آکاایران: جبلة بن علی شیبانی , در روز هفتم یا هشتم محرم، فراق به پایان رسید و جبلة بن علی (عبدالله) شیبانی در صف یاران امام محبوب خود قرار گرفت.

جبلة بن علی شیبانی

جبلة بن علی شیبانی , جبلة بن علی (عبدالله) شیبانی، هم رزم مسلم بن عقیل در قیام کوفه بود.

جبلة بن علی (عبدالله) شیبانی

در روز هفتم یا هشتم محرم، فراق به پایان رسید و جبلة بن علی (عبدالله) شیبانی
در صف یاران امام محبوب خود قرار گرفت. این یار پاک باز و وفادار، رزم آزموده
و شجاع و قرآن شناس بود. با معرفت به امیر مؤمنان، او را در جنگ صفین همراهی کرد.
آن زمان جوانی ۲۵-۲۶ ساله بود و اکنون در آستانه ۵۰ سالگی به کربلا آمده بود.

آشنایی با شخصیت جبلة  بن  علی (عبدالله) شیبانیآشنایی با شخصیت جبلة  بن  علی (عبدالله) شیبانی

جبلة بن علی شیبانی که بود؟

جبلة بن علی (عبدالله) از اصحاب امام حسین

روز عاشورای عشق و فداکاری فرا رسید. جبلة بن علی در صف اصحاب رشید امام حسین (ع)
آماده شهادت و ایثار جان شد. تیرباران صبح آغاز شد و او بی هیچ هراس خود را در معرض
تیر های دشمن قرار داد و در این رزم نابرابر، مردانه و عارفانه به شهادت رسید.

گفتنی است در زیارت ناحیه مقدسه به جبلة بن علی (عبدالله) شیبانی سلام داده شده است:
السلامُ علی جبلة بن علی الشیبانی. در زیارت رجبیه نیز آمده است السلامُ علی جبلة بن عبدالله.

خاطرنشان می شود جبله از تیره شیبان که شاخه ای از اعراب عدنانی شمالی است،
بوده است. این قبیله در اصل اهل مدینه بودند و بعد ها به کوفه آمدند.


۲. ابصارالعین
۳. ذخیرة الدارین
۴. اعیان الشیعه
۵. مناقب
۶. آینه در کربلاست (محمدرضا سنگری)

.

منبع : persianv.com