آکاایران: آیه جهت بر آمدن هر

آکاایران:  گویند اگر سه بار (آیة الکرسی )( آیات 225 تا 257 ) سوره بقره را بر آب بخواند روی خود را با آن بشوید و دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت یک مرتبه حمد یک مرتبه آیةالکرسی را بخواند ، هر مرادی داشته باشد حاصل شود .

 ان شاء الله

.

منبع : ablimoo.com