آکاایران: مرا هزار امید است
و
هَر هزار تویی…

 سیمین بهبهانی

هر هزار تویی…!هر هزار تویی…!

حدیث نوشت ♣

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود

آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند

مولا علی (ع)

 


 

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی

با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید!!

هر هزار تویی…!هر هزار تویی…!

دعا نوشت ♣

خدایا هرکه هستم هرچه هستم

به یک لحظه فدای مادرم کن

 

 

 

.

منبع : taknaz.ir