راه شناخت مومن و منافق

به نقل از آکاایران: حضرت علی (علیه السلام) با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند: اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم که دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد کرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد.

شناخت مومن

* حکمت (41) راه شناخت عاقل و احمق

قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

* حکمت (42) بیماری و پاک شدن گناهان

حضرت علی (علیه السلام) به یکی از یارانش که بیمار بود فرمود: خدا آنچه را که از آن شکایت داری (بیماری) موجب کاستن گناهانت قرار داد. در بیماری پاداشی نیست، اما گناهان را از بین می برد، آنها را چونان برگ پاییزی می ریزد. همانا پاداش در گفتار به زبان، و کردار با دست ها و قدم هاست و خدای سبحان به خاطر نیت راست و درون پاک، هرکس از بندگانش را که بخواهد وارد بهشت خواهد کرد .

* حکمت (43) الگوهای انسانی

آکاایران: آن حضرت در یاد یکی از یاران خود فرمود: خدا "خباب بن ارت" را رحمت کند، با رغبت مسلمان شد و از روی فرمانبرداری هجرت کرد و با قناعت زندگی گذراند و از خدا راضی بود و مجاهد زندگی کرد.

اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم که دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد کرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد و این بدان جهت است که قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی (ص) گذشت که فرمود " ای علی! مومن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت

* حکمت (44) ارزش آخرت گرایی

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند، با قناعت زندگی کند و از خدا راضی باشد.

* حکمت (45) راه شناخت مومن و منافق

اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم که دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد کرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد و این بدان جهت است که قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی (صلی الله علیه و آله) گذشت که فرمود " ای علی! مومن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت."

* حکمت (46) ارزش پشیمانی و زشتی غرور زدگی

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

* حکمت (47) شناخت ارزش ها

ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستگویی او به میزان جوانمردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی است که احساس می کند و پاکدامنی او به اندازه غیرت اوست.

* حکمت (48) رازداری و پیروزی

پیروزی در دوراندیشی و دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به رازداری است.

* حکمت (49) شناخت بزرگوار و انسان لئیم

از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی، و تهاجم انسان پست به هنگام سیری، بپرهیز.

* حکمت (50) راه جذب دل ها

دل های مردم گریزان است، به کسی روی آورند که خوشرویی کند.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران