آکاایران: متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)

آکاایران: سخنان دلپذیر و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)

50 نمونه از احادیث ارزشمند امام حسن مجتبی (ع) در قالب سخنان ارزشمند و متن دلپذیر از امام حسن مجتبی را در اینجا بخوانید.

2- به خدا قسم اگر پرده برگیرند ؛ معلوم مى شود که نیکوکار مشغول کار نیک خود است و بدکار گرفتار بدکردارى خود.
«تحف العقول ؛ ص 240»

احادیث امام حسن مجتبی (ع)

3- اى پسرم با هیچکس برادرى مکن تا بدانى کجا مى رود و از کجا مى آید و چه ریشه اى دارد ؛ پس چون خوب از حالش آگاه شدى و معاشرتش را پسندیدى با او برادرى کن به شرط گذشت از لغزش و کمک در تنگى .
«تحف العقول ؛ ص 236»

4- از ان حضرت سؤال شد : ترس چیست ؟ فرمود : دلیرى بر دوست و گریز از دشمن .
«تحف العقول ؛ ص 227»

5- ننگ کشیدن آسانتر از دوزخ رفتن است .
«تحف العقول ؛ ص 237»

6- سفاهت ؛ به پستى گراییدن و با گمراهان نشستن است .
«بحار الانوار ؛ ج 78 ؛ ص 115»

7- ان حضرت در وصف برادر « دوست » نیکوکارش فرمود : از همه ی مردم در چشم من بزرگ تر بودو سر بزرگوارى او درنظر من کوچکى دنیا در چشم او بود ؛ جهل و نادانى بر او تسلط نداشت ؛ اقدام نمى کرد مگر بعد از اطمینان به سودمند بودن ان . نه شکایتى داشت و نه خشم و دلتنگى .

بیشتر عمرش خاموش بود ؛ و چون لب به سخن مى گشود بر همه ی گوینده ها چیره بود ؛ ضعیف و ناتوان مى نمود ؛ اما هنگام نبرد شیرى درنده بود . چون با دانشمندان مى نشست به شنیدن شیفته تر بود تا گفتن .

به هنگام ضرورت سخن ؛ سکوت خودرا مى شکست . نمى گفت انچه را عمل نمى کرد و عمل مى کرد انچه را نمى گفت ؛ چون در برابر دو کار قرار مى گرفت که نمى دانست کدام خداپسندانه تر است ان را درنظر مى گرفت که پسند نفسش نبود ؛ هیچکس رابه خاطر کارى که مى توان از ان عذرى آورد سرزنش نمى کرد .
«تحف العقول ؛ ص 237»

متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)

8- کسى که عقل ندارد ادب ندارد ؛ و کسى که همت ندارد مروت ندارد ؛ و کسى که دین ندارد حیا ندارد. و خردمندى موجب رفت و آمد نیکو با مردم است ؛ و به وسیله عقل سعادت هردو عالم به دست مى آید .
«بحار الانوار ؛ ج 78 ؛ ص 111»

9- تعجب مى کنم از کسانیکه در غذاى جسم خود فکر مى کنند ولى در امور معنوى و غذاى جان خویش تفکر نمى کنند. شکم را از طعام مضر حفظ مى کنند ولى در روح و روان خویش افکار خبیث و پستى را وارد مى کنند.
«بحار الانوار، ج 1 ؛ ص 218»

10- حضرت مجتبى – علیه الاسلام – بهترین جامه هاى خودرا در موقع نماز مى پوشید ؛ کسانى از ان حضرت سبب این کار را سؤال کردند ؛ در جواب فرمود : خداند جمیل است و جمال و زیبایى را دوست دارد به این جهت خودرا در پیشگاه الهى زینت مى کنم ؛ خداوند امر فرموده که با زینت هاى خود در مساجد حاضر شوید.
«تفسیر عیاشى ؛ ج 2 ؛ ص 14»

11- تنها چیزى که دراین دنیاى فانى ؛ باقى مى ماند قرآن است ؛ پس قرآن را پیشوا و امام خود قرار دهید ؛ تا به راه راست و مستقیم هدایت شوید.
همانا محق ترین مردم به قرآن کسانى هستند که بدان عمل کنند گرچه ان را حفظ نکرده باشند ؛ و دورترین افراد از قرآن کسانى هستند که به دستورات ان عمل نکنند گرچه قارى و خواننده ان باشند.
«ارشاد القلوب ؛ ص 102»

جملات ارزشمند امام حسن مجتبی (ع)

12- اى مردم هر کس براى خدا اخلاص ورزد و سخن وی را راهنماى خود قرار دهد به راهى که درست تر و استوارتر است هدایت مى شود و خداوند وی را براى آگاهى و هوشیارى توفیق داده و به عاقبت خوش کمک کرده است.
«تحف العقول ؛ ص 229»

13- پرسش صحیح نیمى از علم است ؛ و مدارا کردن با مردم نیمى از عقل است ؛ و اقتصاد و اعتدال در زندگى نیمى از مخارج است .
«شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ؛ ج 18 ؛ ص 108»

14- بیشترین زیرکى ؛ ترس از خدا و پرهیزکارى است و بیشترین نادانى ؛ عیاشى و شهوترانى است .
«حلیه الاولیاء ؛ ج 2 ؛ ص 37»

متن زیبای امام حسن مجتبی (ع)

15- مادرم فاطمه « س » را دیدم که شب جمعه تا صبح مشغول پرستش و رکوع و سجود بودو شنیدم که براى مؤمنین دعا مى کرد و اسامى آنان را ذکر مى نمود و براى آنان بسیار دعا مى کرد ولى براى خودش دعا نکرد ؛ پس به او عرض کردم : مادر چرا همان طور که براى دیگران دعا کردى براى خودت دعا نکردى ؛ فرمودند : پسرم ؛ اول همسایه را مقدم دار و سپس خود و اهل خانه را .
«بحار الانوار ؛ ج 43 ؛ ص 81»

16- رسول خدا « ص » فرمود : محبت و دوستى ما اهل بیت را اختیار کنید ؛ چون هر کس خدا را در حالى ملاقات کند که ما اهل بیت را دوست داشته باشد ؛ با شفاعت ما وارد بهشت مى شود.
«محاسن ؛ ص 61»

17- اى مردم ! از جدم پیامبر خدا شنیدم که مى فرمود : من شهر علم و دانشم و على « ع » دروازه ان است ؛ آیا از غیر دروازه وارد شهر مى شوند ؟
«امالى صدوق ؛ ص 207»

متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)

18- شخصى به امام حسن – علیه السلام – عرض کرد : اى پسر پیامبر خدا چرا ما از مرگ اکراه داریم و ان را دوست نداریم ؟ حضرت فرمود : چون شما آخرت خودرا خراب و دنیایتان را آباد کرده اید ؛ بنابراین انتقال از عمران و آبادانى به خرابى و ویرانى را دوست ندارید .
«بحار الانوار ؛ ج 44 ؛ ص 110»

19- قسم به خداوند ! هر کس ما را دوست داشته باشد ؛ گرچه در دورترین نقاط مانند دیلم اسیر باشد ؛ دوستى ما براى او مفید است . همانا محبت ما گناهان فرزندان آدم را از بین مى برد ؛ همانگونه که باد برگ درختان را مى ریزد .
«بحار الانوار ؛ ج 44 ؛ ص 24»

20- بیشتر اهل کوفه به معاویه نوشتند : ما با تو هستیم ؛ اگر مى خواهى ما حسن « ع » را دستگیر مى کنیم و پیش تو مى فرستیم . بعد خیمه امام حسن « ع » را تاراج کرده و ان حضرت را زخمی کردند.

پس امام حسن « ع » به معاویه نوشت : همانا این امر « حکومت » و جانشینى پیامبر از ان من و اهل بیت من است و براى تو و اهل بیت تو حرام است ؛ من این مطلب را از رسول خدا شنیدم .

قسم به خداوند ؛ اگر یارانى شکیبا و آگاه به حق خویش مى یافتم ؛ تسلیم تو نمى شدم و انچه را مى خواستى به تو نمى دادم .
«بحار الانوار ؛ ج 44 ؛ ص 45»

متن دلپذیر از امام مجتبی (ع)

21- اگر همه ی دنیا را تبدیل به یک لقمه غذا کنم و به انسانى که خدا را از روى خلوص پرستش مى کند بخورانم ؛ باز احساس مى کنم که در حق او کوتاهى کرده ام .و اگر از استفاده کردن کافر از دنیا جلوگیرى کنم تا به ان اندازه که جانش از شدت گرسنگى و تشنگى به لب برسد ؛ آنگاه جرعه اى آب به او بدهم ؛ خودرا اسرافکار مى پندارم .
«تنبیه الخواطر و نزهة النواطر « مجموعه ورام » ؛ ج 1 ؛ ص 350»

22- والاترین مقام نزد خداوند ؛ از ان کسى است که بیشتر از همه ی به حقوق مردم آشنا باشد ودر اداى ان حقوق ؛ بیشتر از همه ی کوشا باشد . و کسى که در برابر برادران دینى خود تواضع کند ؛ خداوند وی را از صدیقین و شیعیان امیرالمؤمنین – علیه السلام – قرار مى دهد .
«حیاة امام حسن بن على ؛ ج 1 ؛ ص 319»

23- پیامبر خدا « ص » فرمود : هیچ بنده اى حقیقتا مؤمن نیست مگر اینکه نفس خودرا شدیدتر از ارزیابی بین دو شریک و یا ارزیابی مولا از بنده خود مورد ارزیابی قرار دهد .
«بحار الانوار ؛ ج 70 ؛ ص 72»

24- پیامبر خدا « ص » فرموده است : یکى از موجبات آمرزش گناهان ؛ مسرور کردن برادران دینى است .
«مجمع الزوائد و منبع الفوائد ؛ ج 8 ؛ ص 193»

25- دنیا محل گرفتارى و آزمایش است و هر چه در ان است رو به زوال و نابودى مى باشد ؛ و خداوند ما را از احوال دنیا آگاه کرده است تا عبرت گیریم ؛ و به ما وعده عذاب داده تا بعد از ان ؛ حجتى بر خدا نداشته باشیم . پس دراین دنیاى فانى زهد بورزید و به انچه باقى و پایدار است رغبت داشته باشید ودر خفا و آشکار از خدا بترسید .
«توحید صدوق ؛ ص 378»

26- از امام حسن «ع» سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوى و بى رغبتى به دنیا.
«تحف العقول ؛ ص 227»

27- از امام حسن «ع» سؤال شد : مروت چیست ؟ فرمود : حفظ دین ؛ عزت نفس ؛ نرمش ؛ احسان ؛ پرداخت حقوق و اظ هار دوستى نسبت به مردم .
«تحف العقول ؛ ص 227»

حدیث دلپذیر از امام حسن مجتبی (ع)

28- از امام حسن «ع» سؤال شد : کرم چیست ؟ فرمود : بخشش پیش از خواهش و اطعام در قحطى .
«تحف العقول ؛ ص 227»

29- از امام حسن «ع» سؤال شد : بخل چیست ؟ فرمود : انچه در کف دارى شرف بدانى ؛ و انچه انفاق کنى اتلاف شمارى .
«تحف العقول ؛ ص 227»

30- از امام حسن «ع» سؤال شد: بى نیازى چیست ؟ فرمود : رضایت نفس به انچه برایش قسمت شده ؛ هر چند کم باشد .
«تحف العقول ؛ ص 228»

31- از امام حسن «ع» سؤال شد: فقر چیست ؟ فرمود : حرص به هر چیز .
«تحف العقول ؛ ص 228»

32- از امام حسن «ع» سؤال شد: شرف چیست ؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ همسایگان .
«تحف العقول ؛ ص 228»

سخنان ارزشمند امام حسن مجتبی (ع)

33- از امام حسن «ع» سؤال شد: پستى و ناکسى چیست ؟ فرمود : به خود رسیدن و بى اعتنایى به همسر .
«تحف العقول ؛ ص 228»

متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)متن و سخنان کوتاه و ارزشمند از امام حسن مجتبی (ع)

34- پناهنده به خدا آسوده و محفوخ است ؛ و دشمنش ترسان و بى یاور
«تحف العقول ؛ ص 229»

35- از خدا بر حذر باشید با زیادى یاد او ؛ و از خدا بترسید به وسیله تقوى ؛ و به خدا نزدیک شوید با طاعت ؛ به درستى که او نزدیک است و پاسخگو .
«تحف العقول ؛ ص 229»

36- بزرگى کسانى که عظمت خدا را دانستند این است که تواضع کنند ؛ و عزت انها که جلال خدا را شناختند این است که برایش زبونى کنند ؛ و سلامت آن ها که دانستند خدا چه قدرتى دارد این است که به او تسلیم شوند .
«تحف العقول ؛ ص 229»

37- بدانید که خدا شما را بیهوده نیافریده و سرخود رها نکرده ؛ مدت عمر شما را معین کرده ؛ و روزى شما را میانتان قسمت کرده ؛ تا هر خردمندى اندازه خودرا بداند و بفهمد که هر چه برایش مقدر است به او مى رسد ؛ و هر چه از او نیست به او نخواهد رسید ؛ خدا خرج دنیاى شما را کفایت کرده و شما را براى پرستش فراغت بخشیده و به شکرگزارى تشویق کرده ؛ و ذکر و نماز را بر شما واجب کرده و تقوى رابه شما سفارش کرده ؛ و ان را نهایت رضایت مندى خود مقرر ساخته .
«تحف العقول ؛ ص 234»

38- اى بندگان خدا ؛ از خدا بپرهیزید ؛ و بدانید که هر کس از خدا بپرهیزد ؛ خداوند وی را به خوبى از فتنه ها و آزمایشها برآورد ودر کارش موفق سازد و راه حق را برایش آماده کند .
«تحف العقول ؛ ص 234»

زیباترین سخنان امام حسن مجتبی (ع)

39- هیچ مردمى باهم مشورت نکند مگر اینکه به درستى هدایت شوند .
«تحف العقول ؛ ص 236»

40- پستى و ناکسى این است که شکر نعمت نکنى .
«تحف العقول ؛ ص 236»

41- در طلب مانند شخص پیروز مکوش ؛ و مانند کسى که تسلیم شده به قدر اعتماد نکن چون بدنبال کسب و روزى رفتن سنت است ؛ و میانه روى در طلب روزى از عفت است ؛ و عفت مانع روزى نیست ؛ و حرص موجب زیادى رزق نیست . به درستى که روزى قسمت شده و حرص زدن ؛ موجب گناه مى شود .
«تحف العقول ؛ ص 236»

42- انسان تا وعده نداده ؛ آزاد است . اما وقتى وعده مى دهد زیر بار مسؤولیت مى رود ؛ و تا به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد .
«بحار الانوار ؛ ج 78 ؛ ص 113»

43- ان کس که بر حسن اختیار خداوند توکل و اعتماد کند « و به قضا و قدر الهى خوشنود باشد » آرزو نمى کند در غیر حالى باشد که خداوند برایش اختیار کرده است .
«تحف العقول ؛ ص 236»

امام حسن مجتبی (ع)

44- خیرى که هیچ شرى در ان نیست ؛ شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت و وخیم است .
«تحف العقول ؛ ص 237»

45- ان حضرت – علیه السلام – به مردى که از بیمارى شفا یافته بود ؛ فرمود : خدا یادت کرد پس یادش کن ؛ و از تو گذشت پس شکرش کن .
«تحف العقول ؛ ص 237»

46- هر کس که پیوسته به مسجد رود یکى از این هشت فایده نصیبش شود :
آیه محکمه ؛ دست یابى به برادرى سودمند ؛ دانشى تازه ؛ رحمتى مورد انتظار ؛ سخنى که وی را به راه راست کشد یا وی را از هلاکت برهاند ؛ ترک گناهان از شرم مردم و ترس از خدا .
«تحف العقول ؛ ص 238»

47- به درستى که پر دیدترین دیده ها ان است که در خیر نفوذ کند ؛ و شنواترین گوشها ان است که تذکرى را بشنود و از ان سود برد ؛ سالمترین دلها ان است که از شبه ها پاک باشد .
«تحف العقول ؛ ص 238»

48- مردى به امام حسن – علیه السلام – عرض کرد : دخترى دارم ؛ به نظر شما با چه کسى وصلت کنم . فرمود : با کسى که متقى و باایمان باشد .
چون اگر وی را دوست بدارد ؛ مورد احترامش قرار مى دهد ؛ و اگر از او نفرت داشته باشد ؛ به او ظ لم نمى کند.
«مستظ رف ؛ ج 2 ؛ ص 218»

گلچینی از بهترین سخنان امام حسن مجتبی (ع)

49- به درستى که نعمت دنیا پایدار نیست ؛ نه از آسیبش آسودگى هست ؛ و نه از بدیهایش جلوگیرى ؛ فریبى است حایل سعادت ؛ و تکیه گاهى است خمیده .
«تحف العقول ؛ ص 239»

50- اى بندگان خدا از عبرتها پند گیرید ؛ و از اثر گذشتگان متوجه شوید ؛ و به وسیله نعمتها از نافرمانى خدا باز ایستید ؛ و از پندها سود برید .
«تحف العقول ؛ ص 239»

سخنان کوتاه از امام حسن مجتبی (ع)

.

منبع : talab.org