نماز,نماز خواندن,درباره نماز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نماز ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahadis1/20149234918.html'>آموزش نماز</a></strong>,احکام نماز,اهمیت نماز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='وقت نماز' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/quran1/news201610101992976444.html'>وقت نماز</a></strong>, نماز بر آمدن حاجت, نماز های مستحبی, نماز خواندن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نماز حاجت، نماز حاجت از امام جعفر صادق ' href='http://dianat.akaup.com/din-andisheh/doa1/201463034534.html'>نماز حاجت</a></strong>

 

امام صادق (علیه السلام ) فرمود :

هر گاه حاجت مهمی داشتی ، روز چهارشنبه ‌،پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر و در روز جمعه ، غسل کن و لباس نو بپوش و به بالاترین اطاقهای خود برو ، دو رکعت نماز بگذار، پس دست به آسمان بردار و بگو :


پروردگارا ! به درگاه تو روی آوردم چون می دانم که تو یگانه و بی نیازی و جز تو کسی بر حاجت من توانایی ندارد .