به نقل از آکاایران: از برکات دعای مجیر اثری که برای دعای مجیر ذکر شده شفای دردها و بیماری هاست. چرا که پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) فرمودند: برای اینکه بیماری ها و ناملایمات از شما دور شود مضامین دعای مجیر را مرتب تکرار کرده و بر زبان جاری کنید.

 دعای مجیر

دعای مجیر از دعاهای بسیار مشهور است که در بررسی سند آن باید گفت که در میان کتب حدیثی و دعایی ما، تنها مرحوم کفعمی آن را در مصباح و بلدالامین که از منابع معروف ادعیه شیعه هستند، ذکر کرده است.

دعای مجیر :

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ


به نام خداى بخشنده مهربان


سُبْحَانَکَ یَا اللَّهُ تَعَالَیْتَ یَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى خدا! بلند مرتبه‏ اى اى بخشاینده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا رَحِیمُ تَعَالَیْتَ یَا کَرِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى مهربان بلند مرتبه ‏اى کریم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مَلِکُ تَعَالَیْتَ یَا مَالِکُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى پادشاه وجود! بلند مرتبه‏ اى اى مالک عالم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قُدُّوسُ تَعَالَیْتَ یَا سَلاَمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذات کامل مبرا از نقص! بلند مرتبه‏ اى اى سلامت بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُؤْمِنُ تَعَالَیْتَ یَا مُهَیْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ایمن کن ترسناکان! بلند مرتبه‏ اى اى شاهد عالمیان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَزِیزُ تَعَالَیْتَ یَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى با عزت و اقتدار! بلند مرتبه‏ اى اى با جبروت و جلال! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُتَکَبِّرُ تَعَالَیْتَ یَا مُتَجَبِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى با کبیریا! بلند مرتبه‏ اى اى صاحب بزرگى و جلالت! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا خَالِقُ تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى آفریننده عالم! بلند مرتبه‏ اى اى پدید آرنده خلق! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُصَوِّرُ تَعَالَیْتَ یَا مُقَدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى صورت آفرین! بلند مرتبه‏ اى اى تقدیر کننده امور! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا هَادِی تَعَالَیْتَ یَا بَاقِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى رهنماى خلق! بلند مرتبه‏ اى اى باقى ابدى! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَهَّابُ تَعَالَیْتَ یَا تَوَّابُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى بخشنده بى ‏عوض! بلند مرتبه‏ اى اى توبه پذیر! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا فَتَّاحُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَاحُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى گشاینده درهاى رحمت! بلند مرتبه‏ اى اى وسعت بخش ما را از آتش درپناه خود آر اى پناه بخش


سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدِی تَعَالَیْتَ یَا مَوْلاَیَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى سید من! بلند مرتبه‏ اى اى مولاى من! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قَرِیبُ تَعَالَیْتَ یَا رَقِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى نزدیک به خلق! بلند مرتبه‏ اى اى نگهبان عالم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُبْدِئُ تَعَالَیْتَ یَا مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى پدید آرنده! بلند مرتبه‏ اى اى باز گرداننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا حَمِیدُ تَعَالَیْتَ یَا مَجِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ستوده صفات! بلند مرتبه‏ اى اى صاحب مجد! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قَدِیمُ تَعَالَیْتَ یَا عَظِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذات قدیم! بلند مرتبه‏ اى اى حقیقت بزرگ! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا غَفُورُ تَعَالَیْتَ یَا شَکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى آمرزنده گناهان! بلند مرتبه‏ اى اى نعمت بخش شاکران! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا شَاهِدُ تَعَالَیْتَ یَا شَهِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى گواه خلق! بلند مرتبه‏ اى اى مشاهده کننده عالم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا حَنَّانُ تَعَالَیْتَ یَا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى مهربان! بلند مرتبه‏ اى اى نعمت بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا بَاعِثُ تَعَالَیْتَ یَا وَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى برانگیزاننده خلقان! بلند مرتبه‏ اى اى ارث بر عالمیان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُحْیِی تَعَالَیْتَ یَا مُمِیتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى زنده کننده مردگان! بلند مرتبه‏ اى اى میراننده زندگان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا شَفِیقُ تَعَالَیْتَ یَا رَفِیقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى مهربان با شفقت! بلند مرتبه‏ اى اى رفیق با عنایت! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا أَنِیسُ تَعَالَیْتَ یَا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى انیس خلق! بلند مرتبه‏ اى اى مونس بندگان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا جَلِیلُ تَعَالَیْتَ یَا جَمِیلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى با جلالت و بزرگى! بلند مرتبه‏ اى اى با حسن و جمال! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا خَبِیرُ تَعَالَیْتَ یَا بَصِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى آگاه از امور خلق! بلند مرتبه‏ اى اى بیناى به احوال بندگان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا حَفِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مَلِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى حقیقت پنهانى! بلند مرتبه‏ اى اى غنى الذات! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مَعْبُودُ تَعَالَیْتَ یَا مَوْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى معبود حقیقى! بلند مرتبه‏ اى اى موجود بالذات‏ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش


سُبْحَانَکَ یَا غَفَّارُ تَعَالَیْتَ یَا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى بخشنده گناه،! بلند مرتبه‏ اى اى با قهر و سطوت! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مَذْکُورُ تَعَالَیْتَ یَا مَشْکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى یادآورنده! بلند مرتبه‏ اى اى پاداش بخشنده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا جَوَادُ تَعَالَیْتَ یَا مَعَاذُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى بخشنده بى عوض! بلند مرتبه‏ اى اى پناه بى‏ پناهان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا جَمَالُ تَعَالَیْتَ یَا جَلاَلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى نیکو! بلند مرتبه‏ اى اى بزرگ! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا سَابِقُ تَعَالَیْتَ یَا رَازِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى پیش از همه! بلند مرتبه‏ اى اى روزى دهنده خلق! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا صَادِقُ تَعَالَیْتَ یَا فَالِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى صادق الوعد! بلند مرتبه‏ اى اى شکافنده روشنى! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا سَمِیعُ تَعَالَیْتَ یَا سَرِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى شنواى دعاى خلق! بلند مرتبه‏ اى اى زود اجابت کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا رَفِیعُ تَعَالَیْتَ یَا بَدِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى رفیع منزلت! بلند مرتبه‏ اى اى نو به نو پدید آرنده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا فَعَّالُ تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى کار کن نظام عالم بلند مرتبه‏اى اى بزرگوار! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قَاضِی تَعَالَیْتَ یَا رَاضِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى داور خلق! بلند مرتبه‏ اى اى خوشنود! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قَاهِرُ تَعَالَیْتَ یَا طَاهِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى غالب قاهر! بلند مرتبه‏ اى اى پاک و منزه! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَالِمُ تَعَالَیْتَ یَا حَاکِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى داناى به خلق! بلند مرتبه‏ اى اى حکمفرماى به حق! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا دَائِمُ تَعَالَیْتَ یَا قَائِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى هستى همیشگى! بلند مرتبه‏ اى اى قائم بالذات! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَاصِمُ تَعَالَیْتَ یَا قَاسِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى حفظ کننده! بلند مرتبه‏ اى اى قسمت کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا غَنِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مُغْنِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذات بى ‏نیاز بلند مرتبه ‏اى بى ‏نیاز کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَفِیُّ تَعَالَیْتَ یَا قَوِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى وفا کننده به عهد! بلند مرتبه‏ اى اى تواناى مطلق ما رااز آتش در پناه خود آر اى پناه بخش


سُبْحَانَکَ یَا کَافِی تَعَالَیْتَ یَا شَافِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى کفایت کننده امور بلند مرتبه‏اى اى شفا بخش بیماران! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُقَدِّمُ تَعَالَیْتَ یَا مُؤَخِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى مقدم دارنده! بلند مرتبه‏ اى اى مؤخر کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا أَوَّلُ تَعَالَیْتَ یَا آخِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى اول موجود! بلند مرتبه‏ اى اى آخر هستى! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا ظَاهِرُ تَعَالَیْتَ یَا بَاطِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذات پیدا! بلند مرتبه‏ اى اى حقیقت پنهان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا رَجَاءُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَجَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى امید امیدواران! بلند مرتبه‏ اى اى مرجع آرزوها! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَیْتَ یَا ذَا الطَّوْلِ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى خداوند نعمت! بلند مرتبه‏ اى اى خداوند احسان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا حَیُّ تَعَالَیْتَ یَا قَیُّومُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى زنده ابدى! بلند مرتبه‏ اى اى نگهدار عالم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَاحِدُ تَعَالَیْتَ یَا أَحَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى خداى یگانه! بلند مرتبه‏ اى اى خداى یکتا! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدُ تَعَالَیْتَ یَا صَمَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى سید خلق! بلند مرتبه‏ اى اى غنى مطلق! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قَدِیرُ تَعَالَیْتَ یَا کَبِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى توانا! بلند مرتبه‏ اى اى بزرگ! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَالِی تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالِی (یَا عَالِی) أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى سلطان عالم! بلند مرتبه‏ اى اى برتر از همه عالم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَلِیُّ تَعَالَیْتَ یَا أَعْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى با علو با شأن! بلند مرتبه‏ اى اى بالاتر! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَلِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مَوْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى صاحب اختیار عالم! بلند مرتبه‏ اى اى سلطان عالم! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا ذَارِئُ تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى آفریننده بلند مرتبه‏ اى پدید آرنده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا خَافِضُ تَعَالَیْتَ یَا رَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذلیل و پست کننده! بلند مرتبه‏ اى اى رفعت بخشنده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُقْسِطُ تَعَالَیْتَ یَا جَامِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى عدل و داد کننده! بلند مرتبه‏ اى اى جمع آورنده متفرقها! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُعِزُّ تَعَالَیْتَ یَا مُذِلُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى عزیز کننده! بلند مرتبه‏ اى اى خوار کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا حَافِظُ تَعَالَیْتَ یَا حَفِیظُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى نگهبان! بلند مرتبه‏ اى اى نگهدار! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا قَادِرُ تَعَالَیْتَ یَا مُقْتَدِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذات قادر! بلند مرتبه‏ اى اى سلطان مقتدر! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَلِیمُ تَعَالَیْتَ یَا حَلِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى دانا! بلند مرتبه‏ اى اى بردبار! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا حَکَمُ تَعَالَیْتَ یَا حَکِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى داور! بلند مرتبه‏ اى اى با حکمت و عنایت! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُعْطِی تَعَالَیْتَ یَا مَانِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى عطا بخش! بلند مرتبه‏ اى اى مانع عطا! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا ضَارُّ تَعَالَیْتَ یَا نَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ضرر رساننده! بلند مرتبه‏ اى اى سود بخشنده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُجِیبُ تَعَالَیْتَ یَا حَسِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى اجابت کننده دعاى خلق! بلند مرتبه‏ اى اى به حساب آرنده بندگان! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَادِلُ تَعَالَیْتَ یَا فَاصِلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى خداى عادل! بلند مرتبه‏ اى اى جدا کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا لَطِیفُ تَعَالَیْتَ یَا شَرِیفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى با لطف و کرم! بلند مرتبه‏ اى اى با عزت و شرف! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا رَبُّ تَعَالَیْتَ یَا حَقُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى پروردگار! بلند مرتبه‏ اى اى ثابت ابدى! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مَاجِدُ تَعَالَیْتَ یَا وَاحِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى با مجد و بزرگى! بلند مرتبه‏ اى اى ذات یگانه! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا عَفُوُّ تَعَالَیْتَ یَا مُنْتَقِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى عفو کننده! بلند مرتبه‏ اى اى انتقام کشنده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَاسِعُ تَعَالَیْتَ یَا مُوَسِّعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى وسیع رحمت! بلند مرتبه‏ اى اى گشایش و وسعت بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا رَءُوفُ تَعَالَیْتَ یَا عَطُوفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى مهربان! بلند مرتبه‏ اى اى با عطوفت! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا فَرْدُ تَعَالَیْتَ یَا وِتْرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى یکتابلند مرتبه‏ اى اى خداى بى ‏همتا! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُقِیتُ تَعَالَیْتَ یَا مُحِیطُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى نگهدارنده حد هر کس! بلند مرتبه‏ اى اى احاطه کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا وَکِیلُ تَعَالَیْتَ یَا عَدْلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى وکیل امور بندگان! بلند مرتبه‏ اى اى همه عدل و داد! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُبِینُ تَعَالَیْتَ یَا مَتِینُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى آشکار کننده! بلند مرتبه‏ اى اى استحکام بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا بَرُّ تَعَالَیْتَ یَا وَدُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى نیکو! بلند مرتبه‏ اى اى دوستدار ما! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا رَشِیدُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْشِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى تواناى دانا! بلند مرتبه‏ اى اى رهنما! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا نُورُ تَعَالَیْتَ یَا مُنَوِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى نور! بلند مرتبه‏ اى اى روشنى بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا نَصِیرُ تَعَالَیْتَ یَا نَاصِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى یاور! بلند مرتبه‏ اى اى یارى بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا صَبُورُ تَعَالَیْتَ یَا صَابِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى بردبار! بلند مرتبه‏ اى اى شیکبا! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُحْصِی تَعَالَیْتَ یَا مُنْشِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى بشمار آرنده! بلند مرتبه‏ اى اى ایجاد کننده! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا سُبْحَانُ تَعَالَیْتَ یَا دَیَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى ذات مبرا از نقص! بلند مرتبه‏ اى اى کیفر بخش! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا مُغِیثُ تَعَالَیْتَ یَا غِیَاثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى فریادرس! بلند مرتبه‏ اى اى پناه خلق! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا فَاطِرُ تَعَالَیْتَ یَا حَاضِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ


پاک و منزهى اى آفریننده! بلند مرتبه‏ اى اى حاضر و ناظر بر خلق! ما را از آتش پناه بده ای پناه دهنده!


سُبْحَانَکَ یَا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ تَبَارَکْتَ یَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلاَلِ‏


پاک و منزهى اى داراى عزت و جمال! بزرگوارى اى صاحب جبروت و جلال!


سُبْحَانَکَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ‏


پاک و منزهى اى خداى یکتا که جز تو خدایى نیست و من بنده ‏اى از ستمکارانم


فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‏


پس دعاى وى مستجاب کردیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم و ما این گونه اهل ایمان را نجات خواهیم داد


وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ‏


و درود و تحیت خدا بر سید مامحمد و بر تمام اهل بیت او باد


وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ‏


و ستایش مختص خداست که پروردگار عالمیان است و خدا ما را کفایت است و نیکو وکیلى است


وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ‏


و هیچ توانایى و قدرتى جز به خداى بلند مرتبه‏ اى بزرگ نخواهد بود.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران