قرائت قرآن

حضرت امام خمینی (ره)، رهبر دانای راز و پیر طریقت آشنای ما در کتاب گرانسنگ "چهل حدیث" در باب قرائت قرآن چنین می نویسد:

"انسان که می خواهد کلام خدا را قرائت کند و به آیات الهیه ، قلب قاسی[1]  خود را مداوا کند و با کلام جامع الهی شفای امراض قلبیه را بگیرد و با نور هدایت این مصباح [2] منیر غیب را دریابد باید اسباب ظاهریه و باطنیه آن را فراهم کند و آداب صوریه و معنویه آن را فراهم کند، نه مثل ما که اگر گاهگاهی هم تلاوت قرآن کنیم علاوه بر آنکه از معانی و مقاصد آن و اوامر و نواهی [3] و وعظ [4] و زجر آن بکلی غافلیم ، و گویی آیاتی که در آن ذکر اوصاف جهنم و عذاب الیم  [5]آن یا بهشت و کیفیات نعیم آن گردیده، به ما ربطی ندارد.

نعوذبالله در خواندن کتاب قصه، حضور قلب ما بیشتر و حواس ‍ ما جمع تر است از کتاب کریم خدایی.

... ما هر وقت می خواهیم صورت حَسَن و آواز نیکوی خود را به مردم ارائه دهیم ، قرآن یا اذان را وسیله قرار می دهیم و مقصد ما تلاوت قرآن نیست، و عمل به این استحباب نمی باشد.

بالجمله مکائد[6] شیطان و نفس اماره بسیار است و غالبا حق را به باطل مشتبه [7] می کند و زشت و زیبا را با هم ملتبس [8] می نماید؛ باید از مکائد او به خداوند پناه برد[9].

 

پی نوشت :

[1] - سخت دل

[2] - چراغ

[3] - نهی شده ، خلاف امر

[4] – پند و اندرز

[5] - دردناک

[6] - حیله ها

[7] - شبیه ، نزدیک

[8] - پوشیده شده

[9] - چهل حدیث ، ص 428

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران