به نقل از آکاایران: با توجه مشکلات فرهنگی مختلف  برخی از مردم هرچند به ظاهر مذهبی و اهل نماز و روزه  و عبادت هایی مانند آنها به دلایل گوناگون  به برخی گناهان مبتلا می شوند و خودشان را با وجود اینکه به گناه بودن آن کارها آگاه هستند توجیه می کنند ولی برخی از مردم نیز به دلیل جهل و عدم دقت نظر در مسایل شرعی دچار گناه میشوند و لذا با دقت نظر و تذکر آن گناه را ترک می کنند ؛ رقص یکی از گناهانی است که هر دو دسته اشاره شده در بالا به نوعی گرفتار آن می شوند و لذا در این مقاله می کوشیم تا با بررسی دقیقتر موضوع در جهت رفع  و کاستن این گناه گامی هرچند کوتاه برداریم.

 

احکام رقصیدن

مشاور: سلام  آقای  شهیدی . خوبید؟ 

دانشجو: سلام  آقا   ممنون.  

-           چه خبر ؟

-          الحمدلله  شما خوبید ؟

-          من هم خوبم  . چرا پیراهن مشکی پوشیدی؟

-          برای فاطمیه .

-          احسنت به شما .

-          ممنون آقا خود شما به ما فاطمیه را یادآوری فرمودید .

-          بله اما ..

-          اما چه ؟

-          اما بنده خودم گاه تذکراتی را می دهم که خودم موفق به اجرای آن نمی شوم .

-          چرا ؟

-          به دلایل مختلف .

-          بله آقا البته شما سرتان خیلی شلوغ است و ...

-          ممنونم

-          بعلاوه شما هم در ثواب این کارهای ما شریک هستید .

-          باز هم ممنون سوالی دارید ؟

-          بله  .

-          بفرمایید .

-          ببخشید آقا این سوال مربوط به ما نیست .

-          بله ؟

-          یعنی مال دوست دیگری است .

-          یعنی چه ؟

-          منظورم این است که در مورد بنده فکر نکنید که ..

-          این چه حرفیه ؟ در احکام  این حرف ها نیست .

-          بپرسم ؟

-          بله برادر من بپرس و توجه کن که فقها خیلی مسایل را طرح و بحث کرده اند و راجع به خیلی گناهان بحث کرده اند بدون اینکه نزدیک به آنها بشوند .

آکاایران: برخی از مردم هرچند به ظاهر مذهبی و اهل نماز و روزه  و عبادت هایی مانند آنها به دلایل گوناگون  به برخی گناهان مبتلا می شوند و خودشان را با وجود اینکه به گناه بودن آن کارها آگاه هستند توجیه می کنند

-          بله آقا ممنون .

-          در خدمتم وفقط سریعتر بپرس که باید بروم .

-          آقا رقصیدن اشکال ندارد ؟

-          اشکال ندارد ؟!

-          اشکال یعنی حرام  منظورم است .

-          ببین رقص انواع دارد .

-          یعنی برخی از انواع آن حلال؟

-          انواع رقص از جهت های مختلف است .

-          یعنی چه ؟ یعنی رقص محلی ، رقص ....و...

-          همه حرام نیست ؟

-          صبر کن برادر جان .

-          همه این انواع حرام است اگر زن و شوهر نباشند .

-          یعنی چه؟

-          یعنی تنها رقصیدن زن برای شوهر یا شوهر برای زن جایز است .

-          همین فقط ؟

-          بله تازه چند تا شرط دیگر هم دارد .

-          چه شرطی ؟

-          شرط اینکه  کسی آنها را نبیند .

-           همه مراجع همین را می گویند ؟

-          نه برخی  مطلقا حرام می دانند .

-          حتی زن و شوهر را ؟

-          بله مطلقا .

-          مثل کی ؟

-          مثل آقای بهجت .

-          بقیه چی؟

-          برخی هم فقط  رقص زن برای شوهر و نه برعکس را جایز می دانند .

-          پس سه دسته شدند ؟

-          بله تقریبا  سه دسته را می شود  بشمارید .

-          بله  برخی مطلقا حرام برخی فقط زن و شوهر در دور از انظار دیگران و برخی فقط زن برای شوهرش .

-          احسنت به شما و دقت شما .

با توجه مشکلات فرهنگی مختلف  برخی از مردم هرچند به ظاهر مذهبی و اهل نماز و روزه  و عبادت هایی مانند آنها به دلایل گوناگون  به برخی گناهان مبتلا می شوند

کی متن را به تابلو می زنید ؟

چشم برادر من  . تا فردا خوبه ؟

بله  خیلی ممنون.

خواهش می کنم عزیزم .

ممنون . خدا حافظ .

 متن استقتاء:

حکم رقص از نظر شرعی چگونه است؟

حضرت آیه الله خامنه ای(دام ظله):

رقص به طور کلی اشکال دارد مگر رقص زوجه فقط برای شوهرش و دور از چشم دیگران .

حضرت آیه الله مکارم شیرازی(دام ظله):   

تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد.

حضرت آیه الله سیستانی(دام ظله):

به احتیاط واجب جایز نیست  به جز زن و شوهر در جایی که دیگری نباشد.

حضرت آیه الله وحید خراسانی(دام ظله):

 رقصیدن مطلق با قطع نظر از ترتیب هرگونه خلاف شرع و عنوان محرم دیگری بنابراحتیاط واجب جایز نیست.

حضرت آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

فقط رقص زن برای شوهرش جایز است و درغیر این مورد حرام است.

حضرت آیت الله بهجت(ره):

رقص مطلق اشکال دارد  

 

منابع و مآخذ

مسایل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید .گرد آورنده : سید محسن محمودی ، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان عج    مجموعه چهار جلدی .  قم  .

توضیح المسایل امام خمینی(ره)

اجوبة الاستفتاءات،  مقام معظم رهبرى، 

استفتاءات آیت‏الله سیستانى ، Sistani.org.

توضیح المسایل آیت‏الله وحید خراسانی 

جامع المسائل آیة‏الله فاضل لنکرانى، ج 1، ج 2،

استفتاءات، ج 2،  آیت‏الله نورى،

توضیح المسایل آیت‏الله صافى

توضیح المسایل آیت‏الله تبریزى

توضیح المسایل آیت‏الله بهجت

 
تعریف رقص رقص حرکات موزونی است که به منظور لهو و لعب انجام می شود.[۱] و هم چنین برخی گفته اند: هر عملی که عرفاً بدان رقص بگویند. حرمت رقص در احادیث درباره « حرمت رقص» ممکن است به دو گونه احادیث استناد گردد: 1- دسته ای از آنها به صورت عام، م
 
حکم رقص محلّی
آیا حکم رقص های محلی یا حرکات عادی که به اسم رقص انجام می شود با حکم رقص کلاسیک و منظّم، متفاوت است؟
 
حکم رقص مرد برای همسر و محارم!
الف) رقص مرد برای همسرش یا زنان محرم چه حکمی دارد؟ ب) حکم رقص مرد برای مرد چیست؟

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران