"در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) سنت الهی بر این بود که برای نماز جمعه یکبار اذان می‏گفتند و این سنت در زمان خلافت ابوبکر و عمر هم ادامه داشت، ولی وقتی که عثمان به خلافت رسید دستور داد که اذان دیگری اضافه شود و این دستور را در تمام بلاد اسلامی اِعمال کردند و این شیوه همین طور باقی ماند.1

برخی از بزرگان اهل سنت در توجیه این کار عثمان می‏گویند: "چون تعداد مردم در زمان عثمان زیاد شده بود، عثمان دستور داد یک اذان دیگر هم در روز جمعه گفته شود".2

مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدیر در ردّ این توجیه سه دلیل می‏آورند:

1. آنها می‏گویند کثرت مردم باعث شد تا خلیفه سوم دستور بدهد اذان دیگری ندا داده شود. این مطلب درست نیست، زیرا آیا این کثرت مردم پدیده‏ای بود که ناگهان در هفتمین سال از خلافت عثمان روی داد؟ و یا از همان هنگام که این شهر، پایتخت مسلمانان گردیده بود؟

2. اگر واقعاً تعداد انبوه مردم باعث دستور عثمان شده بود، پس چرا در بلاد کم جمعیت هم این شیوه را پیش گرفتند؟ و چرا دستور نداد که این حکم مختص به شهرهای بزرگ است؟ و یا چرا تعداد مؤذنین را زیاد نکرد که همه آنها همزمان در یک گوشه‏ای از مصلیها اذان بدهند، چنانکه پیامبر همین کار را می‏کرد؟

3. و اگر انبوه جمعیت ملاک برای زیاد کردن اذان بشود (نه مؤذنین) الآن باید تعداد اذان خیلی بیشتر می‏شد، در حالی که چنین نشده است".3

مرحوم امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده: «اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است.» 4

تنظیم: شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان


[1] . صحیح بخاری، (چاپ بیروت، انتشارات دار الکتب العلمیه)، ج1 ص219، و کتاب الام ابن ادریس شافعی، (چاپ بیروت، انتشارات دار المعرفه)، ج1 ص195، سنن ابی داود ج1 ص 655، باب 225، چاپ اول حمص. صحیح ترمذی ج1 ص68. سنن ابن ماجد ج1 ص 348. سنن نسائی ج3، ص100. سنن بیهقی ج1 ص 429 و ج3 ص 192. تاریخ طبری، ج5، ص68. کامل ابن اثیر ج3، ص48.

[2] . صحیح بخاری، (چاپ بیروت، انتشارات دار الکتب العلمیه)، ج1 ص219، و کتاب الام ابن ادریس شافعی، (چاپ بیروت، انتشارات دار المعرفه)، ج1 ص195، سنن ابی داود ج1 ص 655، باب 225، چاپ اول حمص. صحیح ترمذی ج1 ص68. سنن ابن ماجد ج1 ص 348. سنن نسائی ج3، ص100. سنن بیهقی ج1 ص 429 و ج3 ص 192. تاریخ طبری، ج5، ص68. کامل ابن اثیر ج3، ص48.

[3] . ترجمه الغدیر علامه امینی، ج15، ص206 تا 213.

[4] . تحریر الوسیله امام خمینی (ره) ج1، ص217 (مرحوم مقدس اردبیلی، در مجمع البیان ج2 ص376 فتوا به تحریم داده است).

بدعت آمین گفتن در نماز

آمین گفتن بعد از حمد را امامان شیعه جایز ندانسته‏اند و اهل سنت نیز آن را مستحب می دانند و در بین آنان نظر عدم جواز نیز وجود دارد و در کاری که مردد بین حرمت و مستحب است و ممکن است حرام باشد احتیاط این است که انجام نشود
اذان

شهادت سوم در اذان شیعه

مقصود از شهادت سوم ، شهادت بر ولایت امیر مؤمنان على بن ابى طالب علیه السلام (پس از شهادت بر یگانگى خداوند و رسالت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله ) در اذان و اقامه است .
اذان دوم

اعجاز جامعیت قران 2

بسیاری از اندیشوران و دانشمندان بر این عقیده هستند که قرآن کریم کتاب هدایت انسان به سوی خدا و برنامة کلی برای زندگی دنیوی انسان که سازندة معنویتی پربار و آخرتی آباد است ـ می‌باشد. به عبارت دیگر قرآن جامع اموری است که مربوط به هدایت انسان (اعم از امور مادی