معیار و ملاک شرک در عبادت چیست؟

به نقل از آکاایران: یکى از مراتب توحید، توحید در عبادت است یعنى عبادت و پرستش مخصوص خداست، و غیر او شایسته پرستش نیست; چنانکه در نمازهاى یومیه همگى چنین مى گوییم: «إیّاکَ نَعْبُدُ» تنها تو را مى پرستیم.

ملاک شرک

عبادت را مى توان به صورت هاى گوناگون تعریف کرد:

الف) عبادت، خضوع و کرنشى است که از اعتقاد به الوهیت معبود سرچشمه مى گیرد; چنانچه اگر گفتار یا رفتارى ناشى از این اعتقاد نباشد، عبادت محسوب نمى شود.

مؤید این معنا آیاتى است که به عبادت خداوند امر کرده و از عبادت غیر خدا نهى مى کند

( ...یقَوْمِ اعْبُدوُ اللّه مَالَکُمْ مِنْ إِله غَیْرُه... ).1

«اى قوم من، (تنها) خداوند یگانه را پرستش کنید، که معبودى جز او براى شما نیست».

 

ب) عبادت، خضوع و کرنش در مقابل موجودى است که او را «ربّ» و صاحب خود مى دانیم، بسان صاحب هر باغى و مزرعه اى که آن را پرورش مى دهد، یعنى عبادت معبود به دلیل ربوبیّت او است.

گواه این تعریف، آیاتى است که دلیل منحصر بودن عبادت به خداوند را، یگانه ربّ بودن او مى داند مانند:

1. ( ...وَ قالَ الْمَسِیحُ یا بَنى إِسرائیل اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّى وَ ربَّکُمْ... ).2

«مسیح گفت: اى بنى اسرائیل خداوند یگانه را که پروردگار من و شما است پرستش کنید».

2. ( إِنَّ هَذه أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ ) .3

 

«این (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدى بودند و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید».

3. ( إِنَّ اللّهَ رَبِّى وَ ربُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذَا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ ) .

 

«خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، او را بپرستید (نه من، و نه چیز دیگر) این است راه راست».

 

ج) عبادت، خضوع و خشوع در برابر کسى است که او را اله عالم، یا موجودى که امور هستى به او واگذار شده است مى دانیم، حال چه امور تکوینى مانند خلق، رزق، زنده کردن و میراندن، و چه امور تشریعى مانند قانونگذارى، شفاعت و مغفرت.

عبادت، خضوع و کرنشى است که از اعتقاد به الوهیت معبود سرچشمه مى گیرد چنانچه اگر گفتار یا رفتارى ناشى از این اعتقاد نباشد، عبادت محسوب نمى شود.
انسان موحّد معتقد است کلیّه ى امور تکوینى و تشریعى به عنایت خداوند انجام مى گیرد و هیچ یک از این امور به مخلوقات او واگذار نشده است و به همین دلیل، خداوند را مى پرستد. امّا انسان مشرک معتقد است گرچه آلهه و رب ها مخلوق حق اند، امّا برخى یا تمام امور تکوینى و تشریعى، به  آنها واگذار شده است، و بر اساس همین اعتقاد از ستاره ها و بت ها طلب باران، شفاعت، یارى رساندن و پیروزى در جنگ مى کند، چرا که این امور را تفویض شده به آنها مى پندارند.

با توجه به تعاریف سه گانه یاد شده ، معیار اساسى توحید و شرک در عبادت آشکار مى شود. هر خضوعی که ناشى از اعتقاد به الوهیت یا ربوبیّت و یا تفویض کارى به موجود مورد خضوع باشد، عبادت شمرده مى شود، حال چه این اعتقاد، بر حق و صحیح باشد ( اگر خداوند معبود باشد) و یا اعتقادى باطل و ناصواب باشد (اگر بت ها و غیر خداوند معبود باشند) در هر دو صورت، خضوع او برگرفته از اعتقاد به الوهیت یا ربوبیّت یا تفویض است و چنین خضوعى عبادت آن موجود محسوب مى شود.

امّا اگر خضوع انسان، بدون این اندیشه و اعتقاد باشد، این خضوع عبادت نیست، بلکه تعظیم و بزرگداشت شمرده مى شود، و نه انسان خاضع مشرک است و نه عمل او شرک آمیز. امّا این تعظیم و احترام غیر عبادى، گاهى جایز و حلال است مانند تعظیم انبیا و اولیاى الهى و یا معلمان و مربیان، و گاهى حرام و غیر مجاز است، مانند سجده کردن در مقابل انبیا و اولیاى الهى; امّا حرمت این کا ر ، به دلیل عبادت بودن آن نیست، بلکه به دلیل ممنوعیت سجده کردن در برابر غیر خداوند است و این که غیر او، سزاوار سجده نیست.

حال که تفاوت بین تعظیم و عبادت روشن شد، به این نتیجه مى رسیم که اعمالى مانند بوسیدن قرآن مجید، یا ضریح انبیا و چیزهایى که به گونه اى به آنها مربوط اند، در صورتى که همراه با اعتقاد به الوهیت و ربوبیّت یا تفویض نباشد، عبادت آنها محسوب نمى شود.

[1] . اعراف/59.

[2] . مائده/72.

[3] . انبیاء/92.

[4] . آل عمران/51. و آیات دیگرى نیز به همین مضمون وجود دارد مانند: آیات 3 یونس، 99 حجر، 65 و 36 مریم، 64 زخرف.

 گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران