به نقل از آکاایران: ایمان مؤمن دارای اجزاء وشا خصهای فراوان است ودرحدیث پیامبراسلام تا 77 شعبه وشا خص تذکر یافته است (الایمان بضع وسبعون شعبةً.. ؛ایمان هفتادوهفت شعبه است» که ازآن مجموعه ، در این مقاله به ذکر چند مورد بسنده می کنیم .

 شاخص ایمان

 1-  بغض بخاطر خدا

2- محبت ورزیدن بخاطر خدا

3- صبروشکیبای

4- اجتناب ازشرک

 

نخستین شاخص ایمانی؛ بغض به خاطر خدا

یکی ازشاخص های که ایمان مسلمان راتقویت می بخشد وبه مرحله کمال می رساند بغض ورزیدن با دشمنان ایمان وعقیده است.مرد مومن ومسلمان وظیفه دارد دیگران را بطرف خدا وپیامبرش دعوت دهد وبطرف نماز وعبادت دعوت دهد وتشویق نماید درصورت که دعوت وارشادات اومفید واقع نشد بازهم مکلف است به دعوت وارشاد حق تا دم حیات ادامه دهد چون دعوت وظیفه ایمانی واسلامی یک مسلمان است.

 

دومین شاخص ایمانی؛ محبت ورزیدن بخاطر خدا

دومین شاخصه برای ارزیابی ایمان ، محبت وابرازعلاقه نمودن با مومنان وبا عاملین اعمال نیکو وحسنه است. باید مسلمانان راچه در نزدیک او هستند چه در نقاط دوردست دنیااند چی اقاریبی و خویشاوندان او هستند چه بقیه مسلمانان دنیاهستند دوست بدارد وابرازمحبت کند واین اعتقاد وعمل را تنها بخاطر خدا (ج) انجام دهد.

این دو شا خص فوق فرد مومن را در قله ای بلند ایمان ارتقامی دهد وایمان او راتکمیل می کند و او را خدایی می سازد که جز بخاطر خدا (ج) نمی اندیشد ودرنشست وبرخواست ودرخورد ودروقت صحبت وملا قاتش جزبه تحقق امرخدا ، به چیزدیگری فکرنمی کند.

 

سومین شاخص ایمان؛ صبروشکیبایی

صبرچیزی است که ایمان مؤمن را تکمیل می کند و آن را افزون می سازد .

خداوند در سوره مریم امربه صبروشکیبایی درعبادات نموده و فرموده : « رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا ؛ خدارا پرستش کن  و به عبادت اوصابر و شکیبا باش»

 

فرق میان صبر و محرومیت

آکاایران: بین محرومیت و شکیبایی دنیایی از تفاوت ها است ؛ به طوری که باید دانست که محرومیت آن چیزی است که در اختیار فرد نمی باشد و فرد مجبور است که چه بخواهد و چه نخواهد ، چه صبر کند و چه صبر نکند ناچار است بی اختیاردرمقابل محرو میت بایستد وورنج کشد واین حالت راعجز می گویند نه صبروشکیبایی ، اما صبر وشکیبای چیزی است که بنده درمقابل مقدرات الهی تسلیم می شودوازخود شکایت، بی قراری، اضطراب نشان نمی دهد چه صبر وشکیبای دراموری اختیاری با شد مانند انجام طاعات وعبادات واجتناب از ارتکاب معصیت و گناه وچه درامور قدری (تقدیری) باشد مانند نزول مصایب،بلا ءها وآزمایش ها .

بنده مؤمن زمانی ایمانش به پایه اکمال می رسد که صابر و شیکبا باشد. عبادات وطاعات اوراخسته وافسرده نکند .

همان طور که خداوند در سوره مریم امربه صبروشکیبایی درعبادات نموده و فرموده : « رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا ؛ خدارا پرستش کن  و به عبادت اوصابر و شکیبا باش»(سوره مریم ،آیه 65)   

 

 

پنجمین شاخص ایمانی : اجتناب وپرهیزنمودن ازشرک

ایمان و باور آن وقتی موردقبول وپذیرش خدای تعالی قرارمی گرد که ازآلوده شدن به شرک مبراء و پاک باشد .

ایمانی که آلوده به عقایدشرکیه باشد ، آن عقیده ایمان را از بارورشدن و رشد وترقی باز می دارد وبه سیری نزولی برمی گرداند.

این در حالی است که ایمان مقبول وقتی به قوت وپختگی خودمی رسد که از هر نوع آلو د گی های غرایزبشری ، خالص و پاک باشد. در این موردخدای تعالی چنین فرموده است ؛ «الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِکَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ؛ آنانی که ایمان اوردند و ایمان شان را به ظلم وستم (شرک) نیالودند برای انان امن است»(انعام، 82 ) این آیه مبارک به صراحت اعلام می دارد که ایمان آلوده به شرک و ظلم ،ایمان واقعی نبوده و دارای حقیقت نمی باشد.

 

 

نتیجه گیری

ایمان مؤمن مشتمل بر77 شعبه و شاخص و یا به بالا تر از آن می باشد ، یعنی در تکمیل ایمان واقعی و راستین رعایت شعبات و شاخه های ایمانی ضرورت است به طوری که فرد مؤمن و مسلمان در رعایت شاخه های ایمانی باید ازخود جدیت و اخلاص عمل نشان دهد.

گرداوری: بخش دین و اندیشه آکاایران