به نقل از آکایران: اباصلت‏ یکی از اصحاب خاص علی بن موسی الرضا(ع) و خادم و محرم‏اسرار آن حضرت بود. در این مقاله با سیمای تابناک او آشنامی‏شویم. گرچه بازسازی چهره‏ی او پس از هزار و دویست‏سال کارآسانی نیست .

خواجه اباصلت

آکاایران: ابوصلت عبدالسّلام بن صالح حجازی هروی همچنین مشهور به خواجه اباصلت و اباصلت هروی ،اهل هرات(یکی از ولایات افغانستان) )یکی از یاران امام رضا بوده و کتاب وفاة الرضا را تالیف کرده بود. او یکی از نزدیکترین یاران امام رضا بود و نزد وی از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. وی در ۱۷ شوال سال ۲۰۷ هجری قمری (4 سال پس از امام رضا) در خراسان درگذشت و آرامگاه وی در مشهد قرار دارد.

آرامگاه خواجه اباصلت در جنوب شرقی و در ۱۴ کیلومتری این شهر واقع است. بنای اصلی بقعه چهار ضلعی است و از هر سو به وسیله چهار در به بیرون مرتبط می شود. تزئینات کاشی هفت رنگ، دو رواق مستطیلی شکل و آینه کاری های این بنا زیبا و دیدنی است.

جد اعلای عبدالسلام در هرات زندگی می‏کرد. وی در یکی از جنگهااسیر و به حجاز برده شد و برده عبدالرحمان بن جندب گردید; لذا پدران وی در مدینه زندگی می‏کردند و او در مدینه منوره متولدگردید و در آنجا رشد نمود. وی برای به دست آوردن احادیث وسخنان گهربار اهل‏بیت پیامبر(ص)مسافرتهای زیادی نمود. گاهی دربغداد و حجاز، و کوفه و یمن و مدتی در نیشابور و دیگرشهرهای‏خراسان بسر برد. او در علم حدیث مقامی بلند و ارجمند پیدا کرد.

 سلسله نسب

عبدالسلام فرزند صالح، کنیه‏اش اباصلت و معروف به هروی است. سمعانی در انساب خود می‏گوید: ابوالصلت فرزند صالح، فرزندسلیمان، فرزند ایوب، فرزند میسره هروی قرشی، از موالیان‏عبدالرحمان بن جندب است .

چون که جد اعلای وی برده عبدالرحمان بود، وی را از موالیان وی‏شمردند .

 شیدای ولایت

اباصلت‏با این که از راویان اهل سنت نیز روایات زیادی نقل‏کرده و در بین آنها نیز به صدق و راستی معروف است، اما شیدای‏ولایت و عاشق اهل‏بیت پیامبر:، خصوصا علی بن موسی الرضا(ع)بود. تا جایی که افتخار خدمتگذاری آن حضرت را به دست آورد و محرم‏اسرار آن امام همام(ع)گردید .

از روایات زیادی استفاده می‏شود که اباصلت مورد عنایت و توجه‏حضرت امام رضا(ع) بود و امام او را بسیار دوست می‏داشت. درپیشبرد محافل و مجالس او را همراه خود می‏برد. و در مواقع خاص‏تذکرات بسیار سازنده‏ای به او می‏داد و شخصیت ایمانی او را پرورش‏می‏داد .

اکثر قـریب بـه اتفاق علماى امامیه، وى را از اصحاب امام رضا دانسته اند. هرچند بیشتر منابع اهل سنت، اباصلت را خادم امام رضا(ع) معرفى کرده اند اما از علماى امامیه کسی جز مقدس اردبیلی، او را خادم امام رضا نـدانسته اسـت. شاید از آنجا که جنبه علمى و حدیثى اباصلت بر خادم بودن وى غلبه داشته ، اکـثر عـلماى امامیه واژه خادم را درباره او به کار نبرده اند.

اباصلت در نیشابور در خدمت امام رضا حاضر بوده و در سرخس نیز به دیدار ایشان رقته است. او هنگام ورود امام رضا به نیشابور، حدیث سلسلة الذهب را از ایشان نقل کرده است. اکثر روایات مربوط به نحوه شهادت امام رضا(ع) از اباصلت نقل شده اند.

با وجود آنکه اباصلت از یاران امام رضا شمرده شده ولی در مذهب او اختلاف وجود دارد. از یک سو شیخ طوسی او را از عامه شمرده ولی گروهی از محدثان اهل سنت، تنها بر تشیع او خرده گرفته اند. این گروه، سنى بودن اباصلت را انکار کرده و فقط به دلایل گرایش هاى شیعى، او را مورد بى مهرى و گاه توهین قرار داده اند

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران