«إِنَّ الَّذینَ أَجْرَمُوا کانُوا مِنَ الَّذینَ آمَنُوا یَضْحَکُونَ ؛ بدرستی آنهایی که مجرم هستند (آدمهای مجرم ، تبهکار، خلافکار) یک برنامه ای دارند . به کسانی که ایمان دارند می خندند ."1  در یک خانواده کسی که بلند می شود نماز اول وقت بخواند ، به او می خندد ، در یک مجلس عروسی کسی که می خواهد نماز بخواند به او پوزخند می زنند  .

مجرمان به چه کسانی می خندند؟

مجرمان و کافران به مؤمنانی که غالبا از افرادى بودند که موقعیت اجتماعى و ثروت قابل توجهى در اختیار نداشتند ، با چشم حقارت مى نگریستند ، و ایمانشان را بى ارزش شمرده ، و آئینشان را به باد مسخره مى گرفتند .

 «وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ یَتَغامَزُونَ» 2 ، شیوه ی دیگرمواجهه ی بد خواهان با مؤمنان این است که  زمانی  که مجرمین می خواهند از کنار مؤمنین عبور کنند به ایشان غمزه می آیند . چشمک می زنند ، ابرو بالا و پایین می اندازند ، آنها را دست می اندازند ، گاهی با ایماء واشاره آنان را مسخره می کنند .

 مجرمین می خواهند روحیه شما را تضعیف کنند . نشکنید ! «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ »3 عزت یعنی نشکن بودن ، نفوذ ناپذیر بودن . کسی که مؤمن نیست ، زود می شکند ، تاببیند در یک گروهی چند نفر نگاهش می کنند ، مسخره اش می کنند ، سریع رنگ عوض می کند .

«وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى‏ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَکِهینَ » 4 وقتی مجرمین پیش اهل و باند خودشان بر می گردند و پشت سر مؤمنین فکاهی می گویند . می گویند : دیدی ! تو عروسی یک فلانی بلند شد و نماز خواند ! دیدی فلانی چقدر مثبت شده و ...

«وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ »5 زمانی که مجرمین ، مؤمنین را از دور می بینند با انگشت نشانشان می دهند که گمراهان را ببینید ! ( درواقع آنان خود گمراه هستند، واین نسبت را به دیگران می دهند !!)

پس مجرمین به مؤمنین چهار جور متلک می گویند : 1- به آنان می خندند . 2- نسبت گمراهی به آنها می دهند. 3- غمزه می آیند. 4- فکاهی می گویند .

«إِنَّ الَّذینَ أَجْرَمُوا کانُوا مِنَ الَّذینَ آمَنُوا یَضْحَکُونَ ؛ بدرستی آنهایی که مجرم هستند (آدمهای مجرم ، تبهکار، خلافکار) یک برنامه ای دارند . به کسانی که ایمان دارند می خندند

در دنیا خنده ی مجرمین ، در آخرت خنده ی مؤمنین

در دنیا «أَجْرَمُوا» ها به «آمَنُوا» ‌ها می خندند ، در قیامت مساله بر عکس مى شود ، چنان که مى فرماید :  «فَالْیَوْمَ الَّذینَ آمَنُوا مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُونَ ؛ روز قیامت مؤمنین به کفار خواهند خندید. » 5 مقابل به مثل . مجرم و کافر درعروسی و میدان ورزش و خیابان  به مؤمنان می خندیدند و مؤمنان «عَلَى الْأَرائِکِ یَنْظُرُونَ ؛ در بهشت روی تختها تکیه می دهند و به مؤمنان می خندند.»6

پس امروز کسانى که ایمان آوردند به کفار مى خندند ، چرا که قیامت بازتابى است از اعمال انسان در دنیا ، و در آنجا باید عدالت الهى اجرا شود ، و عدالت ایجاب مى کند که در آنجا مؤمنان پاکدل به کفار لجوج و معاند و استهزاگر بخندند ، و این خود نوعى عذاب دردناک براى این مغروران مستکبر است ! در بعضى از روایات از رسول خدا (ص) آمده است که " در آن روز درى از بهشت به روى کفار گشوده مى شود ، و آنها به گمان اینکه فرمان آزادى از دوزخ و ورود در بهشت داده شده است به سوى آن حرکت مى کنند ، هنگامى که به آن رسیدند ناگهان در بسته مى شود ، و این کار چند بار تکرار مى شود و مؤمنان که از بهشت نظاره گر آنانند مى خندند. "7

مؤمن باید محکم باشد . خیال نکنید که همه دوستش دارند . انبیاء را هم مسخره کردند. اصولاً همیشه افرادی که حرف نو دارند ،می خواهند کار درست انجام دهند ، مورد تهاجم قرار می گیرند. امیرالمؤمنین علی (ع) می فرمایند :"  یک کاری که حق است انجام بده . اگر امروز طرفدار ندارید ، در آینده طرفدارانی پیدا خواهید کرد ."8

زهرا اجلال – گروه دین و اندیشه تبیان


1- مطففین / 29

2- همان / 30

3- منافقون / 8

4- مطففین / 31

5- همان / 34

6- همان / 35

7- وسائل الشیعه / ج20 / ص 220

8- نهج البلاغه / حکمت 20

منبع : tebyan.net