به نقل از آکاایران: چیزى که با آن زخم و شکسته را مى‏بندند و دوایى که روى زخم و مانند آن مى‏گذارند جبیره نامیده مى‏شود.  با ما همراه شوید تا مطالبی درمورد وضوی جبیره ای مطالعه کنید.

وضو جبیره

آکاایران: " جبیره ( بر وزن نبیره ) در لغت از ریشه ی "جبر" (بر وزن صبر یعنی استخوان شکسته را بستن) به معنی تخته هایی است که روی عضو شکسته بسته می شود و در اصطلاح عبارت است از چیزی از قبیل پارچه، گچ، پلاستیک، باند، چسب که با آن زخم ها و شکستگی ها را می بندند و نیز دوایی است که روی زخم و مانند آن می گذارند: باید به این نکته توجه داشت که منظور از "زخم" در اینجا فقط زخم هایی نیست که علت بیرونی دارند، مانند بریدگیها بلکه شامل زخم هایی که علت درونی دارند مانند دملها نیز می شود.

به وضویی که در آن به جای شستن و مسح کردن محل زخم و شکستگی بر جبیره ی روی آن مسح می کنند "وضوی جبیره" می گویند.

اگر در یکى از جاهاى وضو زخم یا دمل یا شکستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت. اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافى است. ولى چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد پارچه پاکى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمى‏شود آب کشید، باید اطراف زخم را به طورى که‏در وضو گفته شد، از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بکشد. و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست‏شستن اطراف زخم کافى است و در هر صورت تیمم لازم نیست.

هر گاه یکی از اعضای وضو ( صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها ) زخم یا شکستگی است؛ اگر روی آن باز است یا اگر بسته است ولی برداشتن جبیره بدون مشقت ممکن است یا اگر امکان برداشتن نیست به فرو بردن در آب و مانند آن می توان آب را از بالا به پائین به پوست رساند به شرطی که عضو یا جبیره نجس نباشد و یا اگر عضو یا جبیره نجس است می توان در هنگام وضو آن را آب کشید و آب را به پوست رساند و در هر چهار صورت آب هم ضرر ندارد ،باید آب را به پوست رساند و به طور معمول وضو گرفت.

موارد وضوی جبیره بدون تیمم:

1- موردی که زخم در صورت و دستها است و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد ولی دست تر کشیدن ضرر ندارد، خواه گذاشتن پارچه هم ممکن باشد یا نه.

2- موردی که زخم در صورت و دستها است و روی آن باز است و آب ریختن و همچنین دست تر کشیدن روی آن ضرر دارد و یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، خواه گذاشتن پارچه هم ممکن باشد یا نه.

3- موردی که زخم یا شکستگی در صورت و دستها است و روی آن بسته است و باز کردن آن امکان ندارد و آب هم ضرر دارد.

4- موردی که زخم یا شکستگی در جلوی سر و روی پاها است و روی آن بسته است و جبیره برخی از جاهای مسح را گرفته طوری که به اندازه ی واجب مسح جا برای مسح نیست و امکان باز کردن آن نیست.

5- موردی که جبیره بخشی از یک عضو را – خواه عضوی که شسته می شود یا عضوی که مسح می شود – گرفته است .

6- موردی که جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دستها را گرفته است، گرچه احتیاط در این مورد آن است که تیمم هم بکند.

اگر نمى‏شود روى زخم را باز کرد ولى زخم و چیزى که روى آن گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد،باید آب را به روى زخم برساند، و اگر زخم یا چیزى که روى آن گذاشته نجس است،چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روى زخم ممکن باشد بدون زحمت و مشقت،باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتى که آب براى زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روى زخم ممکن نیست‏یا زخم نجس است‏و نمى‏شود آن را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است‏روى آن را مسح کند، و اگر جبیره نجس است‏یا نمى‏شود روى آن را دست تر کشید،مثلا دوایى است که به دست مى‏چسبد، پارچه پاکى را به طورى که جزء جبیره حساب شود، روى آن بگذارد و دست تر روى آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران