به نقل از آکاایران: می‏بینیم قرآن کریم در اولین آیه‏ای که نازل می‏شود سخن از قرائت و نوشتن و قلم و علم به میان می‏آورد: « اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم‏ الذی علم بالقلم، علم الانسان مالم یعلم » (علق/1-5)...

نبوت در قرآن

این آیه اعلام می‏کند که عهد قرآن، عهد خواندن و نوشتن و یاد دادن و علم‏ و عقل است. این آیه تلویحا می‏فهماند که در عهد قرآن وظیفه تعلیم و تبلیغ و حفظ آیات آسمانی به علما منتقل شده و علما از این نظر جانشین انبیاء می‏شوند.
این آیه اعلام بلوغ و استقلال بشریت در این ناحیه است. قرآن در سراسر آیاتش بشر را به تعقل و استدلال و مشاهده‏ عینی و تجربی طبیعت و مطالعه تاریخ و به تفقه و فهم عمیق دعوت می‏کند.

اینها همه نشانه‏های ختم نبوت و جانشینی عقل و علم به جای وحی تبلیغی‏ است.
برای کدامیک از کتب آسمانی به اندازه قرآن کار شده است؟ به محض‏ نزول قرآن هزارها حافظ قرآن پیدا می‏شود. هنوز نیم قرن نگذشته به خاطر قرآن علم نحو و صرف و دستور زبان تدوین و لغتهای زبان عربی جمع آوری‏ می‏گردد، علم معانی و بیان و بدایع ابتکار می‏شود، هزارها تفسیر و مفسر و حوزه‏های تفسیر به وجود می‏آید، روی کلمه به کلمه قرآن کار می‏شود.

غالب‏ این فعالیتها از طرف مردمی صورت می‏گیرد که نسبت به زبان عربی‏ بیگانه‏اند. فقط علاقه به قرآن است که چنین شور و هیجانی به وجود می‏آورد. چرا برای تورات و انجیل و اوستا چنین فعالیتهایی نشد؟ آیا این خود دلیل بر رشد و بلوغ بشریت و قابلیت او برای حفظ و تعلیم و تبلیغ کتاب‏ آسمانی‏اش نیست؟ آیا این خود دلیل جانشین شدن دانش به جای نبوت‏ تبلیغی نیست؟

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران