به نقل آکاایران: تا آخر،هیچ یک از شاگردان نتوانست‏به سؤالى که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستى بدهد.هر کس جوابى داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد.سؤالى که رسول اکرم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود:

«در میان دستگیره‏هاى ایمان کدام یک از همه محکمتر است؟»

دستگیره ایمان

یکى از اصحاب: نماز

رسول اکرم: نه

دیگرى:زکات

رسول اکرم:نه

سومى:روزه

رسول اکرم:نه

چهارمى:حج و عمره

رسول اکرم:نه

پنجمى:جهاد

رسول اکرم:نه

عاقبت جوابى که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد،خود حضرت فرمود:

«تمام اینهایى که نام بردید کارهاى بزرگ و با فضیلتى است،ولى هیچ کدام از اینها آنکه من پرسیدم نیست.محکمترین دستگیره‏هاى ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.» *

* کافى،جلد 2،باب الحب فى الله و البغض فى الله،صفحه 25،و وسائل،جلد 2،چاپ امیر بهادر،صفحه‏497.

برگرفته از:

داستان راستان، تالیف شهید مطهری

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران