به نقل از آکاایران: اگر شخص به علت بیماری یا مسافرت و... روزه را افطار کرده باشد و تا رمضان سال بعد موفق به گرفتن قضای آن نشده باشد علاوه بر قضای روزه برای هر روز یک مد طعام (750 گرم آرد، گندم، برنج و...) بعنوان کفاره به فقیر بدهد و اگر بدون عذر عمدا روزه خود را باطل کرده باشد برای هر روز علاوه بر قضا 60 مد طعام به 60 مسکین باید بدهد و یا 60 روز روزه بگیرد و اگر به چیز حرامی روزه را باطل کرده است علاوه بر اطعام 60 مسکین برای هر روز، 60 روز روزه هم باید بگیرد.

کفاره روزه

امام باقر علیه السلام فرمودند:

روزه این افراد کامل نیست:  1ـ کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند. 2ـ بنده فرارى تا زمانى که برگردد . 3ـ  زنى که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند . 4ـ  فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

(بحار الانوار ج ، ص 295)

طی چند مقاله قبل سلسله وار بعضی احکام روزه را بررسی کردیم. در این مقاله نیز سعی داریم شما را با برخی دیگر از مسائل روزه آشنا کنیم:

 چند مسئله مربوط به مفطرات روزه:

1 ـ خوردن و آشامیدن روزه را باطل مى‏کند، فرقى در کم و زیاد آن نیست، چه یک دانه گندم بخورد، یا یک قطره آب بنوشد، یا خود را سیر کند.

2 ـ اگر با اختیار و عمدا ریزه‏هاى غذا را که لابلاى دندانهاست بخورد، یا خود را سیر کند.

3ـ فرو بردن آب دهان هرچند که زیاد هم باشد، روزه را باطل نمى‏کند.

4ـ روزه دار باید از فرو بردن اخلاط سینه احتیاط کند و اگر خلطها به فضای دهان رسیده باشد آنها را فرو نبرد.

5 ـ براى روزه‏دار مضمضه و استنشاق یعنى: (گرداندن آب در دهان و بینى) اشکال ندارد، البتّه باید کاملا مواظب باشد که آب از گلویش پائین نرود.

6 ـ تزریق آمپولهائى که جنبه غذائى ندارند، و داخل رگ زده نمى‏شود اشکالى ندارد. (البتّه این مسئله اختلافى است.)

7 ـ نزدیکى کردن موجب باطل شدن روزه هردو طرف مى‏شود. چه منى خارج شده باشد یا نه.

8 ـ براى شخص روزه‏دار شوخى کردن و بوسه و لمس همسرش کراهت دارد.

9ـ  براى کسى که در شب ماه رمضان جنب شده است، اگر بداند که طبق عادت پیش از اذان صبح براى غسل بیدار نخواهد شد، خوابیدن جائز نمى‏باشد.

10 ـ در شب ماه رمضان اگر انسان وقت غسل کردن نداشته باشد نمى‏تواند خود را جنب کند.

11 ـ اگر انسان شب در خواب شیطانى شد، یا در بیدارى با همسرش نزدیکى کرد و دسترسى به غسل کردن نداشت، مى‏تواند به جاى غسل تیمّم کند، و روزه‏اش صحیح است.

12 ـ دود سیگار و سایر انواع دخانیات در حکم گرد و غبار غلیظ است، و فرو بردن هر دودى از گلو سبب باطل شدن روزه است.

13 ـ هرگاه از روى ناچارى قى کرد، بایستى باقیمانده آن را که وارد فضاى دهان شده است بیرون بریزد.

14 ـ اگر انسان فراموش کرد که روزه است و مقدارى غذا خورد، یا چیزى نوشید روزه‏اش باطل نمى‏شود، ولى هر وقت که یادش افتاد باید باقیمانده غذا و چیزهائى که در دهانش هست بیرون بریزد.

15 ـ اگر در ماه رمضان عمدا روزه خود را باطل کرد، گرچه روزه‏اش باطل شده است، ولى بر او واجب است تا مغرب از انجام کارهائى که روزه را باطل مى‏کند خوددارى نماید.

 و دو استفتاء از محضر مبارک آیة الله وحید خراسانی (دام ظله):

سوال: کفاره خوردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان چیست؟

کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان این است که یک بنده آزاد کند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یک مدّ (که تقریباً ده سیر است) طعام، یعنی گندم یا آرد یا نان یا خرما و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد بنابر احتیاط واجب بین تصدق به هر اندازه که می تواند و استغفار جمع نماید، و اگر امکان تصدق نبود استغفار کند، اگرچه یک مرتبه بکوید «استغفرالله» و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره بدهد.

سوال: اگر کسی قضای روزه ماه مبارک را گرفته ولی در طول روز عمداً کاری انجام داده که روزه باطل می شود آیا کفاره ای بر عهده اوست و کفاره در این شرایط چقدر است؟

در قضای روزه ماه مبارک رمضان می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید ولی اگر وقت قضا تنگ باشد (بنابر احتیاط واجب) نمی تواند روز ه را باطل نماید. و اما اگر بعد از ظهر عمداً کاری را که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک مدّ طعام بدهد و اگر نمی تواند باید سه روز روزه بگیرد و احوط (احتیاط واجب) آن است که پی در پی باشد.

منابع:

سایت آوینی

پایگه اطلاع رسانی آیة الله وحید خراسانی (دام ظله)

کتاب : چگونه روزه بگیریم ـ آیة الله سید محمد شیرازی

 حکم روزه داری و فرزند داری

عسلی ترین ماه خدا از راه رسید، سفره ضیافت خدا گشوده شد و نسیم رحمت خداوندی وزیدن گرفت . ناگهان منادی ندا در داد: گوارایتان باد روزه داری، نخورید و نیاشامید تا رستگار شوید.

چهل حدیث روزه

قال الباقر علیه السلام: بنى الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه. امام باقر علیه السلام فرمود: اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت (رهبرى اسلامى)...

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران