انگیزه و نحوه گردآوری نهج البلاغه

 انگیزه سید رضی از جمع آوری نهج البلاغه و نحوه کار ایشان چگونه بوده است؟

 نحوه گرداوری نهج البلاغه

جواب: سید رضی انگیزه خود از جمع آوری نهج البلاغه را این گونه بیان می کند : من در آغاز جوانى و طراوات زندگى دست به تألیف کتابى در «خصایص و ویژگى هاى ائمه(علیهم السلام)» زدم که مشتمل بر خبرهاى جالب و سخنان برجسته آنها بود.

آکاایران: انگیزه این عمل را در آغاز آن کتاب یادآور شده ام و آن را آغاز سخن قرار داده ام. پس از گرد آوردن خصایص امیرمۆمنان(علیه السلام) مشکلات و حوادث روزگار از اتمام بقیّه کتاب مرا بازداشت.

آن کتاب را به چندین باب و هر بابى را به چندین فصل تقسیم کرده بودم، در پایان آن فصلى بود که متضمّن سخنان جالب امام(علیه السلام) بود، از سخنان کوتاه در مواع1 حکم، امثال و آداب، نه خطبه هاى طولانى و نه نامه هاى گسترده.

جمعى از دوستان آن را جالب و شگفت انگیز از جنبه هاى گوناگون دانستند و از من خواستند کتابى تألیف کنم که سخنان برگزیده امیرمۆمنان(علیه السلام) در جمیع فنون و بخشهاى مختلف، از خطبه ها، نامه ها، مواعظ و آداب، در آن گرد آید، زیرا مى دانستند این کتاب متضمّن شگفتى هاى بلاغت و نمونه هاى ارزنده فصاحت و جواهر سخنان عرب و نکات درخشان از سخنان دینى و دنیوى خواهد بود که در هیچ کتابى جمع آورى نشده و در هیچ نوشته اى تمام جوانب آن گردآورى نگردیده، چه این که امیرمۆمنان(علیه السلام) سرچشمه فصاحت است.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران