به نقل از آکاایران: بالاخره پرتقالی، چایی ممکن است بخوریم. مال یتیم را نخور، یعنی به قصد خوردن مالشان آن جا نرو، اما اگر آدم به خانه ی شهید و یتیمی رفت و چایی و غذا خورد طوری نیست. باید در ذهنش باشد که هدفش از آمدن مال خوری نباشد. وقتی به مناسبتی جایی می رود، برایش سوغاتی بیاورد. مهمانی بدهد. در هر صورت روابط حسنه باشه به طوری که اگر من غذایی خوردم، نصف یا بیش تر از همان غذا را پس بدهم.

 کج مذهبی

بعضی ها مثلاً می خواهند تقوا داشته باشند، به خانه ی یتیم می روند، چایی نمی خورند. به خاطر این که مال یتیم است، نمی خورد. حالا آن یتیم بیش تر ناراحت می شود. اگر تو نمی آمدی شاید ثواب بیش تری داشت. چایی نمی خوری، بیش تر به آن ها برمی خورد.

آکاایران: یا مثلاً داریم اگر کسی به سر بچه ی یتیم دست بکشد، چقدر ثواب دارد، بعضی از عوام به خانه ی یتیم می روند و روبروی مادر می گوید: بچه جان بیا و بشین بغلم و دائم بر سر بچه دست می کشه. این مادر یادش می افتد که این بچه بی پدر است، دلش آتش می گیرد

این که می گویند: دست بر سر یتیم بکش به این معنا است که به او محبت کن اما اگر بچه نمی فهمد، دست روی سرش بکش اما اگر بچه می فهمد که برای چه داری دست روی سرش می کشی هرگز این کار را نکن. اگر مادر بچه قصد شما را می فهمد، این کار را نکن چون شما با این کار او را آتش می زنی، این نوع مستحبات را انجام ندهیم. بسیاری از مستحبات را که ما انجام می دهیم، خراب می کنیم.

مثل بعضی ها که به دستشویی می روند و شنیده اند که شستن بینی ثواب دارد. یک عده در دستشویی ایستاده اند. او هم آب در بینی می کنند و مرتب فین می کنند. آدم حالش به هم می خورد. حال چند نفر به خاطر عمل مستحب ایشان به هم می خورد.

مقداری در این مستحبات دقت کنیم که برخوردها درست شود.

یک نفر می رود در اداره ای، پستی و مقامی می گیرد و به بهانه خدمت ایل و تبارش را  بدون توجه به شایستگی این ها به کار می گمارد، و حقوق خیلی ها را نادیده می گیرد، در حالی که از خود یک وجهه مذهبی بودن و متشرع به آداب شرع به نمایش گذاشته است

حتی در عبادت ها، آیا درست است آدم در اتوبوس ها نوارهای عزا بگذارد؟ در ماشین نشسته ام خسته ام و حال ندارم. راننده نوار گذاشته است و من هم خجالت می کشم که بگویم: برادر خاموش کن آن وقت می گوید: آقا امر مذهبی است. خدا پدر مذهب را بیامرزد. کی مذهب گفته است اینطور عمل کن؟

زمانی می بینی که، نوارهای مذهبی ما، عزاداری های ما، دست به سر یتیم کشیدن ما، شستشوی بینی ما و بسیاری از مستحبات ما گناه هستند.

یکی از علما در مناجاتش می گفت: خدایا ثواب های ما را ببخش. می گفت: همه می گویند خدایا گناهان مرا ببخش، من می گویم: خدایا! ثواب های ما را ببخش.

دو مثال آخر رو از نظر اسلام خودتون قضاوت کنید:

جایی که انسان ماشینش را برای روضه پارک می کند و راه بندان شود باید حساب کند که ثواب روضه اش بیش تر بود، یا گناه راه بندانش بیش تر بود؟

یا مثلاً آقا می خواهد مغازه اش را جارو کند. مغازه اش را جارو می کند و گرد و خاکش را در پیاده رو می ریزد. اون شنیده «النَّظَافَةُ مِنَ الْإِیمَان» دکانش تمیز شد اما همه ی خاک ها را در دماغ عابرین محترم کرد.

این کج مذهبی ما نتایج خیلی بدی دارد، و مثال هایش هم یکی دوتا نیست، چون نه تنها بهره ای از این اعمال نسنجیده نمی بریم بلکه حقوقی هم از مردم به گردنمان می افتد.

نمونه بارزش روضه گرفتن ها و برپایی مجالس مذهبی در منزلمان که برای همسایگان ایجاد مزاحمت می کند روضه خوانی تا پاسی از شب، رفت و آمد در پله ها و ....

این قبیل کارها باعث شده است که بعضی بهانه جویان با قشر مذهبی زاویه پیدا کنند و این قبیل اعمال را حمل بر ریا و دورویی کنند.

یک نفر می رود در اداره ای، پستی و مقامی می گیرد و به بهانه خدمت ایل و تبارش را  بدون توجه به شایستگی این ها به کار می گمارد، و حقوق خیلی ها را نادیده می گیرد، در حالی که از خود یک وجهه مذهبی بودن و متشرع به آداب شرع به نمایش گذاشته است.

در مباحث خانوادگی هم این نمود دارد خانم یا آقا روزه مستحبی می گیرد و در خانه بد اخلاقی می کند داد و فریاد راه می اندازد چون گرسنه است، این روزه چه ثوابی دارد؟

چقدر خوب است که در رفتارهای خود کمی دقت کنیم مبادا به بهانه عمل به دین، به دین ضربه بزنیم این اعمال توجیهی ندارد اگر مراقبت بر رفتارمان نداشته باشیم ناخواسته به باور مردم ضربه می زنیم. 

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران