آکاایران: آیه جهت ترسیدن در شبها

آکاایران:  چنانچه این آیه را بخواند، نخواهد ترسید اگر چه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مبارکه 32 مرتبه است که در حین حرکت بخواند.

الا ان اولیاء اللّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون .

 

.

منبع : ablimoo.com