نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 240 / صفحه 5-12

چکیده :

در جلسه قبل، نخستین نشانه های شیعیان واقعی را بررسی کردیم، که عبارت اند از: توانمندی و نیرومندی در دین، و دوراندیشی و نرم خویی در روابط با مردم. اکنون نشانه ای دیگر را بررسی می کنیم. به فرموده امیرمؤمنان علی علیه السلام، نشانه دیگر شیعیان «إیَماناً فِی یَقِینٍ»؛ «ایمان و اعتقادشان در مرحله یقین و منزه از شک و تردید است» می باشد.
ایمان، درجاتی دارد که نخستین درجه آن، در همة شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام وجود دارد؛ اما هرچه درجات ایمان بالا می رود، شمار شیعیانی که در آن درجات قرار دارند، کاهش می یابد. یکی از درجات عالی ایمان، یقین است که به مؤمنان ممتاز و شیعیان واقعی اختصاص دارد. آنچه در پی می آید بحث پیرامون حقیقت ایمان، حقیقت یقین، نشانه های یقین، عوامل پیدایش یقین، عوامل کاهنده یقین و ارتباط ایمان با یقین می باشد که به اجمال مطالبی در این عرصه بیان شده است.

کلیدواژه های مقاله :ایمان، یقین، ماهیت ایمان و یقین، مقام تسلیم و رضا
.

منبع : hadith.ir