آکاایران: شرک شیعیان!

آکاایران: آکا ایران شبهه: وهابیون «سجده بر مهر» توسط شیعیان را «شرک» میدانند.

شرک شیعه

 پاسخ شبهه:

 1. شیعیان برای مُهر هیچ قداست و موضوعیتی قائل نیستند و آن را به جای خدا سجده نمی کنند که شرک باشد. بلکه برای خدا سجده می کنند و پیشانی بر خاک می گذارند.

در فقه شیعه، سجده بر خاک اولویت دارد و سجده بر زمین و هر آن چه از زمین می روید (به شرط آن که خوردنی و پوشیدنی نباشد) جایز است. و مُهر نیز خاک است که به تعبیری پرس شده است تا تمیز و حمل و نقلش راحت  ‎تر باشد.
در این مورد حدیث های معتبری وجود دارد که بین اهل تشیع و تسنن مشترک است، از جمله:

*- پیامبر اکرم (ص) فرمود: «زمین برای من محل سجده و تیمم قرار داده شد» (منبع شیعی: وسائل الشیعه ، کتاب الصلوة، ابواب ما یسجد علیه ، الباب 1, ح 8) – (منبع سنّی: صحیح بخاری،ج 1، ص ، کتاب التیمم، ح 2)

 2.  سجده بر مُهر شیعیان از نظر فقه اهل سنت درست است، چرا که آنان سجده بر هر چیزی، حتی پلاستیک، آهن، فرش، موکت ... و حتی زباله را جایز می دانند و مُهر نیز یکی از «هر چیزی» است. اما محل سجده اهل سنّت (همه چیز) از نظر فقه تشیع جایز نیست، مگر آن که بر زمین یا روئیدنی از زمین باشد و نه مصنوعات.
البته این که سجده بر هر چیزی را جایز می دانند نیز با احادیث نقل شده در منابع معتبر خودشان مغایرت دارد. مانند:

آکاایران: خباب بن الارت که گفت : «نزد پیامبر شکایت کردیم که شدت گرمای شن ها پیشانی و دست هایمان را می سوزاند ولی آن حضرت شکایت ما را نپذیرفت». (بیهقی، السنن الکبری، ج 2، ص 104، باب الکشف عن الجبهة فی السجود). ابن اثیر در شرح این روایت می گوید یعنی پیامبر اجازه نداد بر گوشه لباس خود سجده کنند. (ابن اثیر، النهایه، ج 2، ص 497، ماده «شکی»). در حالی که اهل سنت سجده بر گوشه لباس را نیز جایز می دانند؟!

3. اما شیعه هیچ گاه نمی گوید که سجده اهل سنّت که حتی با احادیث منقول خودشان مغایر است، شرک است. حال آنان در حالی که سجده بر همه چیز را جایز می دانند، از کجا می گویند که سجده بر مهر به عنوان خاک شرک است؟! آیا جز تبلیغات مسموم و بی سند وهابیت، دلیل یا استناد دیگری دارند؟!

 4. اهل سنّت در منابع محکم خود از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل می کنند که فرمود: «هنگامی که کسی نماز می خواند عمامه را از پیشانی کنار بزند – یعنی بر عمامه سجده نکند و پیشانی بر خاک بگذارد» (بیهقی، السنن الکبری، ج 2، ص 105) و در همین منبع معتبر از خلیفه دوم عمر نیز نقل می کنند: «اگر کسی به دلیل سرما یا گرما نمی تواند بر زمین سجده کند بر لباسش سجده کند – یعنی به هنگام ضرورت» (روایت 2225).  
حال چه اصراری دارند که حتماً از خلیفه دوم پیروی کنند و نه از خلیفه چهارم که چون آخرین است، حکم او نافذ است؟ خودشان باید فکر کنند و پاسخ بگویند. و این در حالی است که در منابع خود تصریح کرده اند که ابوبکر و حتی فرزند عمر، به هنگام سجده، اگر روی فرش یا ... بودند، خود را می کشیدند تا پیشانی را بر زمین بگذارند.

 5. پس سجده اهل سنّت (طبق احکام خودشان) اگر بر غیر زمین و روئیدنی های آن باشد، اشکال دارد، ولی دلیل نمی شود که مشرک قلمداد شوند. حتی مسلمان بی نماز نیز مشرک قلمداد نمی گردد.

به فرض که خطایی صورت پذیرد، چه کسی گفته است که هر خطایی شرک است؟! شرک از معنا و مفهومش پیداست که یعنی «شریک قرار دادن شخص یا چیزی با خدا». دلیل نمی شود که هر خطا یا حتی معصیتی نیز شرک باشد. خداوند رحمان و رحیم در یک آیه می فرماید که جمیع گناهان را (البته نه حق الناس و گناه بدون توبه را) می بخشم، در جای دیگر می فرماید که شرک و نیز یأس از رحمتم را نمی بخشم. یعنی هر غفلت، خطا و معصیتی شرک قلمداد نمی گردد، وگرنه بخشیده نمی شد.

 6. مشرک خواندن به هر بهانه ای و تکفیر، فقط و فقط تاکتیک تهاجمی و تحکمی وهابیت است که تلاش میکنند در میان اهل تسنن نیز نفوذ دهند. چطور می شود که نقض بیعت با رسول الله (ص) در غدیر خم شرک محسوب نمی گردد، و یا بنیانگذاری یک فرقه به نام اسلام (وهابیت) توسط انگلیس و پیروی از آن شرک نیست؟ چرا شرب خمر، زنا، قمار ... و حتی آدم کشی و حمایت از اسرائیل شرک قلمداد نمی شود؟ مشرک خواندن موحدین به هر بهانه ای شرک نیست، اما سجده شیعیان بر مُهر شرک است؟! آیا القای این اراجیف، روشی انگلیسی برای اسلام زدایی و تفرقه افکنی بین مذاهب اسلامی نیست؟

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران