آیات امنیت

مرحوم محمّد تقی مجلسی پدر دانشمند شهیر جهان اسلام محمد باقر مجلسی ـ که پدر به «مجلسی اول» و پسر به «مجلسی دوم» معروف می باشند ـ نقل کرده است:

آنچه این بنده ضعیف در سفر مکّه معظّمه مشاهده نمودم این بود: هر شب که خودم و یا فرزندم 12 مرتبه ایة الکرسی می خواندیم، آن شب کلّ حاجیان آسوده خاطر بودند. و اگر شبی خواندن ایة الکرسی فراموش می شد آن شب تا صبح حاجیان هراسان بودند و دزدان از ایشان چیزها می ربودند و از قافله، فریاد به آسمان می رفت و چون آن وحشت را می دیدم دوازده مرتبه ایة الکرسی که خوانده می شد، یک مرتبه همه صداها فرو می نشست، روزی که دوازده مرتبه ایة الکرسی خوانده می شد کجا وه به کوه نمی خورد و حاجیان به سلامت بودند.

مرحوم سید نعمت اللّه جزایری از دانشمندان بزرگ و از شاگردان علاّمه مجلسی بود، در زندگینامه ی خود آورده است:

در اصفهان تدریس می کردم تا اینکه از کثرت مطالعه، چشمانم ضعیف شد، پزشکان هر چه مداوا کردندجز زیادت درد، اثری نبخشید، با خود گفتم که داروی دردم را خود بهتر می دانم. به برادرم گفتم: خیال زیارت امامان معصوم را دارم. او هم گفت: من هم با تو می ایم. از اصفهان به راه افتادیم و چون از کرمانشاه گذشتیم به منطقه ای به نام «هارونیه» ـ که هارون الرّشید آن را بنا کرده بود ـ وارد شدیم، از کوه که بالا می رفتیم، باران گرفت و هوا رو به سردی نهاد به قدری هوا سرد شد که مقدور نبود حتّی بر چارپایان بنشینیم، در این حال من شروع به خواندن «ایة الکرسی» کردم، هرکس که در قافله بود از چارپا فرو افتاد، ولی من بحمداللّه به سلامت به منزل رسیدم.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران