تکلم قرآن به گویش همدانی!

شخصی به زاهد باکرامت مرحوم آیت الله آخوند ملا علی معصومی همدانی (1274-1357ش) عرض کرد:
شما همدانی ها چرا هر چیزی را دو مرتبه می گویید مثلا می گویید:
نان مان، آب ماب، بشقاب مشقاب؟

تکلم قرآن

ایشان در پاسخ فرمودند:

مگر نمی دانی که خداوند در قرآن فرموده است:

"هاروتَ وماروتَ" *

پی نوشت:
*بقره/102، هاروت وماروت نام دو فرشته است.
منبع:
محمدی، محمد حسین، هزارو یک حکایت قرآنی، ص629.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران