به نقل از آکاایران: نماز میت یا نماز مرده، نمازی است که در دین اسلام برای مرده می خوانند. این نماز یکی از کارهای دینی است و همانند دیگر ادیان یک نوع تشریفات برای مرده است.

نماز میت

آکاایران: نماز مَیّت از نمازهای واجب است که بر جنازۀ شخص مسلمان خوانده می شود. نماز میت از پنج تکبیر تشکیل شده است و پس از هر تکبیر، جز آخرین تکبیر، دعا و ذکرهای خاصی دارد. نماز میت، رکوع، سجود، تشهد و سلام ندارد و برای خواندن آن نیازی به وضو، غسل، تیمم یا پاکی بدن نیست هرچند رعایت شرایط سایر نمازهای واجب بهتر است.این نماز را می توان به جماعت خواند، هرچند خود مأمومین لازم است تکبیرها و دعاها را بخوانند. برای کسی که می خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست شرایط لازم در نماز مانند طهارت بدن و لباس و غیره را دارا باشد یعنی کسی که می خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد. اگر چه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند.

نماز میت، واجب کفایی است. پس از اینکه فردی از مسلمانان از دنیا رفت بر سایر پیروان این دین واجب است که متوفا را غسل داده، پس از کفن کردن بر او نماز میت بخوانند و او را دفن کنند. اگر فردی اقدام به این کارها کرد، وجوب از بقیه افراد ساقط می شود. برای افراد برجسته دینی می توان چند نماز میت خواند به این صورت که افراد مختلف به صورت فرادا یا جماعت بر پیکر او نماز بخوانند. اهمیت نماز میت به حدی است که اگر جنازه ای را بدون نماز دفن کنند یا نمازی که خوانده اند صحیح نباشد، واجب است در بعضی حالات بدن متوفا را از قبر بیرون آورده، پس از نماز دوباره دفن کنند و در بعضی شرایط بر قبر او نماز بخوانند.خواندن نماز میت بر بدن مسلمانان بالای شش سال واجب و بر بدن غیر مسلمان حرام است.

آنچه در نماز میت واجب است، عبارتند از:

1-  قیام: یعنی کسی که نماز میت می خواند باید ایستاده نماز را به جا بیاورد مگر آنکه قادر به قیام نباشد.

2- نیت و قصد قربت: یعنی در موقع نیت میت را معین نماید و نماز را به قصد قربت بخواند.

3- استقبال قبله: کسی که بر میت نماز می خواند، باید رو به قبله باشد و واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند به طوری که سر میت به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد؛

4-  تکبیرات پنج گانه: و این که این تکبیرات و دعاهای پشت سر آنها را به طوری به دنبال هم بخواند که نماز از صورت نماز خارج نشود و موالات آن حفظ گردد. (تحریر الوسیله (امام خمینی)، ج1 و 2، ص 78 – 71)

از میان واجبات ذکر شده، نیت و قیام برای فرد قادر و تکبیرات رکن نماز میت هستند و بقیه واجب ها غیر رکن هستند.

مستحبات نماز میت

چند چیز در نماز میت مستحب است:

اول ـ کسی که نماز میت می‎خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد و احتیاط مستحب آن است که در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد،یا بترسد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند به نماز میت نرسد.

دوم ـ اگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز می‎خواند، مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میت زن است، مقابل سینه‎اش بایستد.

سوم ـ پا برهنه نماز بخواند.

چهارم ـ در هر تکبیر دست‎ها را بلند کند.

پنجم ـ فاصله او با میت به قدری کم باشد، که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.

ششم ـ نماز میت را به جماعت بخواند.

هفتم ـ امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‎خوانند آهسته بخوانند.

هشتم ـ در جماعت اگر چه مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.

نهم ـ نمازگزار به میت و مۆمنین زیاد دعا کند.

دهم ـ پیش از نماز سه مرتبه بگوید: «الصَّلاة».

یازدهم ـ نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‎روند.

دوازدهم ـ زن حایض اگر نماز میت را به جماعت می‎خواند، در صفی تنها بایستد.

علت رکوع و سجده نداشتن نماز میت، این است که این نماز در حقیقت نماز واقعی نیست؛ لذا شرایط نماز واقعی را ندارد؛ مانند طهارت لباس، پاکی بدن از نجاست و...، بلکه دعایی است که مۆمنان در حق میت می کنند. یونس بن یعقوب از امام صادق(علیه السلام) سۆال کرد؛ آیا بى ‏وضو می توان نماز میت خواند؟ حضرت فرمود بلى، نماز میت تکبیر، تسبیح، تحمید و تهلیل است، همان گونه که در منزل تکبیر و تسبیح مى ‏گویى.‏

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران