بلوغ معنوی

گامهای رسیدن به بلوغ معنوی را به اختصار معرفی میکنم تا خواننده عزیز برای تکمیل آنها و رسیدن به آنها، خود تلاش کند.

 

1- دیدن

 اولین گام برای رسیدن به بلوغ معنوی دیدن است، کافی است برای چند دقیقه و یا چند ثانیه فارغ از تعلقات دنیایی به دور و برمان نگاهی بیاندازیم، نگاهی از روی دقت و تفکر.

شخصی که آینه ای را تمیز می کند، فقط به آینه نگاه می کند و کثیفی های آن را پاک می کند و ممکن است اصلا توجهی به تصویر خود در آن نکند، با اینکه در حال نگاه کردن به آینه است.

پس باید دید، آنچه در اطرافمان است آن هم دیدنی که تفکر بیاورد.

اما چه ببینیم:

باید دید آثار وجود موجودی دیگر را، موجودی که هم با ماست و هم با تمام این عالم.

ببینیم که پرندگان در هوا را، چه کسی نگه داشته است.

ببینیم این کهکشان را با این عظمت و بزرگی چه قدرتی می تواند بوجود بیاورد.

در احوال مخلوقات خداوند نگریست، در همه مخلوقات ببینیم خداوند به هر موجودی برای بقا و زندگی مخصوصش چه داده است.

و برای چند لحظه ببینیم از کجا آمدیم؟ به کجا میرویم؟ و اصلا برای چه آمدیم؟

پس اولین گام و قدم برای رسیدن به بلوغ معنوی دیدن آنچه که در اطراف ماست میباشد.

 

2- شنیدن

بعد از دیدن آثار خداوند تبارک و تعالی باید گوش شنوا داشت، نه گوشی که هر صدایی را می شنود و می گذرد، بلکه باید شنید سخن اهلش را.

به این معنا که سرا پا گوش شویم و دل سپاریم به حرف حق، چون انسانی که نشنود، نداند، و کسی که نخواهد بشنود به جایی نرسد، چون افرادی که احساس عدم نیاز به شنیدن دارند نمی آیند و نمی شنوند، به همین دلیل به جایی هم نمی رسند.

مانند صدر اسلام که برخی از شنیدن سخن پیامبر سر باز زده و یا در گوششان پنبه گذاشته تا نشنوند و یا اینکه می شنیدند اما دل نمی دادند.

پس باید گوشمان را آماده شنیدن کنیم و دل سپاریم به شنیده ها، و بدانیم زانو زدن انسانی برای شنیدن حقایق، او را به بلوغ معنوی میرساند.

3- ماندن

شاگرد فراری درسی یاد نمی گیرد پس باید ماند تا آموزش دید، و دانش آموزی که بخواهد ره 12 ساله مدرسه را دو ساله رود هیچگاه موفق به گرفتن دیپلم خود نمی شود.

هر راهی که انسان در آن قدم بگذارد برای رسیدن به هدفش باید صبر داشته باشد و با وجود هر مشکلی در راه خود بماند تا برسد.

افرادی که نمانند و تحمل نکنند تا بیاموزند به جایی هم نمی رسند.

صبور بودن در مقابل دیگران و جاهلان زکات دانسته ها و خرد است.  

یکی دیگر از گامهای رسیدن به بلوغ معنوی خواندن نماز شب است. شب خصوصیتی دارد که باعث گردیده عبادت در آن آثار ویژه ای پیدا کند، بیشتر مقامات معنوی، ارزشهای انسانی و الطاف خاصه الهی در شب به بندگان داده شده است

 

4- نگفتن

از گامهای رسیدن به بلوغ معنوی این است که انسان در این راه من نگوید، گفتن من انسان را از رسیدن به بلوغ معنوی باز می دارد، انسان باید افتخار کند که بنده خداوند است.

نگفتن من، تواضع در برابر خداوند است این که نگوییم مال من، ماشین من، خانه من و ...

فرق سلیمان و قارون که هر دو از ثروتمندان تاریخ بودند در همین نکته است، که قارون می گفت مال من و سلیمان می گفت مال خدا.

5- ندیدن

انسان در راه رسیدن به بلوغ معنوی نباید خود را بالاتر از دیگران ببیند، و این ندیدن، اینجا گامی است برای رسیدن به بلوغ معنوی.

بالاتر ندیدن و یا تواضع نسبت به افراد دیگر در سه چیز جلوه می کند:

الف – به همه سلام کردن.

ب – در هر مجلسی که وارد می شوی هر جا که جا بود بنشیند.

ج – هر گاه که دید طرف مقابل، حق می گوید بپذیرد.

 

6- خواندن

یکی دیگر از گامهای رسیدن به بلوغ معنوی خواندن نماز شب است. شب خصوصیتی دارد که باعث گردیده عبادت در آن آثار ویژه ای پیدا کند، بیشتر مقامات معنوی، ارزشهای انسانی و الطاف خاصه الهی در شب به بندگان داده شده است.

اما برخی از خصوصیات شب عبارتند از: آرام، محکم، بدون ریا، بدون مشغولیت روز، دل نشین، تنها و ....

از عبادتهایی که ثوابش را مبهم گذاشتن، نماز شب است.

آثارش را می توان، خوب شدن اخلاق، زیاد شدن روزی، برطرف شدن همّ و غم، بیداری چشم دل و ... برشمرد.

 

7- داشتن

از دیگر گامهای رسیدن به بلوغ معنوی داشتن خوف و ترس است، خوف و ترسی که ارزشمند بوده و انسان را در رسیدن به مقصود یاری می کند. داشتن ترس از افتادن در عجب و غرور و کبر که باعث از بین رفتن اعمال انسان می شود.

چون گاهی انسان بعد از این که در این راه چند قدمی برداشت، این موارد به سراغش می آید، به همین دلیل کسی که می خواهد به بلوغ معنوی برسد باید از افتادن در این موارد، و همچنین از جهنم و عذاب خداوند ترس داشته باشد.

 

8- نداشتن

یکی دیگر از گامهای رسیدن به بلوغ معنوی نداشتن اسراف است، اسراف در هر زمینه ای مانع رسیدن به هدف می شود، خداوند تبارک و تعالی فرعون و قوم لوط را مسرف می خواند.

چند نکته

الف – علامت مسرف: چیزی بخرد که در شأن او نباشد.

 چیزی می خورد که در شأن او نیست.

چیزی می پوشد که در شأن او نیست.

ب- اسراف، خرج کردن نیست، بلکه استفاده درست نداشتن از چیزی است، مانند پوشیدن لباس مهمانی در زمین فوتبال.

 ج – اسراف در فراوانی هم صدق می کند و مخصوص زمان کم بودن نیست.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران