هدایت گر نسل ها 1

 ادامه از معجزه جاویدان(9)

آکاایران: قرآن نه شعر است و نه نثر ولی از نوعی انسجام و آهنگ و موسیقی برخوردار می باشد که از اعجاز لفظی آن برآمده و در عین این اعجاز و زیبایی هرگز دور از دسترس عامه قرار نگرفته است. همه مردمی که در زمان های مختلف با قرآن آشنایی یافته اند آن را با ذائقه خود مناسب و قابل فهم می یابند و هر چه زمان می گذرد و به هر اندازه ملت های مختلف با قرآن آشنا می شوند بیش ازپیش مجذوب زیبائی های آن خواهند گردید.

تنوع و تعدد موضوعات و مضامین در قرآن خود یک نمونه ای دیگر از اعجاز این کتاب آسمانی است.

قرآن که داعیه هدایت گری بشر را دارد کاملاً با انسان که خود با تنوع در زمان ها، ظرفیت ها و قدرت های فکری، سلیقه ای و شخصیتی روبه رو است، مطابقت دارد. در میان همه موضوعات متنوع اخلاقی، علمی، فقهی، ادبی و عرفانی که به صورت ترکیبی سعادت زندگی انسان را پی گیری می نماید، معارفی دیگر به گونه زیبا و جذاب و معجزه گر توأم با یک آهنگ متین در جای جای قرآن به صورت پیوسته و یا ناپیوسته، خود نمایی کرده و تکرار می شود که همان « قصص قرآن » است.

از همان ابتدای وحی بر پیامبر اسلام ، مخاطبان قرآن کریم، توجه خاصی به این قصص و رویدادها و حوادث و سرگذشت های مطرح در این قصص از خود نشان می دادند. این عشق و علاقه و جذبه و تأثیر باعث می شد تا آن که دشمنان اسلام سعی در مبارزه و مقابله با این داستان های راستین پر جاذبه نمایند. از طرف مشرکین « نضربن حارث »که از دشمنان سر سخت پیامبر بود و با توجه به آشنایی که با زبان پارسی و تاریخ و داستان ها و اساطیر ایرانی در طی سفر به ایران پیدا نموده بود، برای انصراف خاطر آنانی که مجذوب قصص قرآن می شدند، داستان های رستم و اسفندیار و سرگذشت هایی از ایران باستان که بعدها در شاهنامة فردوسی مدون شد را نقالی می نمود تا از جذبه آیات وحی شده الهی بکاهد. که البته هرگز این امر نشد و قرآن طی آیاتی این حرکت قریش را نیز با شکست روبه رو نمود و داستان های آن ها را «لهوالحدیث » یعنی داستان های بی پایه و اساس و خرافات که فقط جنبه سرگرمی دارند نام نهاد.

این قصص قرآنی نه تنها در صدر اسلام نقش مؤثری در جذب مخاطبان خود به اسلام داشت بلکه در طی دوره حیات اسلامی این سرگذشت ها اثر مهمی در پیشرفت های عملی مسلمانان داشته و دارد. تاریخ بدان گونه که قرآن بدان پرداخته است تنها داستان هایی نیست که از روزگاران سپری شده روایت می شوند ، بلکه هشـداری است در مورد لغـزش گاه هایی که در مسیر ما قرار دارند.

ادامه در هدایت گر نسل ها 2

بخوانید :

انسان 1

عقل و وحی 1

علم و دین 1

دین شناسی 1

اسناد جاویدان 1

کدام دین 1

اسلام و محمد(ص)1

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران