
الف) بعد از نماز بفهمد
ب) در حین نماز ببیند
ج) روی لباس قبلا مو بوده ونماز گذار لباس را تمیز کرده باشد ولی شک بر بودن مو داشته باشد
د) مدتها بعد بفهمد که مو روی لباس بوده است. لطفا راهنمایی بفرمایید دراین شرایط لباس نماز گذار چه حکمی دارد.

پاسخ:اگر قبلا بفهمد که آن مو بر لباس قرار دارد و یا شک در برطرف شدن آن بعد از یقین به قرار گرفتن داشته باشد
نماز او اشکال دارد و اگر در وسط بفهمد اگر از همان جا آن را از خود جدا کند نمازش صحیح است.

نماز خواندن با لباس نجس در حال ضرورت

سؤال: به دلیل بیماری روده ای گاهی خون از مقعد خارج میشود که لباس را نجس میکند. اگر لباس نداشته باشیم
یا اصلا جایی برای تعویض نباشد آیا میتوان با آن لباس نماز خواند؟

پاسخ:اگر نتواند خود را تطهیر کند با همان لباس نماز می خواند.

آگاهی از نجاست لباس بعد از نماز

سؤال: اگر بعد از نماز متوجه خونی شدن لباس شدیم آیا نماز صحیح است؟
پاسخ:اشکالی ندارد و نماز صحیح است.

حکم نماز خواندن با شیئ نجس | حکم نماز خواندن با شیئ نجس طبق فتوای مقام معظم رهبریحکم نماز خواندن با شیئ نجس | حکم نماز خواندن با شیئ نجس طبق فتوای مقام معظم رهبری

حکم نماز خواندن با شیئ نجس و آغشته به خون

یقین به نجاست لکه مشکوک پس از نماز

سؤال: لکه ای در لباسم دیدم شک داشتم نجاست است یا نه با همان لباس چند روز نماز خواندم بعد از
چند روز یقین پیدا کردم نجاست است حکم نماز هایم چیست؟

پاسخ:نمازتان صحیح بوده است.

وجود تارهای ابریشم در لباس نمازگزار

سؤال: اگر در لباس نمازگزار مرد از ابریشم (فقط به صورت خطوط روی پیراهن) استفاده شود نماز چه حکمی دارد؟
پاسخ:اشکالی ندارد.

نجس بودن جوراب بلند در نماز

سؤال: آیا نماز خواندن با جوراب بلند نجس صحیح است؟
پاسخ:در صورتیکه به اندازه ای باشد که بتواند قسمت عورت پیش و پشت را به تنهایی بپوشاند
نماز در آن جایز نیست در غیر اینصورت جایز است.

اطلاع از مقدار خون بعد از نماز

سؤال: اگر نمازی را خواندیم و پس از پایان نماز متوجه شدیم که خون چسبیده به لباس بیشتر از میزان معفو است
چه کار باید انجام دهیم؟
پاسخ:اگر خبر ندارید که بدن یا لباس نجس است و بعد از نماز بفهمید، نماز صحیح است، امّا اگر قبلاً باخبر بوده و فراموش کرده اید
و با آن نماز خوانده اید باید نماز را اعاده کنید، خواه در وسط نماز یادتان بیاید، یا بعد از نماز و اگر وقت نماز گذشته باید قضا کنید.

میزان ـ پورتال انهار

.

منبع : persianv.com