به نقل از آکاایران: انفاق در راه خدا به تعبیر قرآن از اموری است که تجارت با خدا شمرده می شود و فروشنده نه تنها از عذاب دوزخ رهایی می یابد بلکه این فرصت برای او فراهم می شود که از چشم پوشی و مغفرت و رحمت خداوند بهره مند گردد و بهشت رضوان را در آخرت از آن خود کند.

تجارت با خدا

خداوند در آیه 10 تا 12 سوره صف می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی رهنمون شوم تا شما را از عذاب دردناک رهایی بخشد؟ ایمان به من می آورید و در راه او به اموالتان مجاهدت می کنید... تا خداوند از گناهان شما درگذرد و شما را به بهشت هایی درآورد که از زیر درختان آن رودها روان است.

در آیه 29 سوره فاطر از انفاق مال در راه خدا به عنوان تجارتی کسادناپذیر یاد می کند که هرگز زیانی در آن راه نمی یابد و بازار آن کساد نمی شود.

آکاایران: در آیاتی دیگر با کنایه و تعبیر لطیف از این داد و ستد به وام دادن به خدا یاد می کند (بقره آیه 245) و بیان می دارد که اگر شما به مستحقی انفاق مالی کنید و در راه خدا پولی را هزینه کنید آن که این مال را می گیرد در حقیقت خداست و پیش از آن که به دست او برسد در دستان خدا قرار گرفته است و این خداوند است که آن را دریافت و به بنده خود می دهد. خداوند در آیه 104 سوره توبه می فرماید: «اَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ... وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ؛ آیا نمی دانید که خداوند... صدقات را می گیرد.

بنابراین در بینش قرآن و آموزه های وحیانی، انفاق در راه خدا از مصادیق تجارت با خدا دانسته شده که در آن فروشنده نه تنها زیانی نمی کند بلکه سود بسیار کرده و همواره تجارت و بازارش گرم خواهد بود و کسادی در این بازار و تجارت راه ندارد.

خداوند نیز این کمبود مادی را که از طریق انفاق ایجاد می شود به گونه ای دیگر در همین دنیا جبران می کند و در مالش برکت می دهد. از این رو به کسانی که انفاق می کنند یادآور می شود از این که مالی از دستشان می رود اندوهگین نشوند زیرا خداوند در همین دنیا آن را جبران می کند. (سبا آیه 39) بلکه نه تنها در این دنیا این کمبود را جبران می کند (انفال آیه 60) بلکه در همین دنیا به چند برابرش افزایش سرمایه می دهد. (بقره آیه 245 و 268)

در ارزش و اهمیت انفاق در راه خدا و این تجارت پر سود همین اندازه بس که خداوند تجارت با خدا را از ویژگی های بندگان خاص خود دانسته است که به جهت شناخت کامل از هستی و خالقیت و ربوبیت الهی به تجارت با وی مشغول می شوند.

در سوره انسان تجارت کنندگان با خدا را از ابرار برشمرده است که مقامی عالی است و همین بس که اهل بیت (ع) در توصیف قرآنی از مصادیق روشن آن می باشند. (انسان آیه 5 تا 8)

 

در بینش قرآن و آموزه های وحیانی، انفاق در راه خدا از مصادیق تجارت با خدا دانسته شده که در آن فروشنده نه تنها زیانی نمی کند بلکه سود بسیار کرده و همواره تجارت و بازارش گرم خواهد بود و کسادی در این بازار و تجارت راه ندارد.

انفاق مادی و معنوی

انفاق گاه مادی است مانند ساختن راه ها، بیمارستان ها، مدارس، پل ها، مساجد، خوابگاه های دانشجویی و صدها کار که سود و بهره اش را همگان می برند؛ و گاه معنوی که شامل آموزش دانش و تربیت و تعلیم و مانند آن می شود. (نگاه کنید: تفسیر قرطبی ج 1 ص 126 و مجمع البیان طبرسی ج 1 ص 122 و تفسیر نمونه ج 1 ص 74)

اگر انسان با خداوند معامله و تجارت می کند باید رعایت خریدار را بکند و چیز بد به او نفروشد. از این روست که خداوند به مومنان سفارش می کند که از بهترین چیزهایی که خداوند روزیشان کرده است انفاق کنند و چیز بد به خداوند نفروشند. (بقره آیه 215)

در قرآن بیان شده بهترین معیار برای این که تشخیص دهید چه چیزی بد و چه چیزی خوب و خیر است که می توان آن را انفاق کرد این است که به خودتان مراجعه کنید و آن چه را برای خود نمی پسندید برای خدا و دیگران هم نپسندید و آن چه را خود می پسندید و خیر و خوب می دانید همان را برای خدا و دیگران بخواهید. بنابراین بهترین معیار، خود انسان است که اگر چیزی را محبوب دانست از همان محبوبش انفاق کند: تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ(آل عمران آیه )

در انفاق نه باید از نظر حجمی کم گذاشت و نه از نظر کیفیت و مطلوبیت کوتاهی کرد، با این همه نباید از آن سوی افراط غلتید و به دام اسراف و هلاکت افتاد؛ بنابراین انسان نباید در انفاق آن اندازه زیادروی کند که خود را در رنج و هلاکت اندازد. (بقره آیه 195) و یا تنگدستی اندازد آن گاه خود را سرزنش کند و یا دیگران وی را بر این رفتار و عمل نکوهش نمایند:وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا(اسراء آیه 29)

 

امنیت اجتماعی انفاق

این تجارت نیکو و پر سود با خداوند آثار مهمی در دنیا و آخرت برای فرد و اجتماع به همراه خواهد داشت. در آیات قرآن به هر دو دسته آثار اشاره شده است ولی آن چه برای ما در این نوشتار مهم است نگاهی به آثار اجتماعی این پدیده است.

قرآن یکی از آثار مهم اجتماعی این عمل را ایجاد و گسترش امنیت در جامعه و به وجود آمدن سلامت اجتماعی آن می داند. بسیاری از مفسران بر این باورند که اگر انفاق در راه خداوند صورت نپذیرد جامعه دچار نوعی بحران می شود که نتیجه آن جز چیرگی دشمنان بر سرزمین های اسلامی نیست.

کسانی که در راه خدا از هر آن چه روزیشان کرده است انفاق می کنند، این فرصت را به دیگر اعضای جامعه می دهند تا خود را در سطح برابر قرار دهند و از عقب افتادگی مادی و معنوی رهایی یابند. گسترش تضادهای طبقاتی و یا افزایش آن، زمینه را برای ایجاد بحران داخلی فراهم می آورد و دشمن را برای هجوم ترغیب می کند.

این که خداوند در آیه 195 سوره بقره می فرماید در راه خدا انفاق کنید و با دستان خویش خود را به هلاکت نیاندازید، این به هلاکت انداختن در رابطه با مساله انفاق تنها زمانی معنا می یابد که انفاق به عنوان بازدارنده عمل کند و جلوی بحران اجتماعی را بگیرد. بنابراین انفاق به جهت آن که بحران تضاد را در اجتماع کاهش می دهد و نوعی اعتدال برقرار می کند زمینه تجاوز دشمن را کاهش می دهد.

انفاق، عاملی مهم در جلوگیری از گسترش ناامنی در جامعه است و از این نظر بسیار حایز اهمیت می باشد. (نگاه کنید: مجمع البیان ج 2 ص 516 و نیز المیزان ج 2 ص 64 و تفسیر کبیر فخررازی ج 5 ص 149).

 گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران