خصوصیات ماه رجب

علامه طهرانی(ره) می فرمودند: ... ملائکه در جای سکون و آرامش می آیند، ملائکه در جایی که دائماً محلّ جَوَلان فکر و تخیّلات و خیالات(است نمی آیند)...؛ این آن را گفت، آن آن را گفت، این به من این حرف را زد، چرا آن نسبت به من این فکر را کرد؟ من این جوابش را بدهم، با این اینجور صحبت کنم اینها به درد ماه رجب نمی خورد.
رجب ماه خداست یعنی یک حالت خاصّی در ماه رجب برقرار است که از آن حالت خاصّ، اهل الله فقط استفاده می کنند، نه هر کس دیگر. استفاده های دیگران ضعیف است. اهل الله هستند که این ماه را می توانند درک کنند. یعنی جاذبه های مقام ربوبی و توحیدی و بارقه های توحیدی که سالک را زیر و رو می کند و تعلّق سالک را از همه چیز قطع می کند و او را فقط متوجّه به حقیقت توحید می کند. 

نحوه بهرمندی ما از این ماه شریف به خوبی نشان خواهد داد که آیا ما اهل الله هستیم یا نه، ماه شریف رجب از نیمه گذشت دیر نیست که به انتهایش برسیم کاش کمی مراعاتش را می کردیم.

خوب است در این ایام باقیمانده کمی به خودمان بیایم ببینیم چقدر  بهره برده ایم؟ آیا برای روزهای باقی مانده برنامه ای داریم؟

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران