آکاایران:  

حجاب را چقدر دوست می دارد؟ …

 

 

بانو کاش این باطن پاکی که می گویی
 

 

ظاهرش هم خدایی بود…

 

بانو کاش می دانستی خدایی که دلت با اوست
 

 

حجاب را چقدر دوست می دارد…

 

و می دانم که می دانی خدا تو را چگونه بیشتر دوست دارد..

 

نصیحت نوشت ♣

 

برداشتن حجاب از سر تو مقدمه ای می شود بر برداشته شدن حجاب از چشمان دیگران

به چشمان خیره ی دیگران به خودت ایراد مگیر که مقصر خود تو هستی

.

منبع : taknaz.ir