به نقل از آکاایران: سقط جنین، پایان یافتن بارداری است در هر مرحله ای که زندگی و حیات نوزاد جریان دارد. سقط جنین یا خود به خود و به سبب علل طبیعی و بدون نقش و دخالت کسی اتفاق می افتد و یا به واسطه دخالت و تأثیر عامل انسانی رخ می دهد که ممکن است غیرعامدانه نیز باشد.

سقط جنین

فقها گفته اند سقط جنین پس از انعقاد نطفه در هر ماهی که باشد، جایز نیست. پس هیچ فرقی نمی کند که جنین در هفته اول باشد یا در ماه هشتم، بلکه به محض انعقاد نطفه، سقط جنین حرام است. البته از جهت پزشکی باید بررسی شود که چند روز پس از تلقیح، انعقاد انجام می شود چون از نظر پزشکی ممکن است چند روز زمان نیاز باشد تا پس از تلقیح، انعقاد انجام شود. ولی در کل سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد. دیه آن هم از قرار زیر می باشد:

آکاایران: جنین از وقتى که در رحم قرار مى گیرد، به مدت 40 روز، نطفه است. و دیۀ اسقاط آن در این مدت 20 مثقال شرعى طلاى سکه دار است که هر مثقال، هیجده نخود مى باشد، پس از آن، 40 روز علقه یعنى خون بسته شده است و دیۀ آن 40 مثقال است، بعد، 40 روز مضغه یعنى پارۀ گوشتى است، که دیۀ آن 60 مثقال است. (که مجموع چهار ماه مى شود) پس از آن به صورت استخوان مى شود. و دیۀ آن 80 مثقال است. بعد گوشت روییده و صورت بندى مى شود، و دیۀ آن 100 مثقال است. و همین که روح در آن دمیده شد، چنانچه پسر باشد دیۀ او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سکه دار است. و در تمام این صور، اگر عوض هر یک مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند کافى است و اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود باید دیۀ آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث جنین بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى برد، بلى چنانچه ورثۀ جنین، او را عفو کنند دیه ساقط مى شود ولى در جنینى که روح دمیده شده، کفاره قتل بر او واجب است.

اما در هر حال تا زنده به دنیا نیامده باشد مطلقاً قصاص ندارد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتى جایز نبوده و توبه جدى از آن لازم است و باید دیه سقط جنین پرداخت شود که ‏اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد ‏دینار است و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت مى‏شود ولى وارثى که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمى ‏ندارد.‏دینار شرعى معادل سکه طلا به وزن یک مثقال شرعى (6 /3 گرم) مى باشد و قیمت آن را مى توان از بازار بدست آورد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اسقاط جنین حرام است، ولى هرگاه جنین در مراحل ابتدایى باشد، و به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقیماندن جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن به تصدیق اهل اطّلاع متدیّن باعث عسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد، پایان دادن به حاملگى جایز است، و احتیاطاً باید دیه را بدهند و دیه جنین بر کسانی است که در سقط دست داشته اند، و چنانچه مادر با میل و اختیار، خود را در اختیار طبیب قرار داده که سقط کند نیمی از دیه بر عهدۀ اوست، و باید علاوه بر پرداخت دیه از گناه بزرگی که مرتکب شده اند بطور جدی توبه کنند و با اعمال نیک آینده گذشته را جبران نمایند و توجه داشته باشید جنین قبل از آن که روح در آن دمیده شود دارای پنج مرحله است، نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم، و دیۀ آن بنابر احتیاط واجب به شرح زیر است: در بیست روز اوّل (که نطفه است) 15 مثقال معمولی طلا، و در بیست روز دوّم (که علقه است) 30مثقال، و در بیست روز سوّم (که مضغه است) 45 مثقال، و در بیست روز چهارم (که عظام است) 60 مثقال، و در بیست روز پنجم ( که لحم است) قبل از آن که خلقت جنین کامل شود و در شکم مادر به حرکت درآید 75 مثقال، و پس از دمیدن روح در پسر دیۀ کامل، و در دختر نصف دیۀ کامل تعلّق می گیرد.

فقها معتقدند این زن و مرد، زن و شوهر مشروع اند و حق سقط فرزند خود را ندارند.گاهی در سطح جامعه دیده می شود که سن پدر ومادر بالاست که به اصطلاح گفته می شود زمان بچه دار شدن از آن ها گذشته است و از نظر عرف زشت شمرده می شود که افرادی ممکن است نوه هم داشته باشند، بچه دار شوند. در این جا هم از نظر شرعی حرام است که آن ها بچه خود را سقط کنند.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران