آکاایران: زندگی بدون درگیری یا مشکل داشتن اصلاً جاذبه ندارد ، مثل فیلمی که همه ی داستانش در مورد عشق و زیبایی است و بدون مشکل که این فیلم اصلاً جذاب نیست ، زندگی انسان ها هم بدون داشتن چالش ها جالب نیست و قدر داشته هایشان را نمی دانند .

تکامل عقل

در قرآن بهشت را برای مثال تشبیه کرده است به باغی با نهرهای شیر و عسل ، یعنی برای درک بهتر مدل سازی و تشبیه ایجادشده است ، برای تفهیم بیشتر ، مثلاً توی جزوه ی جهان بینی عقل را به قلعه تشبیه می کنیم ، چون صور پنهان قابل دیدن نیست ، برای درک بهتر آن مدل ارائه می شود . ولی همیشه ما مثل را با اصل آن اشتباه می گیریم .

آکاایران: ما همیشه با برداشت های اشتباهمان از هر چیزی ، دنیا رو برای خودمان محدود می کنیم این به همین دلیل که همیشه اصل را با مثال یکی می گیریم .بعضی وقت ها انسان ها کاملاً از این دنیا خودشان رو دور می کنند و دائماً فقط به دنیای دیگر فکر می کنند ، این هم یک نوع افراطه.انسان در این دنیا هر توانایی که کسب می کند یا هر اشتباهی که انجام می دهد ، در آن دنیا با خودش می برد .تکامل در این دنیا انجام می گیرد به این دلیل که اینجا زمان وجود دارد و سرعت پایین تر است و تکامل و رشد خیلی راحت تر انجام می گیرد .مثلاً وقتی که رانندگی را با سرعت 20 کیلومتر نتوانیم یاد بگیریم قاعدتاً با سرعت 120 کیلومتر نمی شود آموخت .

امام رضا (ع) می فرمایند:

عـقل شخص مسلمان تـمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا باشد:

1) از او امـــیــــد خـــیــر بـــاشـــد.

2) از بــــدى او در امــــان بــاشــــنــد.

3) خـیـر انـدک دیگرى را بـسـیـار شـمـارد.

4) خــیــر بـــســیـار خــود را انــدک شـــمـارد.

5) هر چـه حـاجت از او خواهـنـد دلــتـــنـگ نشود.

6) در عــمر خـود از دانـش طـــلــبــى خـســته نـشــود.

7) فــقـر در راه خـدایــش از تــوانگرى محـبـوبـتـر باشــد.

8) خوارى در راه خدایش از عـزّت با دشـمـنش محـبـوبـتر باشد.

9) گـــمـــنــــامــى را از شـــــهــــرت خــــواهـــان تـــر بـــــاشـــد.

10) احدى را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است.

امام حسین علیه السلام :
عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق .

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران