به نقل از آکاایران: هرگاه به مقایسه ی موجودات جهان بپردازیم ییی از مهمترین چیزهایی یه به آن دست می یابیم ویژگی حیات و زندگی است یه موجودات را به دو دسته ی اصلی جانداران و بی جانان قسمت می یند. بی جانها گروهی اند که چگونگی آنها در نزد حواس انسان تغییر نمی کند. مانند سنگ. اما حالت جانداران تغییر کرده و توان و رفتارشان از کار می افتد و تدریجاً فاسد می گردد. این تفاوت در میان موجودات و این تغییر در جانداران بیانگر آن است که در پس آنچه حس می شود امری دیگر وجود دارد که سرچشمه ی احساسها و درکهای علمی است یه آدمی آن را «زندگی» و نبودش را «مرگ» می نامد.

آیه ی 255 سوره بقره به آیت الیرسی1  معروف است یه در این نوشتار به تشریح آن می پردازیم:

«اللهُ لا اِلهَ الا هُو الحَیُّ  القَیوم» خداست یه معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده است

خداوند در چند جای قرآن از این حیات و زندگی سخن گفته،  و آن را به سه گونه ی دنیایی؛ برزخی؛ و آخرتی تقسیم یرده است. سپس در مقایسه میان این زندگیهای مختلف، حیات دنیا را پست و بی ارزش و بازیچه و کالای فریب  و بازدارنده از هدف اصلی برشمرده، و فقط زندگی آخرتی را حقیقی می داند. چون هیچگاه حیاتش را نباخته و مرگ بر آن نمی نشیند.

از سوی دیگر در جای جای قرآن بیان می کند که او حیات بخش انسان و جهان آخرت بوده زمام امور فقط بدست اوست و جهان آخرت از برای او و مسخّر اوست.

از آنچه گذشت روشن می شود که حیات حقیقی آن است که دچار مرگ نشود و این ممکن نیست مگر اینکه زندگی در نهاد آن موجود و جزو ذاتش باشد. نه عارض و نه به دست دیگری. «تَوکَّل عَلَی الحَیِّ الذی لا یَموتُ»

در نتیجه زندگی حقیقی که مرگ بر آن بار نمی شود و فنا و زوالی ندارد فقط حیات اوست. و اوست یه «قیوم» است.

قیوم مبالغه از «قیام» است و قیام حفظ شیء و افعال آن و تدبیر امور آن و مراقبت از آن است. او قائم بر همه است پس اصل وجود موجودات و صفات آنها و افعال آنها همه از آن اوست. پس حیات فقط از آن اوست و حیات تمامی موجودات به افاضه اوست و قوام همه عالم به اوست.

 

«لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَومٌ» نه خوابى سبی او را فرو مى‏گیرد و نه خوابى گران

در این قیوم بودن و حیات بخشی نه به خواب می رود نه چرت می زند پس هرگز غافل نمی گردد و زمام امور از دست او خارج نمی شود.

منظور از کرسی مقام ملک و سلطنت خداوند و محل و منطقه نفوذ او و وسعت قدرت اوست. نه اینیه تختی برای خدا باشد.

«لَهُ مَا فی السَمَوَاتِ وَ مَا فی الاَرضِ» آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آنِ اوست.

از آنجا که او حیات بخش عالم است و قوام همه عالم به اوست پس او مالک حقیقی و تنها مالک آسمانها و زمین و تمام موجودات است و هر کس هر چه دارد از آن اوست.

 

«مَن ذَا الذِی یَشفَعُ عِندَهُ اِلّا بِاِذنِهِ» ییست آن یه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت یند؟

منظور از شفاعت واسطه شدن اسباب و علل در اداره امور جهان است. مانند آنیه آب تشنگی را فرونشانده و غذا گرسنگی برطف می یند. و نیز آتش می سوزاند و دارو شفا می دهد و…

جواب این سوال یه: اگر او سلطان مطلق است جایگاه این اسباب و علل چگونه است. را این فراز از آیه پاسخ می دهد که این عوامل به اذن و اجازه او واسطه در اداره امور عالم اند و اگر او اجازه ندهد تأثیری ندارند.

 

«یَعلَمُ مَا بَینَ اَیدِیهِم وَ مَا خَلفَهُم وَ لا یُحیطونَ بِشَیءٍ مِن عِلمِهِ اِلّا بِمَاشاءَ» آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‏داند. و به چیزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‏یابند.

با ذکر یک مثال به توضیح این فراز از آیه شریفه می پردازیم. اگر ما تصویری از یک انسان در ذهن خود خلق کنیم و به او دست و پا و چشم و گوش و علم و قدرت و حیات بدهیم، این تصویر ذهنی با همه دارایی خود از ما بی نیاز نیست. هر چه که او دارد از آن ما و حیات او و قوام وجودی او به ما و بقأ او بدست ماست ما از درون و بیرون بر او احاطه داریم و آنچه را او دارد و آنچه که از او غایب است را می دانیم و او بر ذره ای از حقیقت ما آگاه نیست مگر اینکه ما بخواهیم. حال این مثال را مقایسه کنید با پروردگار عالم که او نسبت به همه جهان این چنین احاطه داشته وآگاه است.

 

«وَسِعَ کُرسِیُهُ السَمواتِ وَ الاَرضَ» یرسىِ او آسمانها و زمین را در بر گرفته،

منظور از کرسی مقام ملک و سلطنت خداوند و محل و منطقه نفوذ او و وسعت قدرت اوست. نه اینیه تختی برای خدا باشد. و این اصطلاحی است یه برای بیان مقام پادشاهی خداوند به یار رفته است. مانند اینیه گفته می شود فلانی در دانشگاه یرسی استادی و تدریس دارد یه منظور از یرسی، جایگاه است، یعنی آن شخص مقام استادی آنجا را عهده دارد است.

با توجه به آنچه گذشت روشن می شود که سلطنت الهی تمامی آسمان و زمین را احاطه یرده و هیچ موجودی از دایره قدرت و فرمان او خارج نیست.

«وَ لا یَؤُدُهُ حِفظُهُما وَ هُوَالعَلیُ العَظیمُ» و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست، و اوست والاىِ بزرگ.

این عبارت در حکم نتیجه و حاصل مجموع آیه است. الله که جز او الهی نیست، تمامی حیات از آن اوست و به پا دارنده ی و قیوم همه موجودات عالم است بدون اینکه ضعف و سستی به او راه یابد. او «هوالعلی» است و به خاطر علو و بلند مرتبگی اش، دست مخلوقات به او نمی رسد تا ضعف و سستی را به او عارض کنند. «عظیم» است و به خاطر عظمتش کثرت مخلوقات او را به زحمت نمی افکند و عظمت آسمان و زمین او را خسته نمی کند.

1- اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ یُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ

گردآوری: بخش دین واندیشه