اسباب ورود به بهشت از نگاه قرآن

واگن دوم : تقوا و پرهیزگاری

آنچه گذشت: واگن اول - ایمان و عمل صالح

این قطار 13 واگنی شما را به بهشت می‌برد. معطل نکنید در بهشت همه چیز هست، هیچ نیاز به پول و چک پول و کارت عابر بانک و اینها نیست. فقط کافیست بلیط تهیه کنید.

در این مجموعه بلیط هر یک از واگنهای را برای شما بیان خواهیم کرد.

جا نمانید! به همه خبر دهید.

اشاره:

تمام بحثهاى معاد سر انجام به یکى از این دو نقطه ختم مى شود: بهشت و دوزخ. بهشت یعنى کانون انواع مواهب و نعمتهاى الهى، اعم از معنوى و مادى؛ و دوزخ کانون انواع رنجها وشکنجه‌ها و حرمانها از هر قبیل.

در اینکه حقیقت بهشت چیست؟ و چگونه است؟ و در کجاست و هم اکنون وجود دارد یا بعداً آفریده مى شود؟ سخن بسیار است، و مى توان براى یافتن پاسخ این سؤالات از تصریحات یا اشاراتى که در آیات قرآن آمده است کمک گرفت.

ولى بحث فعلى ما در این است که اسباب ورود به بهشت در چیست؟ و چه وسایلى انسان را در راه رسیدن به این کانون موهبت الهى کمک مى کنند.

2- تقوى و خدا ترسى

پرهیزگاری

عامل دیگر، تقوا و پرهیزگارى است؛‌ که در آیات فراوانى از قرآن مجید نیز روى آن تکیه شده است، از جمله در سوره‌ی مریم بعد از اشاره به جنات عدن و باغهاى جاودانه‌ی بهشت، و بخشى، از نعمتهاى آن مى فرماید: «این همان بهشتى است که ما به ارث به بندگان پرهیزگار خود مى بخشیم » تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن کَانَ تَقِیًّا (مریم 63)

در آیات فراوانى از قرآن مجید، تقوى به عنوان کلید بهشت شناخته شده ، و مى دانیم تقوا به معنى خویشتن دارى ، و پرهیز از گناهان، و هرگونه تخلف در برابر فرمان خدا و حق و عدالت است، یا به تعبیر دیگر آن حالت خدا ترسى باطنى و کنترل درونى است که انسان را از هرگونه آلودگى باز مى دارد، یعنى چنان مفهوم جامعى دارد که انجام همه وظائف الهى اخلاقى انسانى را فرا مى گیرد.

تعبیر به «تلک» در آغاز آیه که اشاره به دور است در واقع اشاره‌اى است به عظمت مقام بهشت، گویى آن چنان والا است که از دسترسى فکر و اندیشهء ما فراتر است.

گروه دین و اندیشه تبیان - حسین عسگری

تقوا

قطاری که به بهشت می‌رود - اسباب...

به ایستگاه قطار بهشت خوش آمده‌اید! این قطار 13 واگنی شما را و هر که بیاید را به بهشت می‌برد. معطل نکنید در بهشت همه چیز هست، هیچ نیاز به پول و چک پول و کارت عابر بانک و اینها نیست. فقط کافیست بلیط تهیه کنید. در این مجموعه بلیط هر یک از واگنهای را برای ش