به نقل از آکاایران: خداوند تبارک و تعالی هنگامی که حکمت خود را بر زمین گسترانید سعادت دنیوی و اخروی انسان را در قالب کتابی نازل ساخت که آن را قرآن نامید و در هر عصر و زمان مطابق استعداد مردم آیاتی را نازل می ساخت و برای بیان خردمندانه این احکام راهنمایانی برای مردم می فرستاد.

اعجاز معنوی قرآن

پس این هدایتنامه بزرگ الهی جامع تمام نیازهای بشری بوده و مربوط به همه ادوار و عصرهاست و تمامی انسانها را شامل خواهد شد. احکام و عبادات ، قوانین ، فضایل و آداب و قوانین سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی همگی در قرآن جمع شده اند.

خداوند با نزول قرآن حجتش را بر افراد تمام کرده و هیچ کتابی مانند قرآن جوابگوی تمامی نیازهای انسان نخواهد بود. احکام و عبادات، فضایل، آداب و قوانین سیاسی در آن بیان شده و همین موارد است که نشان می دهد این یک ساخته انسانی نبوده بلکه خرق عادت و معجزه ای است الهی پس حتماً منشأیی غیر انسانی دارد.1

دلایل اعجاز قرآن چیست؟

1ـ قرآن زمان و مکان را در هم شکسته است. این معجزه جاویدان امروزه همان است که 1400 سال پیش توسط رسول اسلام (ص) آورده شد. مسائل و حوادث قرآن با این که مربوط به هزاران سال پیش است در اصلشان هیچگونه تردیدی ایجاد شده است این معجزه قرآن است که در محدوده زمان و مکان قرار نگرفته و از 1400 سال پیش بدون هیچ گونه تخریبی باقی مانده است.2

2ـ قرآن یک معجزه روحانی :

قرآن معجزه ای است که با عقلها و اندیشه ها و ارواح انسانها سرو کار دارد.3  بنا براین این معجزه روحانی از معجزات دیگر که اغلب جسمی هستند برتر خواهد بود.

اینجاست که گفته می شود قرآن معجزه ایست که بشر در برابر آن زانوی ناتوانی بر زمین زده است و بنابراین آنجا که خداوند تحدی می کند هیچکس نتوانسته پاسخ گوی او باشد. خداوند در میان اعراب که زبان آنها از گسترده ترین زبانهای دنیا بوده و در فصاحت و بلاغت کسی به پای آنها نمی رسیده تحدی می کند و اینست اعجاز لفظی قرآن که با اعجاز معنوی آن همراه است.

اعجاز قرآن بر چند دسته هستند؟4

1ـ از نظر رسا بودن تعبیرات، موزون بودن کلمات و جمله بندیها و به طور کلی فصاحت و بلاغت

2ـ از نظر معارف دینی و معرفی مبدأ و معاد.

3ـ از نظر علوم دانشهایی که در آن وجود دارد.

4ـ از نظر طرح قوانین اجتماعی.

5ـ از نظر اخبار از حوادث آینده.

اعجاز محتوای قرآن:

انسان در روند تکامل زندگی و حیات خود نیازمند تغییر و دگرگونی در زندگی است و اینگونه است که شعرا و هنرمندان پیوسته آثار خود را مورد تصحیح و نقد قرار می دهند.

اما قرآن اینگونه نیست. هیچ تضاد و اختلافی در معنای آن وجود ندارد.

«أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا .»5 ؛ آیا پس تأمل نمی کنند در قرآن و اگر از نزد خدا نبود هر آینه در آن اختلافی زیاد یافته بودند.

قرآن معجزه ای است که با عقلها و اندیشه ها و ارواح انسانها سرو کار دارد. بنا براین این معجزه روحانی از معجزات دیگر که اغلب جسمی هستند برتر خواهد بود

آسان فهمی قرآن

یکی دیگر از اعجاز قرآن آسان فهمی قرآن است پس چرا در حالی که غنی ترین کتاب جهان است فهمش آسان و بدور از هرگونه مشکلی میسر است؟

«وَلَقَدْ یَسرنا القرآن للٍذّکر»6 ؛ آری قرآن کتابی است اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی برای ساخت زندگی بشر. و بشر را با تمام ابعاد فهمش در نظر می گیرد پس باید قابل فهم باشد.

«یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »7؛ خداوند آسانی شما را می خواهد نه سختی شما را.

 

شاهکار ادبی:

قرآن یک شاهکــار ادبــــی است و تحدی خداوند نیز به این مسئله برمی گردد که اگر تمامی افراد روی زمین جمع گردند نمی توانند کلمه ای مثل قـــــرآن آورند و در این زمینـــه تلاش دروغ پرداز هایی چون مسیلمه کذاب بی ثمر مانده است.

دیوان حافظ به عنوان یکی از مهمترین آثار ادبی نیز مورد تقلید هنرمندان قرار گرفته و اثری مثل او را آورده اند. مثلاً ادیب معاصر ما آقای الهی قمشه ای. 8 ولی آنچه مسیلمه آورد همانند آوری نیست او فقط چند واژه را جابجا کرد به گمان اینکه همانند قرآن را آورده است.

«انا اعطیناک الکوثر» را «انا اعطیناک الجماهر» آورده و این یک تحریف است نه همانند سازی. واژه کوثر به معنای سرشار و فراوان است. و مصداق آن نسل گسترده ، نام بلند و آوازه فراگیر است ولی «جماهر» یک لغت تک معنایــــی است. معنای کوثر از لحاظ پیشگویی تاریخی هم مد نظر قرار خواهد گرفت مانند نسل و دودمان گسترده.

به طور کلی اعجاز قرآن به دو دسته ی لفظی و معنوی تقسیم می شوند. آن دسته که از ظاهر کلمات و عبارات قرآن خارج می شود و آندسته که از باطن و فراسوی کلمات قرآن می توان استخراج کرد.

فصاحت و بلاغت جزء اعجاز لفظی قرآن قرار می گیرد؛ معارف دینی و علوم دانشهای بشری که جزئی از اعجاز معنوی می باشد.

تاریخ صحیح که جزء همان علوم بشری است، اخبار از آینده و قوانین اجتماعی جزء اعجاز معنوی قرآن کریم مطرح می گردد.9

ما در این قسمت بحث چندانی روی اعجاز لفظی نخواهیم داشت و بحث پیرامون اعجاز معنوی قرآن خواهد بود.

اعجاز قرآن از نظر علوم روز:

قرآن دایره المعارف نیست، بلکه یک کتاب تربیت و هدایت می باشد، هدایت در همه ابعاد آن و «نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء.»؛ و قرآن را بر تو نازل کردیم در حالی که بیان کننده همه چیزهاست.

ـ قرآن یک کتاب علوم طبیعی نیست و بیان اسرار عالم فقط هدف تربیتی و اخلاقی دارد و این درست نیست که ما فرضیه های علمی را اساس آیات قرآنی قرار دهیم چـرا که فرضیه های علمی همیشه راه فنا را در پی می گیرند در حالی که ایات قرآن فناناپذیرنـد. (مانند فرضیه لاپلاس.)

ـ مثلاً در مورد گیاهان و وجود جنس نر و ماده در آنها یک دانشمند فرانسوی در سال 1731 آن را تصریح کرد در حالی که قرآن این حقیقت را صراحتاً در چندین مورد می فرماید:

« وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى»10؛ و از آسمان آبی فرو فرستادیم و بوسیلــه آن جفت هایی از گیاهـــان گـوناگون رویاندیم.

«وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ »11 ؛ و زمین را توسعه دادیم و کوههایی در آن انداختیم و از هر گیاه زیبا زوجی در آن رویاندیم.

پس بدین ترتیب حتی در مورد عالم گیاهان و نباتات نیز قرآن چیزی را کم نگذاشته است و تمامی قوانین طبیعی در این زمینه را بیان نموده است.

همچنین قرآن می فرماید: «و القینا فی الارض رواسی» ؛ ما در زمین کوههایی افکندیم این نشاندهنده پیدایش کوهها بعد از زمین است. در حالی که دانشمندان امروزه ثابت کرده اند که چین خوردگیهای زمین پس از سرد شدن پوسته زمین ایجاد شده است.

 

اعجاز معنوی قرآن و پیشگویی از آینده :

ذات انسان به گونه ای است که همیشه می خواسته مطلع از حوادث آینده باشد اما هیچ یک از مدعیان پیش گویی نتوانسته اند به این نیاز انسان پاسخگو باشند. اکنون نمونه هایی از اخبار غیبی قرآن و پیشگویی های آن را بیان می داریم: شکست رومیان و پیروزی مجدد آنها.

«الم  غُلِبَتِ الرُّومُ  فِی أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ  فِی بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  بِنَصْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن یَشَاء وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ . وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ »؛12 شکست خورد روم در نزدیکترین سرزمین و ایشان پس از شکستشان به زودی پیروز شوند، در چند سال برای خداست کار از پیش و از پس و در آن روز خرسند شوند مؤمنان. به یاری خداوند هر که را خواهد یاری کند و او عزتمند مهربان است. وعده خداست و نشکند خدا وعده خویش را و لیکن بیشتر مردم نمی دانند.

هنگامی که مسلمانان در مکه بودند و در ظاهر ناتوان جنگی میان ایرانیان و رومیان صورت گرفت و منجر به شکست رومیان شد. دشمنان اسلام این حادثه را به فال نیک گرفتند. و هنوز 9 سال نگذشته بود که مطابق این آیات رومیان در نبرد دیگری بر مسلمانان پیروز شدند و مقارن آن جنگ،در جنگ بدر مسلمانان بردشمنان غالب گشتند.

قرآن یک شاهکــار ادبــــی است و تحدی خداوند نیز به این مسئله برمی گردد که اگر تمامی افراد روی زمین جمع گردند نمی توانند کلمه ای مثل قـــــرآن آورند و در این زمینـــه تلاش دروغ پرداز هایی چون مسیلمه کذاب بی ثمر مانده است

 

پیش بینی فتح مکه:

«لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِکَ فَتْحًا قَرِیبًا » ؛ همانا راست آورد خدا بر پیامبر خویش خواب را به درست که درآیید در مسجد الحرام اگر خدا خواهد آسودگان تراشندگان سرهای خویش و کوتاه کننده ناخن های خویش بی آنکه بیمی داشته باشید. پس آنچه را ندانستید خدا دانست و آن پیروزی نزدیک را قرار می دهد.13

این آیه می فرماید: مراسم عمره در مکه با کمال آرامش انجام خواهد شد و بعد نیز جریان فتح مکه و مسائل آن که همگی بیان می شود.

پیش بینی قرآن فقط محدود به این نخواهد بود و ما در قرآن موارد بسیاری را از این قبیل داریم. مثلاً آیات سوره کوثر که خبر از کثرت دودمان پیامبر(ص) می دهد.

قرآن و فضا

«مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ  فَبِأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ  یُرْسَلُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ  فَبِأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ  فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ  فَبِأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ .»14 ؛ ای گروه جن و انس ، اگر می توانید از حدود و اقطار آسمانها تجاوز نمایید و به آسمانها و زمین های دیگر نفوذ کنید ولی بدانید که نمی توانید نفوذ کنید مگر به وسیله قدرتی مخصوص پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید. بر شما اشعه هایی از آتش و دودی مخصوص فرستاده می شود و شما هم به یکدیگر نمی توانید کمکی بنمایید پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید موقعی که آسمان شکافته می شود و چون مس گداخته قرمز رنگ می شود.

این یکی از پیشگوییهای قرآن است که می گوید رنگ آسمان قرمز رنگ خواهد شد آسمان به طور طبیعی وقتی ما به آن می نگریم آبی آرامش بخشی دارد که دید هر بیننده را می آراید. اما همین رنگ آرامش بخش برای کسانی که محوطه اتمسفر زمین را ترک کردند و به فضا وارد شدند رنگ قرمز تیره ای خواهد بود که حتی و النتنیا تر شکووا اولین زن فضا نورد روسی در خاطرات خود به فضا چنین مسئله ای را خاطرنشان کرده است.

و یا درمورد نیروی جاذبه زمین که قرآن این را هزاران سال پیش از نیوتن کشف کرده و بیان می دارد:

«اللهُ الّذی رَفَعَ السّمواتِ بِغَیرِ عَمْد تَرونهَا ثُمّ اسْتَوی عَلیَ العَرشِ و سَخّرَ الشّمسَ و القَمَر کُلّ یجری لاجل مُسمّی یُدَبّر الامر یفصل الایات لَعَلّکُم بلقاء ربّکُم توقنون»15 ؛ خداست آنکه بیفراشت آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید. سپس استوار شد بر عرش و رام کرد مهر و ماه را هر کدام روانند تا سرآمدی معین می پردازد کار را تفصیل می دهد آیات را شاید شما به ملاقات پروردگار خویش یقین آورید.

عمد به معنای ستون است و نیتجه آن اینست که آسمان ستونهایی دارد ولی قابل مشاهده نیست و یا در جایی که می گوید: «وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِیهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا یَشَاء قَدِیرٌ » ؛ و از نشانه های اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنها پراکنده است از جنبندگان و او بر گرد آوردن آنان زمانی که بخواهد تواناست. 16

و اینجا نشانه های قدرت خداوند را موجودات و جنبندگانی می دانند که در زمین و آسمان جمعند و کلمه «دابه» نشان دهنده وجود موجوداتی در آسمانها و سایر کرات می باشد که دانشمندان نمونه ای از این نوع حیات را نیز ثابت کرده اند در حالی که قرآن آن را سالها پیش آشکارا بیان فرموده بود.

 

اعجاز قرآن از دریچه معارف دینی:

معجزه یک پیامبر علاوه بر اینکه باید شکننده قوانین بشری و خارج از حوزه توانمندیهای آن بوده باشد در عین حال باید از سنخ اموری باشد که در عصر آن پیامبر مردم و یا نخبگانی از آنان در آن به نبوغ و کمال بشری رسیده باشند. از اینروست که معجزه پیامبر خاتم(ص) کتاب است . این کتاب بزرگ الهی که ابعاد و جوانب اعجازی آن هزاران اندر هزار می باشد در لفظ و در معنی در امروز و در فردا در ادب و بلاغت و اسلوب و روش تألیف در اثبات نزول قرآن ، در علوم و معارف قرآن ، در برنامه شریعت قرآن و ... در تأثیرگذاری فوق العاده آن بر فطرت و روان بشری و ... بلاخره اعجاز آن در عرصه علوم کنونی و تجربی. مأموریت اصلی و موضوع اساسی قرآن همانا «انسان» است. وظیفه قرآن این است که چهارچوب های بنیادین یک جهان بینی کلی از هستی و رابطه آن با آفریدگار آنرا پی ریزی نموده و جایگاه انسان در این میان را معرفی نماید و آنگاه براساس این بینش ها و نگرش ها یعنی براساس این جهان بینی کلی نظامی را برای زندگی بوجود آورد که به انسان میدان می دهد.17

ایدئولوژی مذهبی اسلام در قرآن بیان شده و زیر بنای مسائل دینی در آن ذکر شده است . قرآن از مهمترین مسائل زندگی انسانی که مسئله معاد می باشد و مسائل عقیدتی که مربوط به اثبات وجود خداست و ابتدایی ترین مسائل است را بیان می دارد. آنجایی که می گوید: «فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِکُونَ» ؛ پس چون در کشتی سوار شوید بخوانند خدا را بی غش پس چون نجات داد ایشان را آن گاهه ایشان مشرک می شوید.18

توحید فکری و استدلالی همگی در قرآن بیان شده . این آیات کشش و جاذبه ای خاص دارد و خدا را با عظمت بی پایان در اعماق روح انسان جاری می دهد.

«هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ  هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ  هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ .» ؛ اوست خدایی که جز او خدایی نیست دانای نهان و هویدا. او بخشنده و مهربان است . او خدایی است که جز او خدایی نیست . پادشاه پاک، سلام، امان دهنده نگهبان توانای فرمان فرمای بزرگ و خدا از آنچه شرک می ورزند منزه است. اوست خداوند آفریدگار و پدیدآورنده پیکر ساز و صاحب نامهای نکو آنچه در آسمانها و زمین است.19

قوانینی که قرآن بیان می فرماید محصور به هیچ عصر و زمان نخواهد بود و برای اداره جهان امروز نیز کافی است. مثلاً قرآن اخوت و برادری را به عنوان اصلی ترین مسئله ای که در پیوند اجتماعی انسانها مطرح است بیان می دارد

و یا در جایی دیگر می گوید: «وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ » ؛ اگر تمام درختان روی زمین قلم شوند و دریا با هفت دریای دیگر مرکب، با اینحال کلمات خدا تمـام نمی شوند و قــادر به نوشتن نخواهند بود.20

و اینجاست که تصویری از بی نهایتی ذات پروردگار معرفی می کند و یا علم بی نهایت او را با جمله «یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ »21 ؛ از چشمهایی که به خیانت دیدگان آگاه و از اسرار درون سینه ها باخبر است، بیان می دارد. و به همین ترتیب بعد از اثبات وجود حق به مسئله معاد و مرگ می پردازد «... وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ . ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یُحْیِی الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .»22 ؛و زمین مرده را می بینی که پس از نزول باران تحرک و جنبش می یابد و نمو می کند و از هر جفت گیاهان باطراوت و نشاط انگیز می رویاند. اینها بخاطر این است که بدانید خداوند بر حق است و مردگان را زنده می کند و بر همه چیز قادر است.

 

قرآن و تاریخ :

داستانهای تاریخی قرآن یک شاهکار هستند و حقایق تاریخ را بدون اینکه دستخوش تحریفی شده باشند خردمندانه بیان می کندو ما را از افسانه های دروغین تاریخ درامان می دارد.

در این مورد به مثالی در مورد حضرت داوود در قرآن و تورات اشاره می کنیم:

در قرآن آمده است که حضرت داوود به قضاوت در میان مردم زمان خود معروف بودند اما در موردی خداوند ایشان را آزمایش کردند و هنگامی که دو نفر متخاصم جهت قضاوت پیش او آمدند او عجول شد و بدون اینکه حرف دوم را بشنود حکم را به نفع نفر اول صادر نمود و اینجا بود که این آیه نازل شد که :

«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ »23 ؛ ای داوود ما در زمین تو را جانشین قرار دادیم پس میان مردم به حق حکم ران و از هوس پیروی مکن که از راه خدا گمراهت کند.

و این آیه نشان می دهد که لغزش داوود در طرز رأی دادن و قضاوتش بوده نه چیز دیگر.

اما در تورات اینچنین آمده که داوود هنگامی که در اورشلیم بود از پشت بام زنی را برهنه می بیند که مشغول شست و شوی خویش است و عاشق او شده و با او همبستر می گردد و او از داوود حامله می شود . داوود دستور می دهد شوهر این زن را که از افسران پاک نیت لشکر او بوده دور از او در جایی خطرناک بگمارند تا داوود بتواند همسر او را تصاحب کند و این کار از نظر خداوند ناپسند آمده است.

و بسیاری از داستانهای دیگر که تناقص آنها در تورات و انجیل با قرآن دیده می شود. در حالی که به اعتقاد ما و طبق آیات قرآنی پیامبران، معصوم و این اعمال با مقام نبوت سازگار نیست.

 

قوانین و اجتماع :

قوانینی که قرآن بیان می فرماید محصور به هیچ عصر و زمان نخواهد بود و برای اداره جهان امروز نیز کافی است. مثلاً قرآن اخوت و برادری را به عنوان اصلی ترین مسئله ای که در پیوند اجتماعی انسانها مطرح است بیان می دارد. این رفیق و دوست کلمه ای است کلیدی در جهان امروز و به عنوان یک شعار مهم اجتماعی است. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ » ؛ همانا مؤمنان برادر هستند پس برادرانت را به صلح دعوت کن.24

«وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» ؛ و یاد آورید

نعمت خدا را بر شما هنگامی که دشمن یکدیگر بودید. پس میان دلهای شما دوستی افکند تا به نعمت او برادر شدید.25

همچنین قرآن اصل عدالت را به عنوان زیر بنای همه قوانین اجتماعی پذیرفته است.

«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.» ؛ پس هنگامی که بین مردم حکم می کنید به عدالت حکم کنید.

و همچنین عدالت به عنوان هدف نهایی بعثت پیامبران پذیرفته و می گوید:26

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. 27

پیامبران خود را با دلایل آشگار فرستادیم و به همراه آنها کتاب و قانون نازل کردیم تا مردم عدالت را برپا دارند.

 

منابع :

کلام الله مجید

اعجاز در قرآن : حسن عرفان، انتشارات دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی ، سال 1379

جلوه هایی جدید از اعجاز علمی قرآن: عبدالرؤف مخلص ، انتشارات شیخ الاسلام . بهمن 76

قرآن کتاب خدا : عبدالواحد فقیری، انتشارات شیخ الاسلام

قرآن و آخرین پدیده های علمی : جعفر رضایی فر، انتشارات فوژان ، چاپ اول ، تابستان 76

قرآن و آخرین پیامبر: ناصر مکارم شیرازی ، انتشارات اسلامیه . 1349

قرآن هرگز تحریف نشده: حسن حسن زاده آملی ، انتشارات قم ، چاپ سوم، 1376

 

1ـ قرآن کتاب خدا، عبدالواحد فقیری، صفحه الف

2ـ قرآن و آخرین پیامبر ، ناصر مکارم شیرازی ، ص 260

3ـ همان

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران