به نقل از آکاایران: خاک سپاری یا تدفین به خاک سپردن پیکر بی جان مردگان است و هم چنین به همراه خاکستر کردن از روش های بنیادین پستا کردن پیکر بی جان مردگان و از گام های مراسم تشییع و ختم است. خاک سپاری، در قبر نهادن میت و دفن او پس از غسل دادن، تکفین و خواندن نماز میت، مطابق با احکام و آداب شرعی می باشد. 

آداب خاکسپاری

آکاایران: انسان که از دنیا میرود و روحش در قالب مثالی شکل و صورت به خود میگیرد علاقه خود را بکلی از بدن نمی گیرد، مانند خواب که روح علاقه خود را کم میکند و بدن در حال خواب سرد میشود ولی بکلی قطع علاقه نمی کند و روح بر میگردد و بدن نیز گرم میشود، ولی در حال مرگ روح بیشتر قطع علاقه میکند. و لذا در وقت خروج نفس، انسان بدن خود را می بیند و به دنبال او تا قبر میرود، و بواسطه همین علاقه جزئیه می بینیم قبور ائمه اطهار علیهم السلام و قبور علمای بالله و اولیای خدا منشأ اثر و نزول برکات و قضاء حاجاتست، و گرنه معلوم است که مخاطب به سلام ها و درودها و صلوات، ارواح برزخیه آنها هستند نه ابدان مقبوره. و بر همین میزان بدن نیز مؤدب به آدابی است. بدن را نباید در مزبله بیندازند یا در بیابان رها کنند، احترام به این بدن احترام به روح است؛ و بر همین اصل از عالم برزخ به عالم قبر تعبیر نموده اند، و گرنه عالم برزخ هزاران برابر از دنیا بزرگتر است تا چه رسد به قبر، ولی بجهت نفس همین ارتباط تعبیر به عالم قبر نموده اند و از سؤالات برزخیه تعبیر به سؤال عالم قبر نموده اند؛ و مرده مؤمن را باید احترام نمود بدنش هم دارای احترام است.

وقتى مسلمانى از دنیا رفت، مؤمنین براى تجهیز و فراهم ساختن مقدّمات دفن وى اقدام کنند. نخست مؤمنان را با خبر سازند، تا براى تشییع جنازه و احترام او و نماز بر وى حاضر شوند. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «سزاوار است که برادران مؤمن را اطلاع دهند تا بر جنازه وى حاضر شوند و بر او نماز بگزارند و براى او استغفار کنند، تا هم میّت و هم حاضران ثواب ببرند».

در اسلام پس از مرگ همگی جامه های مرده را از وی جدا کرده و او را می شویند و سپس آن را کفن کرده و در گور از پهلوی راست آن به سمت قبله باشد آن را جای می دهند. هنگامی که مرده را درون گور گذاشتند سنگ های مسطح را بر روی جسد گذاشته که به آن لحد گویند و همچنین سر مرده را از درون کفن بیرون می گذارند. پیش از خاکسپاری بر او نماز میت می خوانند که در واقع دربردارنده دعا و تلقین است.

فضیلت تشییع جنازه فراوان و ثوابش بسیار قابل توجه است، تا آنجا که در حدیث آمده است: «کسى که جنازه ‏اى را تشییع کند، با هر قدمى که بر مى‏ دارد، تا زمانى که برگردد صد هزار هزار حسنه خواهد داشت و صد هزار هزار گناه از او محو مى ‏شود و صد هزار هزار درجه اش بالا برده مى‏شود و اگر بر میّت نماز هم بگزارد صد هزار هزار ملائکه او را مشایعت مى ‏کنند که همه‏ شان براى او استغفار مى‏ کنند. و اگر در دفن حاضر شود خداوند صد هزار هزار ملائکه را مأمور خواهد کرد تا روز قیامت براى او طلب مغفرت کنند. و هر کس بر جنازه ‏اى نماز بگزارد جبرئیل و هفتاد هزار هزار ملائکه بر او نماز مى‏ گزارند و گناهان گذشته ‏اش بخشیده مى ‏شود و چنانچه بماند تا او را دفن کند و خاک بر او بریزد، در مقابل هر قدمى که از هنگام شرکت در تشییع جنازه تا بازگشت به منزل خود بر مى‏ دارد یک قیراط پاداش خواهد داشت و قیراط هم‏وزن کوه احد است که در کفه ترازوى اعمال او گذاشته مى‏ شود».

خاک سپاری یا دَفن شامل کندنِ حفره هایی در زمین و قراردادن میت در آن است، به گونه ای که جسد در زیر زمین قرار گیرد و روی او با خاک پوشانده شود. حکمت خاکسپاری متوفی، اموری چون رعایت حرمت جنازه، پنهان ماندن آن از اَنظار مردم، در امان بودن جسد از آزار دشمنان، جلوگیری از اندوه دوستان و پیشگیری از آزردگی مردم به سبب انتشار بوی جسد یا فساد آن به شمار رفته است. این حکمت ها اقتضا دارد که عمق قبر کم نباشد و به اندازهای باشد که از تأثیر عوامل بیرونی مصون بماند. چنانچه دفن میت با حفر کردن زمین امکان پذیر نباشد، باید با شیوهای دیگر جسد پوشانیده شود، مانند ساختن بَنا بر فراز آن یا گذاشتن آن در تابوت باشد. دفن با تابوت در مواقع غیراضطراری به نظر فقهای امامی و اهل سنّت مکروه است

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران