خویشتن داری جنسی

ب. مهارت های رفتاری

هدف از آموختن مهارت های رفتاری، کاهش زمینه های خطر جنسی است. برای تحقّق خویشتن داری، باید زمینه های خطر را کاهش داد. این راهبرد، خود، دو بخش دارد : «کاهش تماس» و «کاهش تحریک» که در ادامه، به بررسی آن ها می پردازیم :

اصل اول : کاهش تماس

مراد از کاهش تماس، به حداقل رساندن تماس های بی دلیل و غیر موجّه است که ممکن است زمینه فساد جنسی را فراهم سازد. تماس زیاد و بدون دلیل با نامحرم، زن و مرد را در معرض تهدید قرار می دهد و امکان شکسته شدن حریم امنیتی آنان را افزایش می دهد. برای تحقّق این امر، چند راه کار وجود دارد :

1 . کاهش خروج از خانه

در فرهنگ دین، از خانه، به عنوان دژ مستحکم و قلعه نفوذناپذیر زنْ یاد شده است.1 بدیهی است که خروج «بی دلیل» و «زیاد» از این قلعه امنیتی که به شکل پَرسه زدن و پدیده خیابان گردی بروز می کند، زن را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد و در معرض قرار گرفتن، هم توان بازداری مردان را کاهش می دهد و آنان را تحریک می کند و هم توان بازداری خودِ زن را کاهش می دهد و امکان تمایل او را به رابطه نادرست، افزایش می دهد. بنا بر این، کمتر خارج شدنِ زنان تنها (بدون همراهی مرد مَحرم) از خانه، یکی از مهارت های لازم برای حفظ و تقویت توان خویشتن داری است. به همین جهت، خداوند متعال به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب می کند : و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم، زینت های خود را آشکار نکنید.2 بر همین اساس، رسول خدا می فرماید: در خروج از خانه برای زنان، بهره ای نیست.3 البته رسول خدا، به مسلمانان توصیه می کردند که اگر زنان شما خواستند به مسجد بیایند، مانع آن ها نشوید.4 به زنان نیز توصیه کرده است که نماز خواندن در خانه، بهتر از نماز خواندن در مسجد است و این، به جهت آن است که کمتر در معرض دید نامحرم قرار گیرند و بر این اساس، نماز خواندن در جایی که کمتر در معرض دید است، بهتر است. در روایات آمده که نماز خواندن زن درون اتاق، بهتر از نماز خواندن در ایوان خانه است و نماز خواندن در ایوان، بهتر از نماز خواندن در وسط حیاط خانه است و نماز خواندن در وسط حیاط خانه، بهتر از نماز خواندن در مسجد است. 5
 

2 . جداسازی مکانی

مهارت دیگر، جدا کردن محلّ زنان و مردان از یکدیگر، به جهت جلوگیری از اختلاط است. گاهی اختلاط زن و مرد، خواسته یا ناخواسته، صحنه های ناخوشایندی را به وجود می آورد. برای جلوگیری از این امر می توان مکان های ویژه ای را به بانوان اختصاص داد. امروز در برخی کشورهای توسعه یافته، در مکان هایی مثل اتوبوس و مترو، محل خانم ها و آقایان را جدا کرده اند و جالب این که این کار، به خواست زنان و فشار اجتماعی از سوی آنان انجام شده است. رسول خدا، هنگامی که مسجد مدینه را بنا می کرد، دری مخصوص زنان قرار داد و استفاده مردان را از آن ممنوع ساخت. این الگو می تواند در همه جا رعایت شود. 6
 

3 . تأخیر زمانی

آکاایران: مهارت دیگر، استفاده از «تأخیر زمانی» است. اگر در اجتماعی مثل مسجد، زن و مرد حضور دارند، هنگام خروج، با استفاده از تأخیر زمانی، می توان مانع اختلاط آن ها شد و زمانِ در دید قرار گرفتن زنان را کاهش داد. رسول خدا، وقتی نمازش تمام می شد، قدری صبر می نمود و از جا حرکت نمی کرد، تا زنان از مسجد خارج شوند؛ زیرا عادت مردان، این بود که تا رسول خدا از جا بر نمی خاست، از مسجد خارج نمی شدند. به همین جهت، صبر رسول خدا، سبب می شد که زنان، بدون این که در معرض دید مردان قرار گیرند، مسجد را ترک کنند و به خانه های خود باز گردند. این نیز روشی است که می تواند به کاهش مدّت زمانی که ممکن است زن، در دید نامحرم قرار گیرد، منجر شود. 7

پیامبر صلی الله علیه و آله نیز می فرماید : همه انسان ها حظّی از زنا دارند : زنای چشم ها نگاه است، زنای دست ها خشونت است، زنای پاها رفتن است، زنای دهانْ بوسه است. قلب، عاشق می شود و می طلبد [که این، زنای قلب است]، و اندام تناسلی، گاه همراه این ها می شود و گاه نمی شود

4 . تقدّم و تأخّر مکان

مهارت دیگر «تقدّم و تأخّر مکانی» است. قرار گرفتن زنان در پشت سر مردان، آنان را از دید مردان، دور نگه می دارد. این راه کار، در اجتماعات، می تواند مانع اختلاط زن و مرد شود و در عین حال، زنان را از دید مردان خارج سازد. در مسیر حرکت نیز بهتر است زنان، جلوتر از مردان نباشند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدند که در راه ها و مسیرها، زنان و مردان، در کنار هم حرکت می کنند، توصیه کردند که زنان، پشت سر مردان حرکت نمایند. 8 مردان با حیا، خودشان می دانند که نباید پشت سر زنان حرکت کنند. حضرت داوود علیه السلام به فرزند خود توصیه می کند که: «پشت سر زنان، حرکت نکن». این، نشان از خطری است که چنین کاری می تواند برای طرفین، در پی داشته باشد. 9 در جایی دیگر نیز، وقتی قرار شد حضرت موسی علیه السلام همراه یکی از دختران حضرت شعیب علیه السلام نزد ایشان برود، به وی گفت :

تو پشت سر من حرکت کن. اگر اشتباه رفتم، مرا راهنمایی کن. همانا ما خاندانی هستیم که به پشت زنانْ نگاه نمی کنیم.10 در جای دیگری نقل شده که ایشان فرموده است: من خوش ندارم که باد، به بدن تو بوزد و در نتیجه، بدنت را برای من توصیف کند.

5 . حرکت از کنار راه

مهارت دیگر «حرکت از کنار راه» است. وسط راه ها معمولاً دو ویژگی دارد : یکی شلوغ بودن و دیگری در دید بودن. شلوغی، ممکن است سبب برخورد زن و مرد نامحرم با یکدیگر شود؛ لذا حرکت کردن از کنار مسیر که معمولاً خلوت تر است، راه مناسبی برای جلوگیری از این پیشامد است. همچنین حرکت زن از وسط مسیر، ممکن است او را بیشتر در دید نامحرم قرار دهد. اگر تصوّر کنیم که مسیر حرکت، خلوت است و برخوردی پیش نمی آید، باز هم حیا حکم می کند که زن، از کنار راه حرکت کند تا کمتر در دید نامحرم قرار گیرد. به همین جهت، رسول خدا فرموده اند: میانه راه، برای زنان نیست؛ بلکه باید از کنار دیوار و جاده حرکت کنند. 11

اصل دوم : کاهش تحریک

در اصل اوّل، مهارت های مربوط به «کاهش تماس» بررسی شد؛ اما برای موقعیت تماس نیز مهارت ها و راه کارهایی وجود دارد که مبتنی بر «کاهش تحریک» است. عفاف، به معنای زندانی شدن درون خانه و ارتباط نداشتن با هیچ کس نیست؛ بلکه به معنای «پاکی جنسی» است که گاهی با کاهش تماس، محقق می شود (چنانچه در بحث قبل گذشت) و گاهی با «خروج پاک» و «تماس پاک». انسان عفیف، کسی نیست که از خانه خارج نمی شود و یا با هیچ کس (از جنس مخالف) ارتباط برقرار نمی سازد. وی انسانی است که اگر از خانه خارج شود، خروجی پاک خواهد داشت و اگر با دیگران تماس داشته باشد، تماسی پاک دارد. کاهش تحریک، یک مبنای عقلانی دارد و آن، نظریه کنترل ورودی به جای کنترل خروجی است.

وسط راه ها معمولاً دو ویژگی دارد : یکی شلوغ بودن و دیگری در دید بودن. شلوغی، ممکن است سبب برخورد زن و مرد نامحرم با یکدیگر شود؛ لذا حرکت کردن از کنار مسیر که معمولاً خلوت تر است، راه مناسبی برای جلوگیری از این پیشامد است. همچنین حرکت زن از وسط مسیر، ممکن است او را بیشتر در دید نامحرم قرار دهد

در خویشتن داری غربی، بیشترین تأکید، بر کنترل خروجی است و یکی از دلایل ناکارآمدی آن را نیز باید همین دانست و وقتی اطّلاعات تحریک کننده، وارد روح و روان انسان شد، کنترل خروجی و مهار کردن غریزه جنسی، مشکل می شود؛ اما

اگر از آغاز، ورودی ها کنترل شوند و از ورود عوامل تحریک کننده، به روح و روان جلوگیری شود، مهار غریزه و تحقّق خویشتن داری، آسان تر خواهد بود. خروج و تماس پاک، یعنی خروج و تماس بدون تحریک کنندگی. از این رو، باید آنچه را که موجب تحریک جنسی می گردد و ممکن است خطراتی در پی داشته باشد، شناخت، و ساز و کار لازم را برای آن تدارک دید. زمینه های تحریک جنسی، عبارتند از : بینایی (دیدن صحنه های تحریک کننده)، گویایی (گفتن سخنان تحریک کننده)، شنوایی (شنیدن سخنان تحریک کننده)، و بویایی (استشمام عطرهای تحریک کننده).

امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در این باره می فرمایند : هیچ کس نیست مگر این که بهره ای از زنا می برد: زنای چشم ها نگاه است، و زنای دهانْ بوسه است، و زنای دست ها لمس است؛ چه این ها به زنای اندام جنسی بینجامد و چه نینجامد.12

پیامبر صلی الله علیه و آله نیز می فرماید: همه انسان ها حظّی از زنا دارند: زنای چشم ها نگاه است، زنای دست ها خشونت است، زنای پاها رفتن است، زنای دهانْ بوسه است. قلب، عاشق می شود و می طلبد [که این، زنای قلب است]، و اندام تناسلی، گاه همراه این ها می شود و گاه نمی شود. 13 بنابراین، برای تحقّق خویشتنداری جنسیی، باید زمینه های تحریک جنسی را کنترل نمود. از این رو، در ادامه به مهارت های این اصل (کاهش تحریک)، اشاره خواهد شد. 

 

پی نوشت ها:

1.الکافی، ج 5، ص 337 .

2.سوره احزاب، آیه 33 .

3.کنز العمّال، ج 16، ص 391، ح 45062 .

4.ر. ک : صحیح مسلم، ج 2، ص 32؛ مسند ابن حنبل، ج 2، ص 9 و 36 و 43 و 45 .

5.ر. ک : کتاب من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 374؛ السنن الکبری، ج 3، ص 132 .

6.ر. ک : حلیة الأولیاء، ج 1، ص 313 .

7.صحیح بخاری، ج 1، ص 203؛ مسند ابن حنبل، ج 6، ص 296 .

8.ر. ک : التاریخ الکبیر، ج 8، ص 55، ح 476؛ کنز العمّال، ج 16، ح 4536 .

9.مستدرک الوسائل، ج 14، ص 275 .

10.کتاب من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 19، ح 4974 .

11.الکافی، ج 5، ص 518، ح 1 .

12.همان، ص 559، ح 11 .

13.مسند أحمد، ج 2، ص 536؛ و نیز، ر. ک : سنن أبی داوود، ح 2152؛ صحیح مسلم، ج 8، ص 52 .

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران