به نقل از آکاایران: آنچه از روایات شیعی به دست می آید، این است که جامعه آرمانی مهدوی از تصویری جامع و کامل برخوردار است. روایاتی که سیر تاریخ بشر را نمایان می کند، از نقش مهم پیامبران و امامان معصوم(علیهم السلام) در این حرکت پرده برمی دارد؛ زیرا هدایت و راهنمایی حیات مادی و معنوی بشر با آن ها شروع شده و مرحله تکامل و متعالی زندگی نیز با آنان خواهد بود. دولت فراگیر آنان نیز در نهایت در همین دنیا شکل خواهد گرفت و تاریخ به سمتی حرکت خواهد کرد که با حضور مستقیم و بی واسطه آنان در رأس اداره امور جهان، مردم از برکات و عنایات وجودی آنان برخوردار می گردند.

الگوی جامعه موعود

حکومت جهانی موعود،  را از دو منظر می توان مورد مطالعه قرار داد:

در منظر اول به این حکومت، تنها به عنوان آرمانی دوردست که باید در انتظار تحقق آن بود نگریسته میشود، آرمانی که با وضع موجود ما نسبتی نداشته و هیچ تاثیری هم در واقعیتهای جاری جامعه ندارد.

اما در منظر دوم ، این حکومت - با همه ویژگیهای آرمانی آن - نه تنها به عنوان غایت آمال بشر و نهایت آرزوی عدالت خواهان بلکه به عنوان الگوی واقعی برای سامان بخشیدن به وضع موجود و هدفی عینی که می تواند حرکتهای اجتماعی ما را جهت بخشد ؛ قابل مطالعه است . اگر چه تحقق کامل این آرمان جز به دست با کفایت بنده برگزیده خدا حضرت ولی الله الاعظم ، ارواحناله الفداء، میسر نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانی، ضمن اشاره به ضرورت «اهتمام به مساله عدالت اجتماعی در کشور» و لزوم مقابله با«طبقه بهره مندان از پولهای حرام » و«مرفهان بی درد» به نکته مهمی اشاره کردند که توجه به آن می تواند ما را در ارایه تصویری روشن از منظر دوم یاری دهد.

ایشان در سخنان خود موضوع «عدالت گستری» و«قسط آفرینی» را که در روایات اسلامی ، به عنوان یکی از شاخصه های مهم انقلاب مهدوی بدان اشاره شده، بررسی کرده و توجه به این موضوع را در همه برنامه های نظام اسلامی ضروری دانسته اند:

نظام اسلامی ، نظام عدالت است . شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخرالزمان هستید و الان حدود هزار و دویست سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلناالله فداه است ، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار ذکر می کنید؟ «الذی یملاء الله به الارض قسطا و عدلا» نمی گویید که«یملاء الله به الارض دینا». این نکته خیلی مهمی است. چرا به این نکته توجه نمی کنیم ؟

آکاایران: در محیط قسط و عدل است که انسانها می توانند رشد کنند. به مقامات عالی بشری برسند و کمال انسانی خود را به دست بیاورند. قسط و عدل ، یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است . چطور می شود به این قضیه بیاعتنایی کرد؟!

اگرچه قسط و عدل متعلق به دین است اما هزار سال است که امت اسلامی برای قسط و عدل دعا می کند و این نظام اسلامی که به وجود آمده است ؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است.

قسط و عدل، واجب ترین کارهاست. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می خواهیم . کارهای گوناگون ، مبارزه ، جنگ ، سازندگی و توسعه را برای قسط و عدل میخواهیم . برای این که در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عده ای محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسانها می توانند رشد کنند. به مقامات عالی بشری برسند و کمال انسانی خود را به دست بیاورند. قسط و عدل ، یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است . چطور می شود به این قضیه بیاعتنایی کرد!؟

جان کلام رهبر انقلاب در سخنان یاد شده این است که ما نباید به فرهنگ مهدویت و انتظار، با همه مشخصه هایی که در روایات ما برای آن برشمرده شده است ، به عنوان مجموعه معارفی که فقط ترسیم کننده وضعیت آینده جهان هستند و هیچ نسبتی با وضعیت کنونی مسلمانان ندارند، نگاه کنیم ، بلکه باید این فرهنگ را در تمام عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود جاری و ساری بدانیم و در پی آن باشیم که ویژگیهای ذکر شده برای جامعه موعود را، تا آن جا که در توان داریم ، در جامعه خود پیاده کنیم و اگر فعلا توفیق دستیابی به جامعه موعود را نداریم ، لااقل با الگو قرار دادن آن ، جامعه مطلوب را بنیان نهیم .
نظام اسلامی ، نظام عدالت است . شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخرالزمان هستید و الان حدود هزار و دویست سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلناالله فداه است ، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار ذکر می کنید؟ «الذی یملاء الله به الارض قسطا و عدلا» نمی گویید که«یملاء الله به الارض دینا».

چنانکه امام راحل است ، قدس سره ، نیز به این موضوع اشاره کرده و می فرماید:

هم اکنون عالم پر از ظلم است ، شما یک نقطه هستید در عالم ، عالم پر ازظلم است ، ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم ، باید بگیریم ، تکلیفمان است .

اگر الگوپذیری از قیام عدالت گستر مهدی موعود، علیه السلام ، در جامعه اسلامی ما، به صورت یک فرهنگ درآید و همه دست اندرکاران نظام اسلامی خود را موظف به شناخت ویژگیهای دولت کریمه آخرین ذخیره الهی بدانند و سعی کنند که زندگی فردی و فعالیت اجتماعی خود را بر آن ویژگیها منطبق سازند؛ آن وقت است که معنای واقعی انتظار فرج تحقق می یابد، زیرا ما وقتی می توانیم خود را منتظر واقعی بدانیم که در عمل به آرمانهایی که تحقق آنها را انتظار میکشیم پایبند باشیم.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران