به نقل از آکاایران: حسن خلق که از فضایل نفسانی است با لبخند ها و خوشرویی های ظاهری و تصنعی که برای جلب منافع مادی است، تفاوت دارد. 

 منافع مادی

آثار و ثمرات خوش خلقی 

براساس روایات، خوشخویی نه تنها سبب نشاط زندگی فردی و اجتماعی و موجب آبادانی دیار و فزونی روزی و محبوبیت است، بلکه موجب نجات آدمی و آمرزش گناهان او و زمینه ساز قرب به پیامبر(صلی الله علیه و آله) در روز قیامت و بهره مندی از شفاعت آن بزرگوار است.

حسن خلق در فرهنگ اسلام از رحمت الهی ریشه می گیرد که خدای مهربان با معرفی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به عنوان الگوی برتر حسن خلق در خطاب به رسول گرامی می فرماید: به سبب لطف و رحمت خدا بود که با آنان نرم خویی و مهربانی کردی و اگر درشت خوی و سخت دل بودی، قطعا از گرد تو پراکنده شده بودند.

حسن خلق، که از فضایل نفسانی است، با لبخند ها و خوشرویی های ظاهری و تصنعی که برای جلب منافع مادی است تفاوت دارد.

امام صادق(علیه السلام) خوشرویی، خوش گویی و خوش رفتاری را سه محدوده حسن خلق دانسته است از این رو در اینجا به روایاتی که ارزش، آثار و پاداش خوش خویی و نیز پیامد بدخویی را مطرح کرده اند اشاره می شود.

 

ارزش حسن خلق

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت، چیزی برتر از حسن خلق نهاده نمی شود؛ نیز فرمود: در ترازوی عمل، چیزی سنگین تر از خلق نیکو نیست.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: مۆمن، پس از واجبات، عملی محبوب تر از خوشرفتاری با مردم، بر خدا عرضه نکرده است.

حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) فرمود: نزدیک ترین شما به من و بهره مند ترین شما از شفاعت من در روز قیامت، راستگو ترین، امانت دار ترین، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است

 

آثار خوش خویی

از حضرت صادق(علیه السلام) روایت شده است که می فرمود: نیکی و خوش خویی سرزمین را آباد می کنند و بر عمر آدمی می افزایند؛ همچنین فرمود: خوشخویی بر روزی می افزاید؛ نیز فرمود: خوشخویی عامل جلب دوستی است.

 

پاداش خوشخویی

قرب الهی: امیرمۆمنان(علیه السلام) فرمود: هیچ چیزی همانند خوش اخلاقی موجب قرب الهی نمی شود.

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) پرسیدند: بیشترین چیزی که موجب ورود به بهشت می شود، چیست؟ فرمود: تقوای الهی و خوش اخلاقی.

قرب به پیامبر(صلی الله علیه و آله): حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) فرمود: نزدیک ترین شما به من و بهره مند ترین شما از شفاعت من در روز قیامت، راستگو ترین، امانت دار ترین، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) گفته شد: فلان زن، روزها روزه می گیرد و شب ها را به عبادت می پردازد؛ ولی بداخلاق است و همسایگانش را با زبان می آزارد. فرمود: در او خیری نیست و او اهل آتش است

پوشش گناهان: امام صادق(علیه السلام) فرمود: چهار چیز است که در هر کس باشد ایمانش کامل است هر چند از سر تا قدمش گناه باشد از قدرش نکاهد و آن راستگویی امانتداری، حیا و خوش اخلاقی است.

نکته: پیام حدیث این است که این صفات چهارگانه در هر کسی باشد سبب بازداشتن او از گناه و کامل شدن ایمانش می شود.

دستیابی به پاداش نماز و روزه: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: انسان مۆمن با حسن خلق خویش به درجه روزه دار شب زنده دار می رسد.دستیابی به پاداش جهاد: امام صادق(علیه السلام) فرمود: خدا در برابر حسن خلق بنده اش، به او پاداش مجاهدی را می دهد که در راه خدا پیوسته، شب و روز، جنگیده باشد.

آثار بدخویی

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: بداخلاق، خود را به سختی می اندازد.

امیرمۆمنان(س) فرمود: خانواده فرد بداخلاق از او خسته و بیزار می شوند؛ همچنین فرمود: روزی فرد بد اخلاق تنگ می شود.

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمود: بداخلاقی عمل را تباه می کند، چنانکه سرکه عسل را تباه می کند.

به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) گفته شد: فلان زن، روزها روزه می گیرد و شب ها را به عبادت می پردازد؛ ولی بداخلاق است و همسایگانش را با زبان می آزارد. فرمود: در او خیری نیست و او اهل آتش است.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران