به نقل از آکاایران: کتاب صحیفه سجادیه، مجموعه ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین علی بن الحسین است.

صحیفه سجادیه

این کتاب به «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» و «اخت القرآن» معروف است. این کتاب اگرچه در موضوع دعا و نیایش است، ولی شامل بسیاری از حقایق علوم و معارف اسلامی و عرفانی، و قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی است که در شکل و قالب دعا امام بدانها اشاره کرده است.

آکاایران: مکتب دعا، باب واسعى است از ابواب رحمت حق که بر بندگان مفتوح گردیده، توجه الوهیت را به این جهان معطوف داشته، بشر شاغل و غافل را از سرگرمى هاى غلط بیدار کرده و با هشدار بر نیازهاى راستین او، آگاهى اش ‍ بخشیده است. صحیفه مکرمه سجادیه که به فرموده امام صادق علیه السلام به خط پدر بزرگوارش - امام باقر علیه السلام - و املاى جدّ مکرّمش حضرت على بن الحسین زین العابدین علیه السلام است، وراثتى برتر است که اهل بیت وحى علیهم السلام بر امت خود ارزانى داشته اند. صحیفه ای که بلنداى محتوا و مضمون آن معرفت و شناختى است که از مبدئیت وحى سرچشمه یافته و در واقع ریشه جهان بینى در آیین مقدس ‍ اسلام است.

صحیفه سجادیه در لابلاى مطالب فراوان خود، که در حقیقت نجواى علم و اخلاق و عقیده و سیاست است، اصول عقاید و باورهاى بنیادین شیعه را که برگرفته شده از اسلام ناب محمدى

صحیفه سجادیه کامله، مجموعه ای از ۷۵ دعا و نیایش بوده است که امام سجاد (ع) املا کرده و امام محمد باقر(ع) و برادرش زید بن علی آن را در دو نسخه نوشته اند. زید بن علی نسخهای که در اختیار داشته برای حفاظت از آن به متوکل بن هارون می دهد

متوکل بن هارون از اصحاب امام جعفر صادق (ع) است و می گوید: «از من ۱۱ دعا ساقط شده و من ۶۴ دعا را روایت می کنم». متوکل مجموعه ای را که در اختیار داشته به امام جعفر صادق (ع) عرضه کرده و با نوشته امام محمد باقر(ع) مقابله می کند و هیچ تفاوتی بین آنها نمی یابد. او از مجموعه ۷۵ دعای صحیفه، ۶۴ دعا را می نویسد که در مجموعة حاضر تنها ۵۴ دعای آن موجود است.

در روایت محمد بن احمد بن مسلم مطهری فقط ۵۴ دعا چنانکه امروزه هم از صحیفه می بینیم موجود است. بنابراین از اصل صحیفه ۲۱ دعا افتاده است و در حال حاضر آنچه از صحیفه کامله سجادیه باقی مانده است، همین ۵۴ دعاست.

صحیفه از پر نسخه ترین کتابهای حدیثی است. نسخه های خطی این کتاب در ایران بیش از سه هزار نسخه است اگر چه بسیاری از این نسخ، برگرفته از نسخه مجلسی اول است و بدین سبب این نسخه ها تفاوت چندانی با هم ندارند.مجلسی اول تعداد طریق خود به صحیفه را بیش از ۶۵۰ هزار طریق می داند

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران