در قرآن می خوانیم:

 وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ‏(1)

واى بر کم‏فروشان. کسانى که هرگاه از مردم پیمانه بگیرند کامل مى‏گیرند. و هرگاه به ایشان پیمانه دهند یا برایشان (کالایى را) وزن کنند، کم مى‏گذارند.

کم فروشی در نماز

«طفیف» و قلیل به یک معناست و «تطفیف» به معناى کاستن و کم گذاشتن است و ریشه آن از «طفّ» به معناى کنار است. به فروشنده‏اى که از کنار اجناس مى‏زند، «مطفّف» گویند.

ابن مسعود نقل مى‏کند که هرکس از نمازش بکاهد مشمول این آیه است.(2)

کم فروشى هر صنفى متناسب با خودش مى‏باشد: معلم، کارگر، نویسنده، فروشنده، مهندس، دکتر و دیگر مشاغل، هر کدام در انجام وظیفه خود کوتاهى کنند، کم فروشند.

کم‏فروش، خود را زرنگ مى‏داند، مردم را دوست ندارد، خدا را رازق نمى‏داند و ظلم اقتصادى به جامعه مى‏کند.

کم فروشى از گناهان کبیره است، زیرا وعده عذاب براى آن آمده است.

امکانِ کم فروشى یا حساسیّت در کیل بیش از وزن است، لذا در یک آیه فقط از کیل و در آیه پس از آن، ابتدا مجدداً از کیل و سپس وزن، سخن به میان آمده است.

در روایات مى‏خوانیم: هرگاه مردم گرفتار گناه کم‏فروشى شوند، زمین روئیدنى‏هاى خود را از مردم باز مى‏دارد و مردم به قحطى تهدید مى‏شوند.(3)

انضباط و دقّت اقتصادى، در رأس برنامه‏هاى اصلاحى انبیاست. چنانکه حضرت شعیب به قوم خود فرمود: «اوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا فى الارض مفسدین»(4) پیمانه را (در معامله) کامل و تمام بدهید و از کم کنندگان و خسارت زنندگان نباشید و با ترازوى درست وزن کنید و کالاهاى مردم را کم ندهید و روى زمین مفسدانه عمل نکنید.(5)

_________________

1) ذیل آیات 1-3 سوره مطففین.

2) تفسیر نمونه.

3) تفسیر المیزان.

4) شعراء، 181 - 183.

5)400نکته از تفسیر نور

 

 گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران

تنظیم: شکوری_کارشناس بخش قرآن