سوال: آیا نگاه کردن به بازی فوتبال یا کشتی و ... برای خانم ها جایز است؟ اگر به قصد لذت به بدن آنها نگاه نکنند و مفسده دیگری هم نداشته باشد اشکال ندارد. (ترجمه اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ج2، س1033)

آیا نگاه بدون لذت، به ژس زن مسلمان و با حجابی که آرایش غلیظ کرده، حرام است؟ بر فرض سوال، اگر مرد صاحب ژس را نمی‌شناسد، اشکال ندارد، البته برخی از فقها (آیة الله العظمی صافی گلپایگانی) به این جهت که نگاه به این‌گونه تصاویر، معمولاً انسان را در معرض گناه قرار خواهد داد، اجتناب از چنین نگاهی را توصیه نموده‌اند.

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

اگر صاحب عکس را نشناسد اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

در صورتی که صاحب عکس را بشناسد جایز نیست، و اگر آن ‌را نشناسد و منشأ فسادی نگردد جایز است.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

چون معرض افتادن به فساد است باید اجتناب شود.

 

سوال: دیدن تصاویر و فیلم غیر مجاز چه حکمی دارد؟ در صورتی که پخش زنده نباشد و بازیگر را شخص نشناسد چه حکمی دارد؟ 

جواب: دیدن تصاویر و فیلم هایی که موجب فساد اخلاق می گردد با قصد ریبه و بدون آن جایز نیست. و آنچه شنیده اید دیدن تصویر نامحرم, بدون قصد لذت و بدون وجود مفسده دیگر است. (ترجمه اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری، ج2، ص124)

 

سوال: نگاه مجدد به نامحرم بدون قصد لذت و ربیه چه حکمی دارد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): 

نگاه کردن به نامحرم حرام است مگر به وجه و کفین بدون لذت. 

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه): 

مانعی ندارد. 

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

جایز نیست. 

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): 

نگاه به موارد مجاز با دو شرط مذکور مانعی ندارد. (بدون قصد لذت و ربیه) 

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه): 

در فرض سوال به قسمت هایی که جایز است، اشکال ندارد.  

 

سوال: آیا نگاه کردن به عکس شهدا و انس گرفتن با آنها و همچنین نگاه کردن به صورت بزرگانی مثل رهبر عزیز و مراجع تقلید و دیگران چه حکمی دارد؟

جواب: اگر نگاه به قصد لذت نباشد و خوف افتادن در گناه نباشد اشکالی ندارد. (ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری، ج2، س100)

 

سوال: نگاه کردن مرد به وجه و کفّین (بدون زینت) چه حکمی دارد؟

امام خمینی(ره):

نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذّت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.

 

آیة الله اراکی(ره):

نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد.

 

آیة الله تبریزی(ره):

نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن نامحرم اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلکه احتیاط آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکنند. 

سوال: نگاه کردن به صورت استاد یا معلم بدون قصد ریبه چه حکمی دارد؟

جواب: نگاه کردن خانم به وجه و کفین و مواضعی که مردان به طور متعارف نمی پوشانند بدون لذت و ریبه اشکالی ندارد ولی چنانچه موجب وقوع در معصیت باشد جایز نیست. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص262، س16)

 

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله: 

سوال: اگر زنى کلاه‌گیس گذاشته باشد و مرد به موى مصنوعى او نگاه کند، چه حکمى دارد؟

ج) اشکال دارد.

 

سوال: نگاه به بدن مرده نامحرم و لمس آن، همچنین نگاه و لمس عورت میت در مواردى که براى تشخیص موضوعات احکام شرعى لازم باشد، چه حکمى دارد؟

ج) جایز نیست مگر در موضوعات مهم و ضرورى که بدون نگاه مستقیم تشخیص داده نشود که در آن صورت به‌قدر ضرورت اشکال ندارد.

 

سوال: آیا به قصد لذت مرد مى‌تواند به عکس یا فیلم همسرش نگاه کند؟ اگر همسرش فوت کرده باشد حکم چگونه است؟

ج) نگاه به فیلم یا عکس همسر با قصد لذت مطلقاً جایز است.

 

سوال: آیا نگاه کردن به جلوى مو و پیشانى دختران و زنان در فیلم‌ها و برنامه‌هاى تلویزیونى جایز است؟

ج) نظر به موى سر و صورت و حتى بدن دختران و زنان در فیلم‌ها و برنامه‌هاى غیر مستقیم تلویزیونى حکم نظر به نامحرم را ندارد مگر آنکه از روى شهوت و یا موجب مفسده و یا خوف فتنه باشد.

 

سوال: بنده خانمى هستم که تخت کوچکى در خانه دارم که از طریق آن به کار اپیلاسیون (از بین بردن موهاى زائد بدن از طریق موم سرد) مشغول مى‌باشم و خرج خودم و بچه‌هایم را از این راه تأمین مى‌کنم. آیا کار من حرام محسوب مى‌شود؟ در حالى که بدون قصد و غرض بوده چون من خودم خیلى پایبند مسائل اسلامى و شرعى هستم. آیا این پول حرام بوده و فعل حرام انجام داده‌ام؟ در حالى که هیچ تخصصى در هیچ زمینه‌اى ندارم و فقط همین کار را بلد هستم که آن‌هم تنها