آکاایران: آشنایی با صحابه امام حسین عباد بن مهاجر

آکاایران: عباد بن مهاجر | آشنایی با صحابه امام حسین علیه السلام عباد بن مهاجر

عباد بن مهاجر , فضل بن زبیر کوفی از راویان قرن دوم هجری به عباد بن مهاجر اشاره می کند و او را از شهیدان کربلا و قبیله جهینه می داند.

عباد بن مهاجر

عباد بن مهاجر , او از پیوستگان آبگاه جهینه به سپاه و کاروان اباعبدالله الحسین (ع) است.وقتی در منزلگاه زباله، خبر
شهادت مسلم بن عقیل دریافت شد، گروهی از امام حسین (ع) جدا شدند که از ان جمله برخی پیوستگان آبگاه
جهینه بودند، اما عباد و عقبه و مجمع باقی ماندند و بر عهد خویش پای فشردند و به کربلا آمدند.عباد
پس از عقبه، مُسن ترین یار آبگاه جهینه است.او مردی بصیر، شجاع، دوستدار اهل بیت، آشنا به جنایات و نیرنگ های
بنی امیه بود.سن او در هنگام شهادت تقریبا ۵۵ سال بوده است.بنابراین گزارش، فضل بن زبیر کوفی از راویان قرن دوم هجری
به عباد بن مهاجر اشاره می کند و او را از شهیدان

کربلا

و قبیله جهینه می داند.این یار شجاع و پاکباز، پس
از پشت سر گذاشتن شب شورانگیز عاشورا و راز و نیاز عارفانه و عاشقانه با معبود، در صبحگاه عاشورا
لباس رزم پوشید و همراه دیگر اصحاب ، شهادت را پذیرفت.

عباد بن مهاجر که بود؟

عباد  بن  مهاجر | آشنایی با صحابه امام حسین علیه السلام عباد  بن  مهاجرعباد  بن  مهاجر | آشنایی با صحابه امام حسین علیه السلام عباد  بن  مهاجر

شخصیت عباد بن مهاجر در کربلا

خاطرنشان می شود عباد بن مهاجر در تیرباران صبح عاشورا، در
کنار دو یار همراه خویش، خونین تن و خندان، با بال های پروازی که از بارش ده هزار چوبه تیر یافته بود در
بی کرانگی وصل بال و پر گشود.منابع: ۱.اعیان الشیعه ۲.حدائق الوردیه ۳.فرمان الهیجاء ۴.ابصارالعین ۵.تنقیح المقال ۶.الامام الحسین و اصحابه ۷.آینه در کربلاست (محمدرضا سنگری)
.

منبع : persianv.com