به نقل از آکاایران: از همان لحظه نخستین، قرآن، عرب را شگفت زده کرد؛ چه دین باوران و چه منکران دین را. بر همین اساس است که در آغاز اسلام که رسول خدا(ص) هیچ شکوهِ ظاهری و قدرتی نداشت، یکی از عوامل گرایش افراد به اسلام -افزون بر محتوای ژرف قرآن کریم- افسونِ موسیقایی و اعجاز آن در ساختار واژگانی و جمله هایش بود. از میان نمونه های فراوان در این زمینه، دو نمونه را می آوریم:

مغناطیس قرآن

1. «ابن هشام» یکی از تاریخ نگاران بزرگ اسلامی، در کتاب مشهور خود -سیرة ابن هشام- مسلمان شدن یکی از یاران پیامبر(ص) را از زبان خودش، چنین نقل می کند:

«نخست دشمن اسلام و مردی می گسار و در روزگار جاهلیت دلباخته شراب بودم. مجلسی داشتیم که بزرگان قریش در آن گِرد می آمدند. روزی از خانه بیرون آمدم و در پی همدمان خود می گشتم؛ کسی از آنها را نیافتم. با خودم گفتم کاش به خانه فلان می فروش می رفتم! بدانجا شدم و او را نیافتم. گفتم کاش به کعبه می رفتم و بر گرد آن هفت یا هفتاد بار طواف می کردم! پس به آهنگ طواف به مسجدالحرام درآمدم و به ناگاه فرستاده خدا را به نماز ایستاده دیدم و چون وی به نماز می ایستاد، رو به بیت المقدس می کرد و خانه کعبه را میان خود و شام قرار می داد و میان دو رکن (حجرالاسود و یمانی) قرار می گرفت. چون او را دیدم با خود گفتم، کاش می شد تا امشب به گوش باشم تا سخن محمد(ص) را بشنوم، ولی در دلم گذشت که اگر به او نزدیک شوم، شاید مایة ترس او گردد. پس، از جانب حجرالاسود درآمدم و خود را در زیر پوشش کعبه پنهان کردم؛ به گونه ای که میان من و او حایلی جز پوشش خانه کعبه نبود. چون به قرآن گوش فرا دادم، دلم نرم شد و گریستم و اسلام در دلم راه یافت.»

2. در روایتی دیگر آمده است:

«یکی از اهالی مکه، روزی با شمشیر آخته به قصد کشتن پیغمبر خدا(ص) از خانه بیرون آمد و جمعی از بستگانش در خانه ای در «صفا» اجتماع کرده بودند که نزدیک به چهل تن زن و مرد بودند. در میان راه، «نعیم» پسر «عبدالله» با او برخورد کرد و از مقصدش پرسید و او را از خاندان «عبد مناف» بر حذر داشت و او را وارد کرد تا به خانه بعضی از بستگان خودش برود که چگونه دین خود را ترک کرده اند و مسلمان شده اند.

پس او به سوی خانه آنان رهسپار شد و در آنجا آوای قرآن خواندن «خَبّاب» را شنید. و آنگاه صحیفه ای را که قرآن (سوره طه) در آن نوشته شده بود، گرفت و چون سرآغاز آن را خواند گفت: این چه سخن زیبا و گرانبهایی است! سپس به جانب پیامبر رفت و اسلام آورد.»

تردیدی نیست که عوامل روانی دیگری نیز ممکن است در اسلام آوردن کفار مکه مؤثر بوده باشد؛ اما بی تردید، تأثیر شگفت قرآن، در تسریع اسلام آوردن آنها بسیار بود.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران